Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 1 (Có Đáp Án): Pháp Luật Đời Sống (Phần 5).

Xem 4,257

Cập nhật thông tin chi tiết về Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 1 (Có Đáp Án): Pháp Luật Đời Sống (Phần 5). mới nhất ngày 31/07/2021 trên website Vincapitalfoundation.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 4,257 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Công Văn Của Bộ Xây Dựng Không Phải Là Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Những Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Hay Nhất
 • 20 Đề Và Bài Văn Mẫu Nghị Luận Xã Hội 200 Chữ
 • Gợi Ý Viết Văn Nghị Luận Xã Hội
 • Nghị Luận Xã Hội Về Lòng Nhân Ái
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 1 (có đáp án): Pháp luật đời sống (phần 5)

  A. Quy định.

  B. Quy chế.

  C. Pháp luật.

  D. Quy tắc.

  Câu 2. Pháp luật được hiểu là hệ thống các

  A. quy tắc sử dụng chung.

  B. quy tắc xử sự chung.

  C. quy tắc ứng xử riêng.

  D. quy định riêng

  A. Tính quy định phổ biến.

  B. Tính quy phạm phổ biến.

  C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

  D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

  Câu 4. Mỗi quy tắc xử sự thường được thể hiện thành

  A. nhiều quy định pháp luật.

  B. một số quy định pháp luật.

  C. một quy phạm pháp luật.

  D. nhiều quy định pháp luật.

  A. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.

  B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

  C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

  D. Tính quy phạm phổ biến.

  A. Tính quy phạm phổ biến.

  B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

  C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

  D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.

  Câu 7. Hình thức thể hiện của pháp luật là các văn bản có chứa

  A. quy tắc chung.

  B. quy định bắt buộc.

  C. chuẩn mực chung.

  D. quy phạm pháp luật.

  Câu 8. Nội dung văn bản quy phạm pháp luật đòi hỏi phải được diễn đạt

  A. chính xác, một nghĩa.

  B. chính xác, đa nghĩa.

  C. tương đối chính xác, một nghĩa.

  D. tương đối chính xác, đa nghĩa.

  A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

  B. Tính quy phạm phổ biến.

  C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

  D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.

  Câu 10. Nội dung của tất cả các văn bản pháp luật đều phải phù hợp, không được trái với Hiến pháp vì Hiến pháp là

  A. văn bản xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

  B. văn bản pháp luật do nhà nước ban hành.

  C. văn bản pháp lý mang tính quy phạm phổ biến.

  D. luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất.

  Câu 11. Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với

  A. nguyện vọng của mọi tầng lớp trong xã hội.

  B. nguyện vọng của giai cấp cầm quyền mà nhà nước đại diện.

  C. ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện.

  D. ý chí của mọi giai cấp và tầng lớp trong xã hội.

  Câu 12. Pháp luật mang bản chất giai cấp vì pháp luật do nhà nước ban hành

  A. phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền.

  B. phù hợp với ý chí của tất cả mọi người.

  C. bắt nguồn từ nhu cầu và lợi ích của nhân dân.

  D. bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.

  Câu 13. Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật

  A. phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền.

  B. phù hợp với ý chí của tất cả mọi người.

  C. bắt nguồn từ lợi ích của giai cấp cầm quyền.

  D. còn ghi nhận và bảo vệ lợi ích của các giai cấp trong xã hội.

  A. Quy phạm pháp luật chủ yếu thể hiện quan niệm về đạo đức.

  B. Pháp luật là phương tiện đặc thù để thể hiện các giá trị đạo đức.

  C. Pháp luật là phương tiện đặc thù để bảo vệ các giá trị đạo đức.

  D. Pháp luật và đạo đức được thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

  Câu 15. So với pháp luật thì đạo đức có phạm vi điều chỉnh

  A. như nhau.

  B. bằng nhau.

  C. hẹp hơn.

  D. rộng hơn.

  Câu 16. Điểm giống nhau cơ bản giữa pháp luật và đạo đức là

  A. đều điều chỉnh hành vi để hướng tới các giá trị xã hội.

  B. đều là những quy tắc mang tính bắt buộc chung.

  C. đều được tuân thủ bằng niềm tin, lương tâm của cá nhân.

  D. đều điều chỉnh hành vi dựa trên tính tự giác của công dân.

  A. Chuẩn mực xã hội.

  B. Quy phạm đạo đức phổ biến.

  C. Phong tục, tập quán.

  D. Thói quen con người.

  Câu 18. Pháp luật và đạo đức cùng hướng tới các giá trị cơ bản nhất là

  A. trung thực, công minh, bình đẳng, bác ái.

  B. trung thực, công bằng, bình đẳng, bác ái.

  C. công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải.

  D. công bằng, hòa bình, tự do, lẽ phải.

  Câu 19. Nhà nước đưa các quy phạm đao đức có tính phổ biến, phù hợp với sự phát triển xã hội vào trong các quy phạm pháp luật nhằm bảo vệ

  A. các giá trị đạo đức.

  B. các quyền của công dân.

  C. tính phổ biến của pháp luật.

  D. tính quyền lực của pháp luật.

  A. Quản lí xã hội.

  B. Bảo vệ các công dân.

  C. Bảo vệ các giai cấp.

  D. Quản lí công dân.

  A. Nhà nước công bố pháp luật tới mọi người dân.

  B. Nhà nước ban hành pháp luật trên quy mô toàn xã hội.

  C. Công dân chủ động, tự giác tìm hiểu và thực hiện đúng pháp luật.

  D. Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện truyền thông.

  A. Xây dựng pháp luật.

  B. Phổ biến pháp luật.

  C. Áp dụng pháp luật.

  D. Sửa đổi pháp luật.

  A. Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện truyền thông.

  B. Chủ động đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật.

  C. Chủ động tìm hiểu, cập nhật các thông tin pháp luật.

  D. Thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của các nhân.

  A. Kế hoạch.

  B. Chủ trương.

  C. Đường lối.

  D. Pháp luật.

  Câu 25. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ các quyền và

  A. nghĩa vụ của mình.

  B. nghĩa vụ cơ bản của mình.

  C. lợi ích cơ bản của mình.

  D. lợi ích hợp pháp của mình.

  Câu 26. Hiến pháp là văn bản pháp luật quy định

  A. các quyền cơ bản của công dân.

  B. lợi ích và trách nhiệm của công dân.

  C. lợi ích và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

  D. các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

  Câu 27. Pháp luật không những quy định về quyền của công dân mà còn quy định rõ

  A. cách thức để công dân thực hiện quyền của mình.

  B. phương tiện để công dân thực hiện quyền của mình.

  C. hành động để công dân thực hiện quyền cuả mình.

  D. việc làm để công dân thực hiện quyền của mình.

  A. Tính quy phạm phổ biến.

  B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

  C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

  D. Tính quy định, ràng buộc chung.

  A. Công dân.

  B. Tổ chức.

  C. Nhà nước.

  D. Xã hội.

  A. Tính quy phạm phổ biến.

  B. Tính quyền lực.

  C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

  D. Tính xác định chặt chẽ về nôi dung.

  A. Tính quy phạm phổ biến.

  B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

  C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

  D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.

  A. Tính quyền lực.

  B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

  C. Tính quy phạm phổ biến.

  D. Tính bắt buộc chung.

  A. Đặc trưng của pháp luật.

  B. Bản chất của pháp luật.

  C. Vai trò của pháp luật.

  D. Chức năng của pháp luật.

  A. Chính trị.

  B. Kinh tế.

  C. Xã hội.

  D. Giai cấp.

  Câu 35. Khi đạo đức trở thành nội dung của quy phạm pháp luật thì các giá trị đạo đức được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng

  A. sức ép của dư luận xã hội.

  B. lương tâm của mỗi cá nhân.

  C. niềm tin của mọi người trong xã hội.

  D. sức mạnh quyền lực của nhà nước.

  Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Nào Sau Đây Không Phải Là Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật?
 • Các Cương Lĩnh Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Bao Gồm Những Nội Dung Cơ Bản Gì?
 • Đảng Cộng Sản Việt Nam Ra Đời Là Bước Ngoặt To Lớn Trong Lịch Sử Cách Mạng Việt Nam
 • Bài 29: Chương Trình Địa Phương (Phần Văn)
 • Bạn đang xem bài viết Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 1 (Có Đáp Án): Pháp Luật Đời Sống (Phần 5). trên website Vincapitalfoundation.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Tin tức online tv