Xem Nhiều 10/2021 # Trường Chính Trị Bến Tre # Top Trend

Xem 4,950

Cập nhật thông tin chi tiết về Trường Chính Trị Bến Tre mới nhất ngày 22/10/2021 trên website Vincapitalfoundation.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 4,950 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Tiền Giang: Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ X
 • Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Tiền Giang Lần Thứ X Thành Công Tốt Đẹp
 • Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Tiền Giang Lần Thứ X, Nhiệm Kỳ 2021
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Tiền Giang Lần Thứ Xi
 • Thành Phố Bến Tre: Kết Quả Thực Hiện 95/113 Đầu Việc Theo Nghị Quyết Đại Hội X Đảng Bộ Tỉnh
 • Tỉnh ủy viên – Hiệu trưởng Trường Chính trị

  Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 – 2021 đã đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp với 113 đầu việc cụ thể. Trong đó “Đổi mới và nâng cao hiệu quả đào tạo của Trường Chính trị theo yêu cầu mới” là nhiệm vụ thứ hai của nhóm giải pháp thứ 10 mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Có thể nói, lần đầu tiên trong lịch sử Đảng bộ tỉnh, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp đào tạo của Trường Chính trị được đề cập đến một cách chính thức và cụ thể cùng với hệ thống nhiệm vụ giải pháp về các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Điều này thể hiện rõ sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, đồng thời cho chúng ta ý thức hơn về vị thế và trách nhiệm của Trường Chính trị đối với sự phát triển toàn diện của tỉnh nhà. Chính vì thế, Trường Chính trị Bến Tre đã chủ động xây dựng kế hoạch với những nhiệm vụ cụ thể, đề ra lộ trình, phân công cá nhân và tập thể chịu trách nhiệm. Qua hơn một năm triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện, cơ bản đã tạo sự chuyển động tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ viên chức nhà trường, quán triệt sâu sắc phương châm “Dân chủ, Kỷ cương, Đoàn kết, Năng động, Đổi mới”, đồng sức, đồng lòng quyết tâm tạo chuyển biến toàn diện trên các mặt hoạt động của Trường ngay từ đầu nhiệm kỳ.

  Thứ nhất, về nhiệm vụ xây dựng Đảng

  Trường Chính trị đã quan tâm thực hiện đồng bộ các mặt: Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Căn cứ vào những hạn chế, khuyết điểm trên từng lĩnh vực và đề ra những nhiệm vụ cụ thể cho phù hợp.

  Đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức. Xuất phát chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị, từ trình độ nhận thức không đồng đều của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, Trường xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên không chỉ của Đảng ủy mà phối hợp cả Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhằm nâng cao nhận thức chính trị, quan điểm, lập trường và tính nêu gương về đạo đức cho đội ngũ. Nắm bắt dư luận để kịp thời góp ý, chấn chỉnh về tư tưởng, phong cách, thái độ, phẩm chất đạo đức và kỷ luật phát ngôn; kêu gọi, động viên tinh thần trách nhiệm vì tập thể, gạt bỏ những khác biệt, cái tôi cá nhân, khắc phục tình trạng bằng mặt không bằng lòng, cùng nhau xây dựng khối đoàn kết thống nhất nội bộ. Bên cạnh đó, lãnh đạo nhà trường cũng đã xác định, để có được một nội bộ đoàn kết, thống nhất phải bắt đầu từ nội bộ Đảng ủy, Ban Giám hiệu đến các phòng, khoa. Trong lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách và mối quan hệ giữa tập thể với cá nhân người đứng đầu, thực hiện đúng theo chế độ thủ trưởng; thường xuyên trao đổi, bàn bạc dân chủ trong tập thể Ban Giám hiệu, có phân công, phân cấp, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Giám hiệu, đồng thời thể hiện được tính quyết đoán, dám chịu trách nhiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan. Chính vì vậy, Trường Chính trị đã thực hiện tốt 3 nội dung của phương châm Đại hội “Dân chủ, Kỷ cương, Đoàn kết” mà Trường đã lựa chọn đăng ký năm 2021, xây dựng được khối đoàn kết thống nhất nội bộ, sự đồng thuận trong cơ quan, góp phần lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao với khối lượng công việc nhiều và chất lượng ngày càng cao, trong đó đã tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng của trường về chế độ giờ giảng của giảng viên, tạo sự hài hòa về lợi ích trong cả tập thể cơ quan. Cùng với đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường rất quan tâm lãnh đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 04-NQ/TW, khóa XII bằng việc tổ chức quán triệt sâu trong nội bộ và đăng ký công việc cụ thể, cam kết không vi phạm của từng cá nhân.

  Về công tác tổ chức cán bộ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Trường đã triển khai thực hiện nhiệm vụ kiện toàn tổ chức bộ máy. Trong năm 2021, thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng từ nguồn tại chỗ đảm bảo dân chủ, công khai; bổ sung quy chế, chấn chỉnh hoạt động của các bộ phận đi vào nền nếp, rà soát đánh giá năng lực cán bộ bổ nhiệm vào các vị trí còn khuyết: Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học – Thông tin – Tư liệu, Phó phòng Đào tạo, Phó khoa Dân vận, Phó khoa Nhà nước và Pháp luật; đồng thời quyết định cho thôi giữ nhiệm vụ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, điều động bổ nhiệm người thay thế.

  Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên đảm bảo số lượng và chất lượng, Trường đã tiến hành rà soát đánh giá lại năng lực giảng dạy và phân công lại bài giảng cho giảng viên, theo đó một bài giảng có 2 giảng viên nghiên cứu, soạn giảng, phân công luân phiên giảng dạy các bài trong chương trình, vừa tạo điều kiện nâng tầm giảng viên vừa đảm bảo kế hoạch giảng dạy của nhà trường; đồng thời thực hiện điều tiết công việc cho phù hợp với định mức giờ chuẩn giảng dạy trong từng năm. Trên cơ sở rà soát đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên, phân công lại công việc đối với giảng viên chưa đạt chuẩn, không có trình độ chuyên môn sâu và khả năng giảng dạy tốt; thực hiện quy trình xét tuyển 3 viên chức để đào tạo giảng viên đúng chuyên ngành theo yêu cầu nhiệm vụ các khoa. Đồng thời, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ viên chức hiện tại đảm bảo đúng định hướng quy hoạch của nhà trường; xây dựng quy hoạch A1 cho các chức danh Trưởng, phó phòng, khoa và các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; xây dựng đề án vị trí việc làm của cơ quan.

  Năm 2021, nhà trường đã cử 28 lượt viên chức tham dự tập huấn các lớp do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức; 01 giảng viên tiếp tục hoàn thành chương trình đào tạo nghiên cứu sinh; 03 cao học, 01 đào tạo đại học văn bằng 2; 02 Cao cấp lý luận chính trị và 03 đào tạo Trung cấp lý luận chính trị – hành chính.

  Thứ hai, về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường

  Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch và nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra ” Đổi mới và nâng cao hiệu quả đào tạo của Trường Chính trị theo yêu cầu mới”, cùng với Kết luận 117-KL/TW, ngày 20/11/2015 của Ban Bí thư khóa XI và Kế hoạch số 19/KH-HVCTQG ngày 17/02/2016 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công văn chỉ đạo 169-CV/TU ngày 28/01/2016 và công văn 255-CV/TU ngày 11/4/2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trường Chính trị. Trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện tốt hai nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

  Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhà trường đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, ngay từ khâu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch, đến đổi mới phương pháp quản lý và hình thức thi, nhằm hướng đến mục tiêu: Học thực chất, thi thực chất và kết quả thực chất. Năm qua, Trường đã đào tạo 28 lớp, với 2.310 học viên; 37 lớp bồi dưỡng, với 3.928 học viên, đạt 104% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

  Trên cơ sở chương trình chung, sau khi có Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo toàn thể giảng viên chủ động cập nhật kiến thức, quan điểm mới vào bài giảng, đảm bảo tính thông tin, định hướng kịp thời về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó nhằm đáp ứng tốt hơn mục tiêu đào tạo cả về kiến thức, kỹ năng và thái độ cho học viên.

  Về quản lý học viên, Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng và ban hành bộ quy chế mới về Quản lý đào tạo, quy chế về quản lý các lớp bồi dưỡng và quy chế cán bộ coi thi và nội quy phòng thi tại Trường Chính trị Bến Tre trên cơ sở có sự tích hợp giữa bộ quy chế quản lý đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thông tư Liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT của Bộ Nội vụ – Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều kiện thực tiễn của tỉnh. Công tác quản lý học viên được đổi mới trong tất cả các quy trình quản lý, từ khâu tuyển sinh cho đến xem xét đánh giá kết quả học tập và rèn luyện, đi vào nề nếp, kỷ luật, kỷ cương và chặt chẽ hơn. Chính vì vậy, học viên tốt nghiệp ra trường xếp loại có thấp hơn trước (phần lớn là trung bình – 62% – 448/722 học viên; loại khá – 38% – 274/722 học viên; trong số 722 học viên được tốt nghiệp ra trường có 105 trường hợp thi tốt nghiệp lần 1 không đạt phải thi lại, chiếm 14,5%. Tuy nhiên, kết quả đào tạo hướng đến thực chất hơn.

  Song song đó, nhà trường thường xuyên liên hệ, phối hợp với cơ quan chủ quản quản lý chặt chẽ quá trình học tập, rèn luyện của học viên, kịp thời phản ánh tinh thần, thái độ và kết quả học tập để cơ quan quản lý học viên nắm và có sự phối hợp tốt trong quản lý.

  Về nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường chú trọng trước hết là chất lượng đội ngũ giảng viên. Ngoài việc rà soát, điều chuyển, phân công lại đội ngũ giảng viên, Ban Giám hiệu rất quan tâm công tác thao giảng, dự giờ, góp ý cả về nội dung, phong cách, thái độ, tư tưởng, tâm lý giảng viên khi lên lớp, nhất là đối với giảng viên trẻ; duy trì lấy ý kiến phản hồi từ người học – một kênh thông tin quan trọng để đánh giá chất lượng giảng viên và góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của giảng viên.

  Đối với công tác nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thực tế, đây là nhiệm vụ không tách rời với nhiệm vụ giảng dạy nhằm tăng tính thực tiễn cho bài giảng của giảng viên. Tất cả các khoa đều có kế hoạch nghiên cứu thực tế được Ban Giám hiệu phê duyệt ngay từ đầu năm học và triển khai thực hiện tùy vào điều kiện thời gian cụ thể, duy trì kế hoạch nghiên cứu thực tế hàng năm của nhà trường nhằm học tập kinh nghiệm các trường chính trị tỉnh bạn.

  Tóm lại, những kết quả quan trọng trên thể hiện sự nỗ lực phấn đấu chung của toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường, tuy chưa toàn diện và đồng bộ nhưng đánh dấu sự chuyển biến tích cực về nhiều mặt sau một năm “khởi động” đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Đây sẽ là nguồn động viên rất lớn để toàn thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra.

  Năm 2021,Tỉnh ủy xác định là “năm hành động” của toàn tỉnh, nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, để tăng tốc trong những năm tiếp theo của cả nhiệm kỳ. Quán triệt chủ trương trên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị đã quan tâm lãnh đạo xây dựng kế hoạch triển khai các đầu việc theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Trường.

  Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường kịp thời triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quan tâm kiểm tra đánh giá chất lượng sau học tập; kịp thời nắm bắt dư luận để góp ý, phê bình, chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực của cán bộ, giảng viên, không để xảy ra sai phạm phải xử lý kỷ luật. Kiểm tra đánh giá việc thực hiện bản đăng ký công việc cụ thể của từng cá nhân năm 2021, gắn với nhiệm vụ chuyên môn và bản cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Duy trì thực hiện tốt 3 thành tố “Dân chủ, Kỷ cương, Đoàn kết” đồng thời với sự “Năng động, Đổi mới” trong đội ngũ của Trường.

  Hoàn thành Đề án vị trí việc làm của cơ quan, làm cơ sở rà soát lại biên chế gắn với chức năng, nhiệm vụ của trường, tiếp tục tuyển dụng viên chức đưa đi đào tạo giảng viên đúng chuyên ngành, tạo nguồn kế thừa cho tương lai.

  Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Ban Giám hiệu lãnh đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch với 45 lớp đào tạo và bồi dưỡng (4.866 học viên). Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” gắn với việc tổ chức Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp trường, qua đó tuyển chọn 02 giảng viên tham gia Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VI – năm 2021; tổ chức Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị đạt hiệu quả, đảm bảo chất lượng.

  Trong đào tạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng theo quy chế quản lý đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và quy chế quản lý đào tạo, quy chế quản lý các lớp bồi dưỡng của Trường Chính trị ban hành nhằm hướng đến mục tiêu: Học thực chất, thi thực chất và kết quả thực chất; thẩm định bộ đề thi của các khoa theo hướng đa dạng hình thức. Thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn như: Phân công bài giảng luân phiên, thao giảng dự giờ nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, chú trọng tính tích cực, chủ động của người học. Nâng cao tính thực tiễn của nội dung chương trình thông qua việc mời lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh báo cáo các vấn đề thực tiễn cho các lớp học.

  Thực hiện tốt công quản lý, theo dõi việc thực hiện chương trình tại các lớp. Giám sát chặt chẽ công tác thi, chấm thi, viết khóa luận, chấm khóa luận, thi tốt nghiệp nhằm đánh giá thực chất chất lượng học tập của học viên, đảm bảo tính khách quan, công tâm.

  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với cán bộ, giảng viên trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định và sự phân công của Ban Giám hiệu, của lãnh đạo các khoa, phòng.

  Mỗi cán bộ, giảng viên phải tâm huyết, trách nhiệm hơn với sự nghiệp chung của nhà trường; phải năng động, sáng tạo, đổi mới về tư duy, nội dung và phương pháp trong từng bài giảng, gắn sát với thực tiễn sinh động của địa phương; tích cực hơn trong nghiên cứu khoa học, phục vụ tốt yêu cầu giảng dạy và học tập của nhà trường, quan tâm và thực hiện tốt hai nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tham gia tích cực viết bài đăng Website chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và xuất bản bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn”, tham gia hội thảo và tọa đàm khoa học theo kế hoạch, đạt chất lượng. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm quy chế nghiên cứu thực tế của giảng viên, sau mỗi chuyến thực tế cần có báo cáo kết quả cụ thể và việc vận dụng vào bài giảng. Qua đó củng cố và xây dựng cho được hình ảnh chuẩn mực của “người thầy giáo chính trị” mà xã hội đã tôn vinh.

  Tin tưởng rằng, với những kết quả đạt được của năm 2021, bước sang năm mới 2021 với khí thế mới, khí thế của “năm hành động”, tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị sẽ đồng sức, đồng lòng, cùng chung sức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đó sẽ là kết quả ý nghĩa nhất để tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Trường vào dịp 20 tháng 11 năm 2021./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 10/13 Chỉ Tiêu Chủ Yếu Của Nghị Quyết Đại Hội X Đảng Bộ Tỉnh Đạt Từ 50% Trở Lên
 • Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu “lịch Sử Đấu Tranh Của Đảng Bộ Và Nhân Dân Các Dân Tộc Huyện Lạng Giang Từ Năm 1930 Đến Nay”
 • Lạng Giang Tổ Chức Thành Công Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Lần Thứ Xxi, Nhiệm Kỳ 2021
 • Bế Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Lạng Giang Lần Thứ Xxii, Nhiệm Kỳ 2021
 • Tiến Tới Đại Hội Đảng Bộ Huyện Lạng Giang Lần Thứ Xxii, Nhiệm Kỳ 2021
 • Bạn đang xem bài viết Trường Chính Trị Bến Tre trên website Vincapitalfoundation.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50