Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng

--- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng, Mục Tiêu Chất Lượng Năm 2021
 • Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng
 • Quyết Định Ban Hành Mục Tiêu Chất Lượng
 • Quyết Định Số 19 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
 • Quyết Định Ban Hành Chính Sách
 • Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Mục Tiêu Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm , Chính Sách Chất Lượng Iso, Chính Sách Chất Lượng, Chất Lượng Đội Ngũ Kế Toán Khối Hành Chính Sự Nghiệp, Chính Sách Quản Lý Chất Lượng, Chính Sách Chất Lượng Iso 9001, Quyết Định Ban Hành Chính Sách, Chính Sách Chất Lượng Iso 9001:2015, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Năm 2021, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Lương, Quyết Định Ban Hành Biện Pháp Phòng Ngừa ứng Phó Sự Cố Hóa Chất, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2021, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Điều Chỉnh Lương, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2021., Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Công Thức Chuyển Đổi Giữa Lượng Chất Và Khối Lượng Chất Là, Bài Tập Thực Hành Quản Trị Chất Lượng, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, Lý Luận Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, 1.3.1 Nhiệm Vụ Của Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệ, 1.3.1 Nhiệm Vụ Của Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệ, Quyết Định Hành Chính, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định Hành Chính Là Gì, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, Quyết Định Ban Hành Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt, Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt Là Gì, ý Nghĩa Của Quyết Định Hành Chính, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Chuyên Đề Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Chuyên Đề 1 Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Xử Phạt Hành Chính, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Mẫu Đơn Khởi Kiện Quyết Định Hành Chính, Quyết Định 884 Thủ Tục Hành Chính Bhxh Bhyt, Cách Viết 1 Quyết Định Hành Chính, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 19 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Mẫu Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính Thuế, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Nâng Cao Chất Lượng Giảng Chính Trị Viên Quân Dôi, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính (mẫu Số 02/qĐ-xphc), Quyết Định Hành Chính Trái Pháp Luật, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính Không, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Bất Hợp Pháp, Dự Thảo Quy Định Về Kiểm Định Chất Lượng Cơ Sở Giáo Dục Đại Học, Nghị Quyết Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Quyết Định Số 62 Về Chế Độ Chính Sách, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Sách Giáo Khoa Lớp 1, Xác Định Hàm Lượng Các Chất B-agonist, Kiểm Định Chất Lượng, Biên Bản Xác Định Tỷ Lệ Chất Lượng Còn Lại, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Quyết Định Số 1010/qĐ-ttg Về Đơn Vị Hành Chính Cấp Xã Thuộc Vùng Khó Khăn, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Nghi Quyet Chuyên Đe Nâng Cao Chât Lương Sinh Hoạt Chi Bo, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chí Lựa Chọn Sách Giáo Khoa, Hướng Dẫn 87 Của Tổng Cục Chính Trị Ngày 15.1.2015 Về Đánh Giá Chất Lượng Đảng, Hướng Dẫn Số 1677/hd-ct Ngày 28/9/2018 Của Tổng Cục Chính Trị Về Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng S, Nhiệm Vụ Của Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Theo, Nghị Định Quản Lý Chất Lượng, Thông Tư Số 19 Kiểm Định Chất Lượng, Thông Tư Kiểm Định Chất Lượng, Kiểm Định Chất Lượng Và Xếp Hạng Đại Học, Thông Tư Số 17 Kiểm Định Chất Lượng, Thông Tư Số 18 Kiểm Định Chất Lượng, Mẫu Báo Cáo Tự Đánh Giá Kiểm Định Chất Lượng,

  Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Mục Tiêu Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm , Chính Sách Chất Lượng Iso, Chính Sách Chất Lượng, Chất Lượng Đội Ngũ Kế Toán Khối Hành Chính Sự Nghiệp, Chính Sách Quản Lý Chất Lượng, Chính Sách Chất Lượng Iso 9001, Quyết Định Ban Hành Chính Sách, Chính Sách Chất Lượng Iso 9001:2015, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Năm 2021, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Lương, Quyết Định Ban Hành Biện Pháp Phòng Ngừa ứng Phó Sự Cố Hóa Chất, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2021, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Điều Chỉnh Lương, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2021., Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Công Thức Chuyển Đổi Giữa Lượng Chất Và Khối Lượng Chất Là, Bài Tập Thực Hành Quản Trị Chất Lượng, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, Lý Luận Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, 1.3.1 Nhiệm Vụ Của Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệ, 1.3.1 Nhiệm Vụ Của Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệ, Quyết Định Hành Chính, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Văn Bản Hành Chính Quyết Định,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Hạn Ra Quyết Định Xử Phạt Hành Chính Là Bao Lâu ?
 • Xác Định Thời Hạn Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Thời Hạn Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế
 • Quy Định Về Thời Hạn Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Kỹ Năng Ra Quyết Định
 • Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng, Mục Tiêu Chất Lượng Năm 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng
 • Quyết Định Ban Hành Mục Tiêu Chất Lượng
 • Quyết Định Số 19 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
 • Quyết Định Ban Hành Chính Sách
 • Dự Thảo Quyết Định Ban Hành Chính Sách Nhập Khẩu Công Nghệ
 • QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng năm học 2021-2019

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC

  Căn cứ Quyết định số 4315/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc;

  Căn cứ thông tư số 28/2017/BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

  Căn cứ Biên bản họp ban chỉ đạo xây dựng Hệ thống bảo đảm chất lượng trường ngày 9/7/2018;

  Theo đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng,

  Điều 1. Ban hành chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng năm 2021 của trường.

  (có văn bản kèm theo)

  Điều 2. Ban giám hiệu, Cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong toàn trường phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu đề ra hàng năm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, xây dựng nhà trường trở thành trường chất lượng cao trong những năm tới.

  Điều 3. Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, trưởng các đơn vị, cán bộ viên chức và học sinh-sinh viên nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Như điều 3; - Ban giám hiệu; - Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN; - Lưu: VT, KTKĐCL.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng
 • Thời Hạn Ra Quyết Định Xử Phạt Hành Chính Là Bao Lâu ?
 • Xác Định Thời Hạn Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Thời Hạn Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế
 • Quy Định Về Thời Hạn Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Quyết Định Ban Hành Mục Tiêu Chất Lượng

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Số 19 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
 • Quyết Định Ban Hành Chính Sách
 • Dự Thảo Quyết Định Ban Hành Chính Sách Nhập Khẩu Công Nghệ
 • Thẩm Quyền Giải Quyết Vụ Án Hành Chính Về Đất Đai
 • Những Sai Sót Thường Gặp Trong Công Tác Giải Quyết Án Hành Chính
 • Quyết Định Ban Hành Mục Tiêu Chất Lượng, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm , Quyết Định Ban Hành Sổ Tay Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng, Tiêu Chuẩn 2 Kiểm Định Chất Lượng Tiểu Học, Kiem Dinh Chat Luong Truong Tieu Hoc, Tiêu Chuẩn 2 Kiểm Định Chất Lượng, Bai Hoc Rut Ra Kiem Dinh Chat Lương Truong Tieu Hoc, Bộ Tiêu Chí Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 2 Kiểm Định Chất Lượng, Rút Ra Các Bài Học Cần Thiết Sau Khi Học Tập: “Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Tiểu, Chuyên Đề 8 Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Tiểu Học, Các Bài Học Cần Thiết Sau Khi Học Tập: “Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Tiểu Học”, Rút Ra Các Bài Học Cần Thiết Sau Khi Học Tập: “Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Tiểu, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Hoạt Động Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Lương, Quy Định Về Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Chương Trình Đào Tạo Từ Xa Trình Độ Đại Học, Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Chuyên Đề 8 Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Trường Thptgiáo Dục Trường Tiểu Học, Quyết Định Ban Hành Biện Pháp Phòng Ngừa ứng Phó Sự Cố Hóa Chất, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương, Thực Hành Quan Sát Các Dạng Đột Biến Số Lượng Nst Trên Tiêu Bản Cố Định, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2021, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Tiêu Chí Nào Sau Đây Nói Đến Chất Lượng Dân Số, Tiêu Chi Chất Luong Phan B, Tiểu Luận Lượng Chất, Bộ Tiêu Chí Chất Lượng Xét Nghiệm, Bộ Tiêu Chí Chất Lượng Phiên Bản 2.0, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Dự án, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Công Thức Chuyển Đổi Giữa Lượng Chất Và Khối Lượng Chất Là, Bài Tập Thực Hành Quản Trị Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chí Thi Đua, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Cuộc Gọi, Tiểu Luận Quy Luật Lượng Chất, 83 Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Y Tế, Tiểu Luận Quản Trị Chất Lượng, Bài Tiểu Luận Quản Trị Chất Lượng, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Vận Tải, Tiêu Chí Chất Lượng Bẹnh Viện E 1, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Vải, Tiêu Chuẩn Quản Lý Chất Lượng, Các Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Vải, Bộ Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện, Góp ý Bộ Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện, Các Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Gỗ, Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện, 5 Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ, Tieu Luan Nang Cao Chat Luong Doi Ngu Can Bo Y Te, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Cơ Sở, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Trường Đại Học Cần Thơ, Bộ Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện 2021, Dự Thảo Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Xét Nghiệm Y Học, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Nông Sản, Bộ Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện 2021, Tiểu Luận 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng, Bộ 83 Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện Năm 2021, Bộ 83 Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Bệnh Viện, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Nhà Hàng, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Bệnh Viện, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Công Tác Tư Tưởng, Các Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Sản Phẩm, 83 Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện 2021, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tiểu Luận Quản Trị Chất Lượng Sản Phẩm, 83 Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Bệnh Viện, 7 Tiêu Chí Của Giải Thưởng Chất Lượng Quốc Gia, 83 Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Bệnh Viện 2.0, Bộ Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện Việt Nam, Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm, 84 Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Bệnh Viện, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Trường Mầm Non, 5 Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Giáo Dục, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ ăn Uống, Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm Y Học, 4 Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, Tiêu Chuẩn Quốc Gia Về Chất Lượng Nước, Bộ Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện 2021, Tiêu Chuẩn Chất Lượng Viên Nén Giảo Cổ Lam, Chất Lượng Đội Ngũ Kế Toán Khối Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Điều Lệ Trường Tiểu Học, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí Nông Thôn Mới, 83 Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Bệnh Viện 2021,

  Quyết Định Ban Hành Mục Tiêu Chất Lượng, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm , Quyết Định Ban Hành Sổ Tay Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng, Tiêu Chuẩn 2 Kiểm Định Chất Lượng Tiểu Học, Kiem Dinh Chat Luong Truong Tieu Hoc, Tiêu Chuẩn 2 Kiểm Định Chất Lượng, Bai Hoc Rut Ra Kiem Dinh Chat Lương Truong Tieu Hoc, Bộ Tiêu Chí Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục, Phiếu Đánh Giá Tiêu Chuẩn 2 Kiểm Định Chất Lượng, Rút Ra Các Bài Học Cần Thiết Sau Khi Học Tập: “Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Tiểu, Chuyên Đề 8 Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Tiểu Học, Các Bài Học Cần Thiết Sau Khi Học Tập: “Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Tiểu Học”, Rút Ra Các Bài Học Cần Thiết Sau Khi Học Tập: “Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Trường Tiểu, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Hoạt Động Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Lương, Quy Định Về Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Chương Trình Đào Tạo Từ Xa Trình Độ Đại Học, Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng, Chuyên Đề 8 Đánh Giá Và Kiểm Định Chất Lượng Trường Thptgiáo Dục Trường Tiểu Học, Quyết Định Ban Hành Biện Pháp Phòng Ngừa ứng Phó Sự Cố Hóa Chất, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương, Thực Hành Quan Sát Các Dạng Đột Biến Số Lượng Nst Trên Tiêu Bản Cố Định, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2021, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Tiêu Chí Nào Sau Đây Nói Đến Chất Lượng Dân Số, Tiêu Chi Chất Luong Phan B, Tiểu Luận Lượng Chất, Bộ Tiêu Chí Chất Lượng Xét Nghiệm, Bộ Tiêu Chí Chất Lượng Phiên Bản 2.0, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Dự án, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Công Thức Chuyển Đổi Giữa Lượng Chất Và Khối Lượng Chất Là, Bài Tập Thực Hành Quản Trị Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Định Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu, Quyết Định Ban Hành Bộ Tiêu Chí, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chí Thi Đua, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Cuộc Gọi, Tiểu Luận Quy Luật Lượng Chất, 83 Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng
 • Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng, Mục Tiêu Chất Lượng Năm 2021
 • Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng
 • Thời Hạn Ra Quyết Định Xử Phạt Hành Chính Là Bao Lâu ?
 • Xác Định Thời Hạn Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Mục Tiêu Chất Lượng
 • Quyết Định Số 19 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
 • Quyết Định Ban Hành Chính Sách
 • Dự Thảo Quyết Định Ban Hành Chính Sách Nhập Khẩu Công Nghệ
 • Thẩm Quyền Giải Quyết Vụ Án Hành Chính Về Đất Đai
 • Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Mục Tiêu Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng, Quy Định Danh Mục Dịch Vụ Viễn Thông Bắt Buộc Quản Lý Chất Lượng, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm , Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2021, Bài Tập Thực Hành Quản Trị Chất Lượng, Thông Tư Quy Định Chi Tiết Một Số Nội Dung Về Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Quy Trình Quản Lý Tài Liệu Của Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng, Quan Ly Chat Luong Giao Thong, Thông Tư Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Thông Tư Hướng Dẫn Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Thông Tư Hướng Dẫn Việc Quản Lý Chất Lượng Thuốc, Nghị Định Quản Lý Chất Lượng, Định Nghĩa 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng, Thông Tư Số 17 Kiểm Định Chất Lượng, Thông Tư Kiểm Định Chất Lượng, Thông Tư Số 18 Kiểm Định Chất Lượng, Thông Tư Số 19 Kiểm Định Chất Lượng, Nghị Định Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Mới Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Quy Định Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Số 15 Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Về Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Mới Nhất Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Báo Cáo Tự Đánh Giá Kiểm Định Chất Lượng Theo Thông Tư 17, Nghị Định Mới Nhất Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định 46/2015/nĐ-cp Về Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Danh Bạ Điện Thoại Phòng Quản Lý Thi Và Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục, Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Năm 2021, Xe ô Tô Tham Gia Giao Thông Đường Bộ Phải Đảm Bảo Các Quy Định Về Chất Lượng, An Toàn Kĩ Thuật, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Quá Trình Tổng Hợp Chất Hữu Cơ Từ Chất Vô Cơ Thông Qua Sử Dụng Năng Lượng , Hướng Dẫn Về Quản Lý Chất Lượng Đo Lường Trong Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Lương, Quyết Định Ban Hành Biện Pháp Phòng Ngừa ứng Phó Sự Cố Hóa Chất, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Nâng Bậc Lương Trước Thời Hạn, Thực Hành Quan Sát Các Dạng Đột Biến Số Lượng Nst Trên Tiêu Bản Cố Định, Tổng Quan Các Nghiên Cứu Liên Quan Đến Sự Hài Lòng Về Chất Lượng Sản Phẩm Cà Phê, Tổng Quan Các Nghiên Cứu Liên Quan Đến Sự Hài Lòng Về Chất Lượng Sản Phẩm Highland, Quyết Định Số 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chinh Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ V, Quyết Định 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân T, Quan Ly Chat Lượng Quan Nhan Gom Noi Dung Nao, Công Tác Quản Lý Chat Luong Quan Nhanh, Thông Tư 12/2011/tt-btnmt Quy Định Về Quản Lý Chất Thải Nguy Hại Do Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên Và Môi T, Công Thức Chuyển Đổi Giữa Lượng Chất Và Khối Lượng Chất Là, Đề Thi Quản Trị Chất Lượng, Bài 5 Quản Trị Chất Lượng, Sổ Tay Quản Lý Chất Lượng, Sổ Tay Chất Lượng Quản Lý, Quản Trị Chất Lượng, Mẫu Tờ Khai Hàng Hóa Nhập Khẩu (thông Quan) Quy Định Tại Phụ Lục Iii Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ban Hành Thông Tư Quy Định Chế Độ Nghỉ Của Quân … Tại Thông Tư Số 179/2013, Quy Định Hệ Thống Thang Lương Bảng Lương Và Chế Độ Phụ Cấp Lương Trong Các Công Ty Nhà Nước, Hãy Giải Thích Mối Quan Hệ Thống Nhất Về Chức Năng Giữa Màng Sinh Chất Chất , 8 Nguyên Tắc Quản Lý Chất Lượng, Đề Cương Quản Trị Chất Lượng, Quy Trình Quản Lý Chất Lượng, Bài Giải Quản Trị Chất Lượng, Đề Cương ôn Tập Quản Trị Chất Lượng, Quy Chế Quản Lý Chất Lượng Thuốc, Tài Liệu Quản Lý Chất Lượng, Công Cụ Quản Lý Chất Lượng Mới, Giải Bài Tập Quản Trị Chất Lượng, Bài Giảng Quản Trị Chất Lượng, Quản Trị Chất Lượng Vinamilk, 7 Nguyên Tắc Quản Lý Chất Lượng, Mẫu Cv Xin Việc Quản Lý Chất Lượng, Câu Hỏi Tự Luận Quản Trị Chất Lượng, Chất Lượng Đội Ngũ Kế Toán Khối Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Cơ Quan, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Quản Lý Đề Tài, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Ra Vào Cơ Quan, Quan Sát Sự Phát Triển Văn Hóa Chất Lượng, Quy Trình Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm, Tiểu Luận Quản Trị Chất Lượng, Tài Liệu 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng, Tiêu Chuẩn Quản Lý Chất Lượng, Hồ Sơ Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Bài Thuyết Trình Quản Trị Chất Lượng, Kế Hoạch Quản Lý Chất Lượng Xét Nghiệm, Phương Pháp Quản Trị Chất Lượng, Đề án Quản Lý Chất Lượng Bệnh Viện, Giáo Trình Quản Lý Chất Lượng, Khóa Luận Quản Trị Chất Lượng,

  Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Sổ Tay Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Mục Tiêu Chất Lượng, Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng, Quy Định Danh Mục Dịch Vụ Viễn Thông Bắt Buộc Quản Lý Chất Lượng, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm, Quyết Định Số 2429/qĐ-byt Ngày 12/6/2017 Ban Hành Tiêu Chí Đánh Giá Mức Chất Lượng Phòng Xét Nghiệm , Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2021, Bài Tập Thực Hành Quản Trị Chất Lượng, Thông Tư Quy Định Chi Tiết Một Số Nội Dung Về Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Quy Trình Quản Lý Tài Liệu Của Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng, Quan Ly Chat Luong Giao Thong, Thông Tư Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Thông Tư Hướng Dẫn Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Thông Tư Hướng Dẫn Việc Quản Lý Chất Lượng Thuốc, Nghị Định Quản Lý Chất Lượng, Định Nghĩa 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng, Thông Tư Số 17 Kiểm Định Chất Lượng, Thông Tư Kiểm Định Chất Lượng, Thông Tư Số 18 Kiểm Định Chất Lượng, Thông Tư Số 19 Kiểm Định Chất Lượng, Nghị Định Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Mới Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Quy Định Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Số 15 Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Về Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Mới Nhất Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Nghị Định Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Báo Cáo Tự Đánh Giá Kiểm Định Chất Lượng Theo Thông Tư 17, Nghị Định Mới Nhất Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng, Nghị Định 46/2015/nĐ-cp Về Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Danh Bạ Điện Thoại Phòng Quản Lý Thi Và Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục, Dự Thảo Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Năm 2021, Xe ô Tô Tham Gia Giao Thông Đường Bộ Phải Đảm Bảo Các Quy Định Về Chất Lượng, An Toàn Kĩ Thuật, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Quá Trình Tổng Hợp Chất Hữu Cơ Từ Chất Vô Cơ Thông Qua Sử Dụng Năng Lượng , Hướng Dẫn Về Quản Lý Chất Lượng Đo Lường Trong Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Lương, Quyết Định Ban Hành Biện Pháp Phòng Ngừa ứng Phó Sự Cố Hóa Chất, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương, Mẫu Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2021, Quyết Định Ban Hành Thang Bảng Lương 2021,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng, Mục Tiêu Chất Lượng Năm 2021
 • Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng
 • Thời Hạn Ra Quyết Định Xử Phạt Hành Chính Là Bao Lâu ?
 • Xác Định Thời Hạn Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Thời Hạn Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế
 • Quyết Định Ban Hành Chính Sách

  --- Bài mới hơn ---

 • Dự Thảo Quyết Định Ban Hành Chính Sách Nhập Khẩu Công Nghệ
 • Thẩm Quyền Giải Quyết Vụ Án Hành Chính Về Đất Đai
 • Những Sai Sót Thường Gặp Trong Công Tác Giải Quyết Án Hành Chính
 • Tội Ra Quyết Định Trái Pháp Luật Theo Bộ Luật Hình Sự 2021
 • Xử Lý Văn Bản Hành Chính Trái Pháp Luật
 • Quyết Định Ban Hành Chính Sách, Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2021., Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Hành Chính Là Gì, Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt Là Gì, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt, Quyết Định Ban Hành Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, ý Nghĩa Của Quyết Định Hành Chính, Chuyên Đề 1 Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Mẫu Đơn Khởi Kiện Quyết Định Hành Chính, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 19 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Mẫu Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính Thuế, Quyết Định 884 Thủ Tục Hành Chính Bhxh Bhyt, Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Cách Viết 1 Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Chuyên Đề Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Xử Phạt Hành Chính, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính (mẫu Số 02/qĐ-xphc), Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính Không, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Bất Hợp Pháp, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế, Quyết Định Hành Chính Trái Pháp Luật, Quyết Định Số 62 Về Chế Độ Chính Sách, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Sách Giáo Khoa Lớp 1, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Quyết Định Số 1010/qĐ-ttg Về Đơn Vị Hành Chính Cấp Xã Thuộc Vùng Khó Khăn, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chí Lựa Chọn Sách Giáo Khoa, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tcct, Qddndvn Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Môi Trường, Quyết Đinh Ban Hanh Quy Che Giao Duc Chính Tri Trong Quan Đôi Nhân Dân Việt Nam, Giấy ủy Quyền Ký Biên Bản Và Nhận Quyết Định Xử Phạt Hành Chính Lĩnh Vực Hóa Đơn, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tcct Về Việc Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong QĐ, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Chính Sách Dân Số, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Chính Sách Dân Số, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách…, Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Chính Sách Thương Mại Đa Biên, Quy Định Giải Quyết Chính Sách Đối Với Cán Bộ Sỹ Quan Mắc Bệnh Phải Điều Trị Dài Ngày, Quyết Định Về Chính Sách Khuyến Khích Phát Triển Kinh Tế Trang Trại, Quyết Định Số 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chinh Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ V, Quyết Định 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân T, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính , Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Giải Quyết Cho Người Chấp Hành án Tạm Vắng Nơi Cư Trú, Chính Sách Bảo Hành, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Chính Sách Bảo Hành Samsung, Chính Sách Bảo Hành Apple, Chính Sách Bảo Hành Iphone, Chính Sách Bảo Hành Iphone Của Fpt, Đề Tài Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính ở Xã, Báo Cáo Kết Quả Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Báo Chí, Chính Sách Bảo Hành Iphone Của Viettel, Chính Sách Bảo Hành Iphone 6 Của Viettel, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Quyết Định Số 487/qĐ-bnn-tcc Ngày 26/02/2007 Của Bộ Nn Và Ptnt Về Việc Ban Hành Định Mức Điều Tra Qu, Quy Trình Giải Quyết Các Thủ Tục Hành Chính, Nghị Quyết Về Cải Cách Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Luật Thủ Tục Giải Quyết Các Vụ án Hành Chính, Quyết Định 21 Của Thủ Tướng Ban Hành Quy Định Về Hạn Mức Trả Tiền Bảo Hiểm Có Hiệu Lực, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Ban Hành Quy Định Công Tác Học Vụ Dành Cho Sinh Viên, Chính Sách Tài Chính Tại Việt Nam Giai Đoạn 2021 – 2021 Định Hướng 2021 -2025, Chính Sách Tài Chính Của Việt Nam Giai Đoạn 2021-2020 Và Định Hướng 2021-2025, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Việc Học Và Kiểm Tra Chuẩn Đầu Ra, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ,

  Quyết Định Ban Hành Chính Sách, Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2021., Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Hành Chính Là Gì, Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt Là Gì, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt, Quyết Định Ban Hành Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, ý Nghĩa Của Quyết Định Hành Chính, Chuyên Đề 1 Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Mẫu Đơn Khởi Kiện Quyết Định Hành Chính, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 19 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Mẫu Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính Thuế, Quyết Định 884 Thủ Tục Hành Chính Bhxh Bhyt, Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Cách Viết 1 Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Chuyên Đề Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Xử Phạt Hành Chính, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính (mẫu Số 02/qĐ-xphc), Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính Không, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Bất Hợp Pháp, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế, Quyết Định Hành Chính Trái Pháp Luật, Quyết Định Số 62 Về Chế Độ Chính Sách, Quyết Định Ban Hành Danh Mục Sách Giáo Khoa Lớp 1, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Quyết Định Số 1010/qĐ-ttg Về Đơn Vị Hành Chính Cấp Xã Thuộc Vùng Khó Khăn, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chí Lựa Chọn Sách Giáo Khoa,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Số 19 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
 • Quyết Định Ban Hành Mục Tiêu Chất Lượng
 • Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng
 • Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng, Mục Tiêu Chất Lượng Năm 2021
 • Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng
 • Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng Phù Hợp Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn Iso 9001:2015 Tại Ubnd Xã Xuân Giang

  --- Bài mới hơn ---

 • Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội
 • Niêm Yết Thủ Tục Hành Chính: Chuyển Biến Ở “Một Cửa” Cấp Xã
 • Một Số Vấn Đề Về Trách Nhiệm Của Công Tố Trong Hoạt Động Khởi Tố Vụ Án, Khởi Tố Bị Can Theo Yêu Cầu Cải Cách Tư Pháp
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Người Bị Kiện Trong Vụ Án Hành Chính
 • 2.2. Kiểm Sát Việc Áp Dụng, Thay Đổi, Huỷ Bỏ Các Biện Pháp Ngăn Chặn.
 •  ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     XÃ XUÂN GIANG                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      

              

       Số: 117/QĐ-UBND

            Xuân Giang, ngày 07 tháng 08 năm 2021

                                                                    QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành chính sách chất lượng phù hợp tiêu chuẩn

  Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND Xã Xuân Giang

   

                                                         ỦY BAN NHÂN DÂN XẪ

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2021;

  Căn cứ Quyết định 303/QĐ-TTCP ngày 24/04/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

  Xét đề nghị của đại diện Lãnh đạo chất lượng (QMR) Xã Xuân Giang,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành Chính sách chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND Xã Xuân Giang với nội dung: “Minh bạch về thông tin – Bình đẳng trước pháp luật – Văn minh, lịch sự trong phục vụ – Đúng pháp luật, đúng hẹn”.

  Để đáp ứng được điều này, UBND xã cam kết:

  1. Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin, truyền thông; niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã để các tổ chức, cá nhân được biết.

  2. Đảm bảo các thủ tục hành chính được giải quyết đúng quy trình, thời gian theo quy định của pháp luật.

  3. Không ngừng hướng tới sự hài lòng, niềm tin của tổ chức, cá nhân thông qua việc thực hiện, duy trì có hiệu quả và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.

  4. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo thực thi công việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn.

  5. Cán bộ, công chức được làm việc trong môi trường thuận lợi để phát huy trí tuệ, năng lực, đạt năng suất và chất lượng cao trong thực thi công vụ.

  6. Quy trình xử lý, giải quyết công việc hợp lý, rõ ràng, thống nhất, công khai và đúng pháp luật.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

  Nơi nhận:

  – Như điều 2;

  – Phòng Tư pháp;

  – Thường trực Đảng ủy;

  – Thường trực HĐND xã;

  – Chủ tịch, PCT UBND xã;

  – Các thôn;

  – Lưu: VT; BCĐ ISO.

   

       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                

  CHỦ TỊCH

             Trần Anh Tuấn

  UỶ BAN NHÂN DÂN

  XÃ XUÂN GIANG

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

  CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

  (Theo Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 07/08/2020

  của UBND xã Xuân Giang)

   

  Mọi việc làm của Lãnh đạo và cán bộ, công chức UBND xã Xuân Giang đều đảm bảo nguyên tắc và hướng tới phương châm:

  “CÔNG KHAI, MINH BẠCH-CÔNG TÂM, CHÍNH XÁC-

  ĐÚNG PHÁP LUẬT, ĐÚNG HẸN”

  Để đáp ứng được điều này, UBND xã Xuân Giang cam kết:

  1. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

  2. Bộ máy, tổ chức tinh gọn, trong sạch. Cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực để phục vụ tốt các tổ chức, công dân; thực hiện đổi mới công tác quản lý nhằm đóng góp vào công cuộc cải cách hành chính.

  3. Cán bộ, công chức được làm việc trong môi trường thuận lợi để phát huy trí tuệ, năng lực, đạt năng suất và chất lượng cao.

  5. Quy trình xử lý, giải quyết công việc hợp lý, rõ ràng, thống nhất, công khai và đúng pháp luật, có hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

   

           Xuân Giang, ngày 07 tháng 08 năm 2021

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

  Trần Anh Tuấn

   

   

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Sao Để Cải Thiện Kỹ Năng Ra Quyết Định
 • Xác Định Thẩm Quyền Giải Quyết Vụ Án Hành Chính?
 • Kiểm Tra, Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
 • Kết Luận Thanh Tra
 • Thủ Tục Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng, Ban Hành Nghị Quyết Của Hđnd Tỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Để Nghị Quyết Đi Vào Cuộc Sống
 • Để Nghị Quyết Thực Sự Đi Vào Cuộc Sống
 • Để Những Nghị Quyết Của Đảng Sớm Đi Vào Cuộc Sống
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Giám Sát Việc Thực Hiện Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Tỉnh
 • Quy Định Về Hồ Sơ Sổ Sách Trong Nhà Trường
 • (Congannghean.vn)-Từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2021 đến nay, việc kịp thời ban hành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Đặc biệt, nhiều nghị quyết sớm đi vào cuộc sống không chỉ đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri mà còn kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội.

  Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2021 đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 187 nghị quyết, bao gồm 89 nghị quyết quy phạm pháp luật (QPPL) và 98 nghị quyết khác. Riêng năm 2021 ban hành 26 nghị quyết (12 nghị quyết QPPL và 14 nghị quyết khác). Đối với 89 nghị quyết QPPL, UBND tỉnh đã tổ chức thực hiện 71 nghị quyết mà không ban hành quyết định quy định do nghị quyết của HĐND tỉnh đã đầy đủ nội dung chi tiết các quy định. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành 37 quyết định nhằm cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của HĐND tỉnh. Qua đánh giá, chất lượng xây dựng nghị quyết ngày càng cao hơn, cơ chế phối hợp trong xây dựng văn bản giữa cơ quan chủ trì, các sở, ngành, cấp huyện ngày càng chặt chẽ, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng văn bản. Công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh chặt chẽ, bài bản nên các dự thảo nghị quyết thông qua tại phiên họp HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đề ra.

  Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn, việc xây dựng và ban hành nghị quyết HĐND tỉnh cần được soát xét, nghiên cứu kỹ lưỡng để nâng cao chất lượng và sau ban hành có sức sống trong thực tiễn, thúc đẩy yêu cầu thực hiện nhiệm vụ ở mỗi cấp, mỗi ngành và mục tiêu chung của tỉnh. Việc xây dựng các nghị quyết cần đảm bảo 3 yếu tố: Cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn.

  Đơn cử như quá trình thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2021, quan điểm của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh trong việc xây dựng chính sách là ngoài các quy định của Trung ương, tỉnh có mở rộng thêm đối tượng hỗ trợ, mặc dù nguồn ngân sách tỉnh còn khó khăn nhằm đảm bảo tốt nhất chính sách cho cán bộ dôi dư do sáp nhập. Đồng thời, chính sách ban hành phải đảm bảo có nguồn lực để thực hiện, tránh tình trạng chính sách ban hành “đẹp” nhưng không thực hiện được.

  Bên cạnh những kết quả quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVII từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2021 đến nay, theo đánh giá, việc triển khai thực hiện Nghị quyết xử lý kết quả rà soát các văn bản QPPL do HĐND tỉnh ban hành còn chậm. Trong thời gian tới, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tăng cường giám sát hơn công tác xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản QPPL của HĐND, UBND cùng cấp. Chỉ đạo, hướng dẫn HĐND cấp huyện thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát việc xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện, xã… Qua đó, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh của địa phương.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trách Nhiệm Đảng Viên Trong Tham Gia Xây Dựng Văn Kiện, Nghị Quyết Của Đảng
 • Cơ Chế Đặc Thù Để Thanh Hoá Thành Trung Tâm Công Nghiệp Lớn
 • Tập Trung Xây Dựng Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Công Tác Biên Phòng, Xây Dựng Đảng Trong Bđbp
 • Đổi Mới Trong Xây Dựng Nghị Quyết
 • Hướng Dẫn Trình Tự, Thủ Tục Xây Dựng, Soạn Thảo, Ban Hành Văn Bản Qppl Năm 2021
 • Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Ban Hành Nghị Quyết Của Hđnd Cấp Xã

  --- Bài mới hơn ---

 • Ông Nguyễn Trường Tô Bị Bãi Nhiệm Chức Chủ Tịch Tỉnh Hà Giang
 • Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã Khi Điều Chuyển Sang Địa Phương Khác Thì Có Bị Bãi Nhiệm Chức Danh Hđnd Hiện Tại Không ?
 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 10
 • Dự Thảo Báo Cáo Thực Hiện Nq Tháng 10/2019 Và Phương Hướng Tháng 11/2019
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018
 • Có thể nói, trong những năm qua, hoạt động ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã đã kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trường của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cơ bản đảm bảo tính hợp pháp, tính hợp lý, tính khả thi, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT – XH ở địa phương, từng bước khẳng định và phát huy vị trí, vai trò là cơ quan đại diện của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế cần phải sớm khắc phục như:

  Thứ nhất, một số nghị quyết nội dung còn chung chung, thiếu tính chặt chẽ, thiếu căn cứ pháp lý; các đánh giá, phân tích còn thiếu tính thuyết phục; các thông tin trong nội dung dự thảo nghị quyết mới chỉ dừng lại ở những con số thống kê. Việc tiến hành, thực hiện các quy trình ban hành nghị quyết vẫn còn chưa theo quy định; nhiều dự thảo nghị quyết chưa được tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị quyết hoặc nếu có cũng chỉ mang tính hình thức,… do vậy, có những nghị quyết tính khả thi không cao; chưa sát với thực tế.

  Nguyên nhân của những hạn chế trên là do:

  Một là, Thường trực HĐND chỉ có Chủ tịch và Phó Chủ tịch (Chủ tịch HĐND lại kiêm nhiệm). Cán bộ giúp việc là công chức văn phòng thống kê vừa giúp việc cho UBND, vừa giúp việc cho HĐND cấp xã. Mặc dù đã được thành lập 02 Ban cấp xã, nhưng thành viên các Ban đều hoạt động kiêm nhiệm, trong khi khối lượng công việc của HĐND khá nhiều là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã nói chung, hoạt động ban hành nghị quyết của HĐND xã nói riêng.

  Hai là, trình độ, năng lực và kinh nghiệm của đại biểu HĐND cấp xã còn có những hạn chế nhất định, thiếu kiến thức chuyên môn, thiếu kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ đại biểu nên chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

  Để nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã trong thời gian tới, có thể nghiên cứu một số giải pháp cơ bản như:

  Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với hoạt động ban hành Nghị quyết của HĐND cấp xã. Đảng ủy cấp xã cần phát huy vai trò định hướng chính trị thông qua việc đề ra các chủ trương, nghị quyết về phát triển KT – XH, quốc phòng, an ninh ở địa phương; chỉ đạo HĐND cấp xã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của cấp ủy thành các nghị quyết, nhiệm vụ, đề án, quyết định cụ thể. Trước mỗi kỳ họp, Đảng ủy xã cần nghiên cứu kỹ dự thảo nghị quyết của HĐND để có ý kiến chỉ đạo cụ thể; đặc biệt là nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT – XH; về phân bổ dự toán NSNN và chi ngân sách địa phương, nghị quyết về chương trình giám sát,… Cấp ủy cần quan tâm định hướng về nội dung và phương thức hoạt động giám sát của HĐND; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo HĐND trong suốt quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết về chương trình giám sát; trong hoạt động xem xét báo cáo, chất vấn,…

  Thứ hai, phải xác định đúng nội dung, lĩnh vực cần ban hành nghị quyết. Việc lựa chọn nội dung để ban hành nghị quyết phải trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của cấp ủy, quy hoạch chiến lược tổng thể về phát triển KT – XH của địa phương và xuất phát từ yêu cầu thực tế về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể của HĐND trong từng thời điểm nhất định. Nội dung nghị quyết phải thực sự cần thiết, cấp bách, phải làm rõ mục đích của việc ban hành nghị quyết, đối tượng và mức độ tác động đến các đối tượng, các nguồn lực, khả năng của địa phương bảo đảm nghị quyết được thực thi; đặc biệt, các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo nghị quyết phải thực hiện theo đúng quy trình quy định.

  Ba là, tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động ban hành nghị quyết. Đặc biệt, trong ban hành nghị quyết là văn bản QPPL, các Ban của HĐND chủ động vào cuộc, phối hợp ngay từ đầu với UBND trong việc chuẩn bị nội dung; chủ động tham dự các cuộc họp do UBND tổ chức để nắm bắt thông tin, tham gia, góp ý kiến ngay từ khâu soạn thảo dự thảo nghị quyết trình HĐND.

  Hoạt động ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã là hết sức quan trọng và cần thiết. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, trên cơ sở điều kiện cụ thể của từng địa phương, đòi hỏi HĐND các cấp nói chung và HĐND cấp xã nói riêng phải không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động ban hành nghị quyết, đảm bảo nghị quyết có tính khả thi, đi vào thực tế cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – XH địa phương./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hđnd Xã Phước Thành Ban Hành Nghị Quyết Về Chất Vấn Và Trả Lời Chất Vấn
 • Tỉnh Đoàn Tổ Chức Triển Khai Học Tập, Quán Triệt Các Nghị Quyết Của Bch Trung Ương Đảng Khóa Xii Và Các Kết Luận Của Ban Chấp Hành, Ban Thường Vụ Trung Ương Đoàn Khóa Xi.
 • Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Các Nghị Quyết Của Bch Trung Ương Đảng, Đoàn Và Các Bài Học Lý Luận Chính Trị Sửa Đổi Năm 2021
 • Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 24 Bchtw Đảng Khóa Iii Ngày 29 9 1975 Về Nhiệm Vụ Của Cách Mạng Việt Nam Trong Giai Đoạn Mới
 • Nghị Quyết Nào Của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (Khóa Iii)
 • Chất Lượng Ban Hành Văn Bản Hành Chính Tại Ubnd Cấp Xã Trên Địa Bàn Tỉnh Thanh Hóa

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Bản Hợp Nhất 03/vbhn
 • Cổng Điện Tử Tỉnh Đồng Tháp
 • Soạn Bài: Hoàng Lê Nhất Thống Chí – Ngữ Văn 9 Tập 1
 • Vài Nét Cơ Bản Về Tác Phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí
 • Bộ Câu Hỏi Ôn Tập Hoàng Lê Nhất Thống Chí
 • Chất lượng ban hành văn bản hành chính tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có những chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu cơ bản của quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội.

            Trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, ban hành văn bản hành chính là một vấn đề quan trọng và cần được quan tâm đúng mức. Văn bản có vai trò quan trọng nhằm đảm bảo thông tin phục vụ quản lý, điều hành và quyết định hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Văn bản vừa là công cụ quản lý hữu hiệu phục vụ cho việc quản lý và điều hành nhà nước tại địa phương, là nguồn cung cấp thông tin pháp luật cơ bản, vừa là cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động của một đơn vị, một tổ chức nhất định và hoạch định phương hướng phát triển của đơn vị.

            Trong những năm qua, chất lượng ban hành văn bản hành chính tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có những chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu cơ bản của quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội.

            Từ năm 2014 – 2021, Sở Nội vụ ban hành các Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chỉ đạo Chi cục Văn thư – Lưu trữ thành lập đoàn kiểm tra tại 150 xã, phường, thị trấn. Ngày 13 tháng 3 năm 2021, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-SNV về việc kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ  tại 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tại mỗi huyện, thị xã, thành phố, thực hiện kiểm tra tại 03 xã, 02 cơ quan. Kết quả kiểm tra về việc ban hành văn bản hành chính tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh như sau:

            1. Những kết quả đạt được

            Phần lớn UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ (VTLT), trong đó, quy định rõ các bước để ban hành văn bản. Lãnh đạo cấp xã đã nhận thức được việc ban hành văn bản hành chính là một yếu tố quan trọng cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý của cơ quan; Văn bản ban hành được quản lý một cách chặt chẽ, thống nhất tại UBND cấp xã, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND cấp xã.

            Chất lượng ban hành văn bản hành chính tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phản ánh được những bước tiến mới, hướng đi mới trong quá trình quản lý, điều hành của UBND cấp xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của địa phương. Qua đó, nâng cao hơn hiệu quả giải quyết công việc khi ban hành văn bản.

            Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh cũng chủ động tham mưu cho Giám đốc Sở Nội vụ ban hành văn bản triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực văn thư: Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, gửi văn bản triển khai thực hiện đến các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

            Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung tham mưu cho Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác văn thư, lưu trữ; Quy chế công tác VTLT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, tham mưu xây dựng kế hoạch công tác VTLT trên địa bàn tỉnh. Theo đó, cụ thể hóa các nội dung công việc, tổ chức thực hiện và tham mưu xây dựng văn bản hướng dẫn các cơ quan, tổ chức; đề nghị các cơ quan, tổ chức rà soát, sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác văn thư thuộc phạm vi quản lý.

             Tổ chức tập huấn, triển khai các quy định về VTLT cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2012- 2021, Chi cục Văn thư – Lưu trữ đã tổ chức và phối hợp với trường Đại học Nội vụ tổ chức được 23 lớp với 3.267 học viên là công chức, viên chức là cán bộ quản lý và người trực tiếp làm công tác VTLT từ cấp tỉnh đến cấp xã. Từ đó, giúp học viên có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào công việc thực tiễn tại cơ sở, nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động VTLT tại các cơ quan, đơn vị.

             Chi cục cũng xây dựng nội dung về kỹ năng soạn thảo ban hành văn bản hành chính, trực tiếp hướng dẫn cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã; viên chức trong cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2021-2019, Chi cục đã hướng dẫn trực tiếp cho một số cơ quan, tổ chức như: UBND huyện Thọ Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Quảng Xương, Quan Hóa, Quan Sơn, Ngọc Lặc, Hậu Lộc, TP Sầm Sơn,… Thông qua đó, đã chỉ ra những tồn tại hạn chế tại đơn vị khi soạn thảo ban hành văn bản hành chính.

             2. Hạn chế, nguyên nhân

            Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra thường xuyên, kiểm tra chéo về công tác VTLT tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chất lượng ban hành văn bản hành chính tại UBND cấp xã vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:

            – Về xác định thẩm quyền ban hành văn bản

            Một số Nội dung và hình thức ban hành văn bản hành chính của UBND cấp xã còn chưa thống nhất, cán bộ, công chức chưa xác định được thể loại văn bản cần ban hành trong quá trình tham mưu. Việc ký thay mặt (TM. UỶ BAN NHÂN DÂN) tại nhiều xã, phường, thị trấn vẫn còn sai sót, có trường hợp các văn bản thuộc thẩm quyền riêng của Chủ tịch UBND cấp xã nhưng vẫn để thẩm quyền chung.

            – Về quy trình xây dựng và ban hành văn bản

            Một số cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm quy trình ban hành văn bản, với lý do cần giải quyết nhanh công việc. Điều này ảnh hưởng một phần đến chất lượng ban hành văn bản. Công tác tự kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản của các bộ phận chưa được tiến hành thường xuyên.

            – Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản

            Lỗi sai chủ yếu về thể thức của văn bản hành chính là ở mục số, ký hiệu văn bản, ở phần nơi nhận; kỹ thuật trình bày văn bản tại một số địa phương còn chưa tuân thủ đúng quy định về cỡ chữ, kiểu chữ, định lề văn bản…

            - Về văn phong, ngôn ngữ của văn bản

            Tồn tại những lỗi chủ quan của người soạn thảo đến nội dung của văn bản như: sử dụng từ chưa đúng tính chất văn phong hành chính; phương ngữ; tự tiện ghép từ, ghép nghĩa; hành văn không được rõ ràng… Bên cạnh đó, còn một số lỗi viết hoa, viết tắt tùy tiện…

            – Văn bản hành chính sau khi ban hành, một số bản gốc lưu tại văn thư chưa đóng dấu. Vẫn có tình trạng, cán bộ, công chức không lưu bản chính trong hồ sơ công việc.

            * Nguyên nhân của những hạn chế

            – Lề lối làm việc trong một số cơ quan còn lỏng lẻo cho nên những sản phẩm của hoạt động quản lý này là những văn bản được ban hành thiếu quy củ, chồng chéo, khối lượng lớn nhưng chất lượng thông tin thấp.

            – Việc quản lý văn bản còn chưa chặt chẽ, có tình trạng một số UBND xã chưa quan tâm xây dựng quy chế về công tác VTLT là cơ sở pháp lý để cán bộ công chức thực hiện tốt việc tham mưu để ban hành văn bản hành chính.

            – Số lượng biên chế của Văn phòng UBND cấp xã còn thiếu, phần lớn chỉ có 01 công chức Văn phòng – Thống kê và 01 công chức bán chuyên trách về Văn thư. Tuy nhiên, nhiều cán bộ văn phòng và văn thư của UBND cấp xã chưa được đào tạo bài bản về chuyên môn, làm việc chỉ dựa trên kinh nghiệm và qua các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ. Điều này cũng ảnh hưởng đến chất lượng ban hành văn bản hành chính ở UBND cấp xã.

            – Năng lực, trình độ của cán bộ, công chức cấp xã để tham mưu đáp ứng công tác soạn thảo, thẩm định, kiểm tra và xử lý văn bản còn nhiều hạn chế;

            – Nhận thức của người đứng đầu cơ quan ở một số nơi còn chủ quan trong việc thực hiện nâng cao chất lượng ban hành văn bản hành chính.

            3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ban hành văn bản hành chính tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

             Để nâng cao chất lượng ban hành văn bản hành chính ở UBND cấp xã trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp sau:

            Các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần phải tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức đầy đủ vai trò quan trọng của chất lượng ban hành văn bản hành chính. Cần tăng cường hơn nữa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác ban hành văn bản hành chính.

            Cần có cơ chế rõ ràng khi ban hành văn bản, như quy định rõ biện pháp xử lý sai sót, chỉ rõ trách nhiệm nếu có sai sót và phải có phản hồi cụ thể. Đưa chất lượng ban hành văn bản hành chính là nội dung cơ bản trong quy chế làm việc của cơ quan, thông qua đó, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức hàng năm; kịp thời biểu dương khen thưởng những bộ phận, cá nhân trong triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ.

            Cán bộ, công chức cấp xã cần xác định rõ thẩm quyền ban hành văn bản hành chính, việc tuân thủ thẩm quyền về nội dung và hình thức cũng là một yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi cán bộ, công chức phải nghiêm chỉnh chấp hành trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản. Cán bộ, công chức phải được đào tạo về kiến thức pháp luật về văn bản hành chính và quản lý nhà nước, phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ và kỹ năng soạn thảo; nắm bắt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế – xã hội của địa phương. 

            Nhiệm vụ xây dựng văn bản nói chung và thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống hoá văn bản hành chính nói riêng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Cần có cơ chế thực hiện việc kiểm tra các dự thảo văn bản hành chính của UBND cấp xã một cách chặt chẽ, kỹ lưỡng. Phải thường xuyên tiến hành công tác tự kiểm tra văn bản hành chính nhằm loại bỏ kịp thời những văn bản, những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. 

   

  Đỗ Thị Tuyết (Chi cục Văn thư-Lưu trữ tỉnh Thanh Hóa)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tư Vấn Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa
 • Một Số Sai Sót Trong Quá Trình Soạn Thảo Văn Bản Qppl Ở Cấp Tỉnh
 • Địa Chí Hành Chính Các Tỉnh Nam Kỳ Thời Pháp Thuộc
 • Thư Mục Về Việt Nam Thời Pháp Thuộc
 • Cổng Trường Chính Trị Tỉnh Hải Dương
 • Dự Thảo Quyết Định Ban Hành Chính Sách Nhập Khẩu Công Nghệ

  --- Bài mới hơn ---

 • Thẩm Quyền Giải Quyết Vụ Án Hành Chính Về Đất Đai
 • Những Sai Sót Thường Gặp Trong Công Tác Giải Quyết Án Hành Chính
 • Tội Ra Quyết Định Trái Pháp Luật Theo Bộ Luật Hình Sự 2021
 • Xử Lý Văn Bản Hành Chính Trái Pháp Luật
 • Hòa Bình: Ubnd Huyện Lương Sơn Có Bỏ Lửng Quyết Định Xử Phạt Hành Chính?
 • Tóm lược dự thảo

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

  Căn cứ Quyết định số 188/2002/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về khoa học và công nghệ;

  Căn cứ Luật chuyển giao công nghệ được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006;

  Căn cứ Quyết định số 214/2005/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thị trường công nghệ;

  Căn cứ Nghị định số xxxx/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

  – Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  – Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

  cơ quan thuộc Chính phủ;

  HĐND, UBND các tỉnh,

  thành phố trực thuộc Trung ương;

  – Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  – Văn phòng Chủ tịch nước;

  – Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;

  – Văn phòng Quốc hội;

  – Toà án nhân dân tối cao;

  – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  – Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

  – Học viện Hành chính quốc gia;- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;- Lưu: Văn thư, KG (5b). HL 310

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Chính Sách
 • Quyết Định Số 19 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
 • Quyết Định Ban Hành Mục Tiêu Chất Lượng
 • Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng
 • Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng, Mục Tiêu Chất Lượng Năm 2021
 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100