Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng

--- Bài mới hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng
 • Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2021
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2018
 • Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ
 • Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ Hàng Tháng
 • Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Nghị Quyết Chỉ Bộ Hàng Tháng Về Ma Túy, Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ Hàng Tháng, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Mẫu Công Văn Đề Nghị Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng Hàng Tháng, Mau Sơn Xin Nghi Không Đi Thục Tế Lóp Thăng Hạng, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2017, Quyết Định Nghỉ Học Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Học Hết Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8/2017, Nghị Quyết 19 Ngày 28 Tháng 3, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5 Năm 1988, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020, Nghị Quyết 6 Tháng Cuối Năm, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5-1988, Có Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Nghị Quyết Ngày 29 Tháng 6 Năm 1951, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2021, Nghị Quyết Phiên Họp Thường Kỳ Tháng 3, Có Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Tháng 9 Năm 1954, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2021, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 23 Tháng 5 Năm 2021, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2021, Nghị Quyết 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021, Nghi Quyet 51 Ngay 20 Thang 7 Nam 2005, Nghị Quyết Số 28 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2013, Nghị Quyết Số 28 Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, Nghị Quyết Số 18 Ngày 25 Tháng 7 Năm 2011, Nghị Quyết Số 29 Ngày 4 Tháng 11 Năm 2013, “nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2021”, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Nghị Quyết 84/nq-cp Ngày 10 Tháng 12 Năm 2021, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Nghị Quyết 36-nq/tw Ngày 1 Tháng 7 Năm 2014 , Nghị Quyết 28 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2013, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học Hết Tháng 3, Quyết Định Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Số 73/nq-cp Ngày 26 Tháng 8 Năm 2021 Của Chính Phủ, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 2 Năm 2021, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 10, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2021 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3, Toàn Văn Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2021, Nghị Quyết Số 89/nq-cp Của Chính Phủ Ngày 10 Tháng 10 Năm 2021, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021 Của Bộ Chính Trị Khóa Xii, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X), Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 02/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 1/2017, Nghị Quyết Số 20 Ngày 04 Tháng 11 Năm 2021 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998 Năm 2021, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Bản Khai Đề Nghị Tặng Thưởng Huy Chương Quân Kỳ Quyết Thắng, Nghị Quyết Số 84/nq-cp20-nq/tu Ngày 04 Tháng 11 Năm 2021 Cả Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2021, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15 Tháng , Nghị Quyết Và Chị Hằng, Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Thpt, Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Năm 2021môn: Chuyên Ngành (, Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Năm 2021môn: Chuyên Ngành (, Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Năm 2021môn: Chuyên Ngành (, Bài Thu Hoạch Thăng Hạng Gv Thpt Hạng 2, Môn Chung Thăng Hạng Gv Thpt Hạng 2, Nghị Quyết Số 51/2001/qh10 Ngày 25 Tháng 12 Năm 2001 Của Quốc Hội Khoá X Kỳ Họp Thứ 10, Nghị Quyết Số 888a/2015/ubtvqh13 Ngày 10 Tháng 3 Năm 2021, Nghị Quyết Số 51/2001/qh10 Ngày 25 Tháng 12 Năm 2001,

  Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Nghị Quyết Chỉ Bộ Hàng Tháng Về Ma Túy, Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ Hàng Tháng, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Mẫu Công Văn Đề Nghị Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng Hàng Tháng, Mau Sơn Xin Nghi Không Đi Thục Tế Lóp Thăng Hạng, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2017, Quyết Định Nghỉ Học Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Học Hết Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8/2017, Nghị Quyết 19 Ngày 28 Tháng 3, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5 Năm 1988, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020, Nghị Quyết 6 Tháng Cuối Năm, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5-1988, Có Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Nghị Quyết Ngày 29 Tháng 6 Năm 1951, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2021, Nghị Quyết Phiên Họp Thường Kỳ Tháng 3, Có Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Tháng 9 Năm 1954, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2021, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 23 Tháng 5 Năm 2021, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2021, Nghị Quyết 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021, Nghi Quyet 51 Ngay 20 Thang 7 Nam 2005, Nghị Quyết Số 28 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2013, Nghị Quyết Số 28 Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, Nghị Quyết Số 18 Ngày 25 Tháng 7 Năm 2011, Nghị Quyết Số 29 Ngày 4 Tháng 11 Năm 2013, “nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2021”,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kế Hoạch Hoạt Động Chi Bộ Năm 2021
 • Kế Hoạch Hoạt Động Chi Bộ Trường Mầm Non Mỹ Hưng Năm 2021
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019
 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 4/2019
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2021
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2018
 • Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ
 • Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ Hàng Tháng
 • Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Trường Tiểu Học
 • Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2021, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2021, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Nghị Quyết Chỉ Bộ Hàng Tháng Về Ma Túy, Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ Hàng Tháng, Mẫu Công Văn Đề Nghị Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng Hàng Tháng, Mau Sơn Xin Nghi Không Đi Thục Tế Lóp Thăng Hạng, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2021, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2021, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ Thuế, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2021, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Học Tháng 3, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020, Quyết Định Nghỉ Học Hết Tháng 3, Nghị Quyết 19 Ngày 28 Tháng 3, Nghị Quyết 6 Tháng Cuối Năm, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5 Năm 1988, Có Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2017, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5-1988, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8/2017, Du Thao Nghi Quyet Xay Dung Chi Bo Quan Su, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2021 Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Nghi Quyet 51 Ngay 20 Thang 7 Nam 2005, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, Nghị Quyết 36-nq/tw Ngày 1 Tháng 7 Năm 2014 ,

  Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2021, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2021, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Nghị Quyết Chỉ Bộ Hàng Tháng Về Ma Túy, Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ Hàng Tháng, Mẫu Công Văn Đề Nghị Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng Hàng Tháng, Mau Sơn Xin Nghi Không Đi Thục Tế Lóp Thăng Hạng, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng
 • Kế Hoạch Hoạt Động Chi Bộ Năm 2021
 • Kế Hoạch Hoạt Động Chi Bộ Trường Mầm Non Mỹ Hưng Năm 2021
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019
 • Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ
 • Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ
 • Nhiệm Vụ Của Chi Uỷ Và Công Tác Của Bí Thư Chi Bộ
 • Để Tổ Chức Thực Hiện Tốt Nghị Quyết Của Chi Bộ
 • Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ
 • Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2021, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2021, Nghị Quyết Chỉ Bộ Hàng Tháng Về Ma Túy, Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ Hàng Tháng, Mẫu Công Văn Đề Nghị Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng Hàng Tháng, Mau Sơn Xin Nghi Không Đi Thục Tế Lóp Thăng Hạng, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2021, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Công Văn Góp ý Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2021, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Quân Sự, Dự Thảo Nghị Quyết Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ Thuế, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Thôn, Dự Thảo Nghị Quyết Sáp Nhập Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Về Lãi Suất, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2021, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Quyết Định Nghỉ Học Tháng 3, Nghị Quyết 6 Tháng Cuối Năm, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Nghị Quyết 19 Ngày 28 Tháng 3, Có Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Học Hết Tháng 3, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8/2017, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5-1988, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5 Năm 1988, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2017, Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Du Thao Nghi Quyet Xay Dung Chi Bo Quan Su, Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Cà Mau, Dự Thảo Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thcs, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2021 Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nông Thôn, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Sinh Hoạt Chi Bộ, Nghị Quyết Số 29 Ngày 4 Tháng 11 Năm 2013, Có Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2021,

  Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2021, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2021, Nghị Quyết Chỉ Bộ Hàng Tháng Về Ma Túy, Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ Hàng Tháng, Mẫu Công Văn Đề Nghị Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng Hàng Tháng, Mau Sơn Xin Nghi Không Đi Thục Tế Lóp Thăng Hạng, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Hướng Dẫn Nghị Quyết 42, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2021, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đại Biểu Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
 • Văn Bản Cá Biệt Có Được Xem Là Căn Cứ Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Không
 • Công Ty Hợp Danh Là Gì? Công Ty Hợp Danh Tiếng Anh Là Gì?
 • Công Ty Mẹ Tiếng Anh Là Gì? Công Ty Con Tiếng Anh Là Gì? Mô Hình Ctm
 • Bộ Ngoại Giao Quán Triệt Nội Dung Nghị Quyết Trung Ương 11 Khóa Xii Của Đảng
 • Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ Hàng Tháng
 • Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Trường Tiểu Học
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học Nghi Quyet Docx
 • Nghị Quyết Về Nhiệm Vụ Lãnh Đạo Năm 2021
 • Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ Hàng Tháng, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2021, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2021, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Nghị Quyết Chỉ Bộ Hàng Tháng Về Ma Túy, Cách Viết Sổ Nghị Quyết Chi Bộ, Hướng Dẫn Số 1136/hd-th Ngày 28 Tháng 4 Năm 2021 Về Cách Soạn Thảo Giáo án, Cách Viết 1 Bài Thảo Luận, Cách Viết Ngày Tháng, Cách Viết Quy Trình Thao Tác Chuẩn, Cách Viết Phương Trình Đường Thẳng, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Mẫu Công Văn Đề Nghị Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng Hàng Tháng, Cach Viet Ban Kiem Diem Nang Luong Thang Cap Bac Ham, Tuyển Tập Truyện Viết Cho Thiếu Nhi Từ Sau Cách Mạng Tháng Tám, Mẫu Giấy A4 Cho Viết Tay Thẳng Hàng, Dự Thảo Đề Cương Cách Mạng Miền Nam Được Viết Vào Thời Gian Nào, Dự Thảo Đề Cương Đường Lối Cách Mạng Miền Nam Được Viết Vào Thời Gian N, Cách Viết Thư Cảm ơn Khách Hàng, Cách Viết Email Chào Hàng, Bai Viet Tu Kiem Diem Hang Thang Cua Pham Nhan Huong An Treo, Mau Sơn Xin Nghi Không Đi Thục Tế Lóp Thăng Hạng, Ngân Hàng Câu Hỏi Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Bài Học Luôn Được Đặt Vị Trí Hàng Đầu Của Cách Mạng Việt Nam Dưới Sự Lãnh Đạo Của Đảng Là?, Cách Viết Quyết Định, Văn Lớp 6 Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Học, Cách Viết 1 Lá Đơn Xin Nghỉ Học, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Học Lop 6, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Học Lớp 8, Cách Viết 1 Đơn Đề Nghị, Cách Viết Đơn Xin Nghĩ Làm Bí Thư Chi Đòn, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ ôm, Cách Viết Đơn Đề Nghị Lớp 5, Cách Viết Đơn Đề Nghị Lớp 7, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Học Lớp 5, Cách Viết Đơn Xin Tạm Nghỉ Học, Cách Viết Đơn Đề Nghị, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Họp Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Là Gì, Bản Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ, Dự Thảo Nghị Quyết 02, Sổ Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội, Dự Thảo Nghị Quyết 01, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đội, Cách Viết 1 Quyết Định Hành Chính, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, Cách Viết Giấy Đề Nghị Lớp 7, Cách Viết 1 Đơn Xin Phép Nghỉ Học, Cách Viết Văn Nghị Luận, Cách Viết 1 Bài Văn Nghị Luận Xã Hội, Cách Viết 1 Công Văn Đề Nghị, Cách Viết Xin Nghỉ Việc, Cách Viết Bài Văn Nghị Luận, Cách Viết 1 Bài Văn Nghị Luận, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Việc, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết Xóa Nợ Thuế, Tờ Trình Dự Thảo Nghị Quyết, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Thông Qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Bản Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Đoàn, Nghị Quyết Hội Thao Của Nobita, Dự Thảo Nghị Quyết Của Chính Phủ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Thôn,

  Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ, Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ Hàng Tháng, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2021, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2021, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Nghị Quyết Chỉ Bộ Hàng Tháng Về Ma Túy, Cách Viết Sổ Nghị Quyết Chi Bộ, Hướng Dẫn Số 1136/hd-th Ngày 28 Tháng 4 Năm 2021 Về Cách Soạn Thảo Giáo án, Cách Viết 1 Bài Thảo Luận, Cách Viết Ngày Tháng, Cách Viết Quy Trình Thao Tác Chuẩn, Cách Viết Phương Trình Đường Thẳng, Cách Viết Nghị Quyết Giới Thiệu Đoàn Viên Công Đoàn Vào Đảng, Mẫu Công Văn Đề Nghị Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng Hàng Tháng, Cach Viet Ban Kiem Diem Nang Luong Thang Cap Bac Ham, Tuyển Tập Truyện Viết Cho Thiếu Nhi Từ Sau Cách Mạng Tháng Tám, Mẫu Giấy A4 Cho Viết Tay Thẳng Hàng, Dự Thảo Đề Cương Cách Mạng Miền Nam Được Viết Vào Thời Gian Nào, Dự Thảo Đề Cương Đường Lối Cách Mạng Miền Nam Được Viết Vào Thời Gian N, Cách Viết Thư Cảm ơn Khách Hàng, Cách Viết Email Chào Hàng, Bai Viet Tu Kiem Diem Hang Thang Cua Pham Nhan Huong An Treo, Mau Sơn Xin Nghi Không Đi Thục Tế Lóp Thăng Hạng, Ngân Hàng Câu Hỏi Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Bài Học Luôn Được Đặt Vị Trí Hàng Đầu Của Cách Mạng Việt Nam Dưới Sự Lãnh Đạo Của Đảng Là?, Cách Viết Quyết Định, Văn Lớp 6 Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Học, Cách Viết 1 Lá Đơn Xin Nghỉ Học, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Học Lop 6, Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Học Lớp 8, Cách Viết 1 Đơn Đề Nghị, Cách Viết Đơn Xin Nghĩ Làm Bí Thư Chi Đòn,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2018
 • Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2021
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng
 • Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng
 • Kế Hoạch Hoạt Động Chi Bộ Năm 2021
 • Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ Hàng Tháng

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Trường Tiểu Học
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học Nghi Quyet Docx
 • Nghị Quyết Về Nhiệm Vụ Lãnh Đạo Năm 2021
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9 Năm 2021
 • Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ Hàng Tháng, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Nghị Quyết Chỉ Bộ Hàng Tháng Về Ma Túy, Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Công Văn Đề Nghị Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng Hàng Tháng, Mẫu Giấy A4 Cho Viết Tay Thẳng Hàng, Bai Viet Tu Kiem Diem Hang Thang Cua Pham Nhan Huong An Treo, Mau Sơn Xin Nghi Không Đi Thục Tế Lóp Thăng Hạng, Cách Viết Phương Trình Đường Thẳng, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, Quyết Định Nghỉ Học Hết Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5-1988, Nghị Quyết 19 Ngày 28 Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Học Tháng 3, Có Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8/2017, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5 Năm 1988, Nghị Quyết 6 Tháng Cuối Năm, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2017, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2017, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Nghị Quyết 84/nq-cp Ngày 10 Tháng 12 Năm 2021, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Nghị Quyết 36-nq/tw Ngày 1 Tháng 7 Năm 2014 , Nghị Quyết Số 29 Ngày 4 Tháng 11 Năm 2013, Nghị Quyết 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021, Nghi Quyet 51 Ngay 20 Thang 7 Nam 2005, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Nghị Quyết Số 18 Ngày 25 Tháng 7 Năm 2011, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Tháng 9 Năm 1954, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2021, Nghị Quyết Ngày 29 Tháng 6 Năm 1951, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Nghị Quyết 28 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2013, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2021, “nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2021”, Nghị Quyết Phiên Họp Thường Kỳ Tháng 3, Quyết Định Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2021, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 11/2019, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học Hết Tháng 3, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2019, Nghị Quyết Số 28 Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 23 Tháng 5 Năm 2021, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008, Nghị Quyết Số 28 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2013, Có Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 2 Năm 2021, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 10/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 10, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2021 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 1/2020, Toàn Văn Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2021, Nghị Quyết Số 73/nq-cp Ngày 26 Tháng 8 Năm 2021 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8, Nghị Quyết Số 89/nq-cp Của Chính Phủ Ngày 10 Tháng 10 Năm 2021, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998, Nghị Quyết Số 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021 Của Bộ Chính Trị Khóa Xii, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 11-2019, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X), Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12/2019, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 1/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2017, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 02/2020, Nghị Quyết Số 20 Ngày 04 Tháng 11 Năm 2021 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2020, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Ngày 17 Tháng 12 Năm 1998 Năm 2021, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 8/2019, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Quảng Ninh Tháng 7 Năm 2021, Nghị Quyết Số 84/nq-cp20-nq/tu Ngày 04 Tháng 11 Năm 2021 Cả Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Bản Khai Đề Nghị Tặng Thưởng Huy Chương Quân Kỳ Quyết Thắng, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 12 Của Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam, Giáo Trình Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn Nguyễn Quyết Thắng, Giấy Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Việt Combank, Quyết Định Quan Trọng Của Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung ương Lần Thứ 15 Tháng , Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Ngày 22 Tháng 9 Năm 2008 Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Tiếp Tục Xây Dựng Tỉnh,, Nghị Quyết Và Chị Hằng, Quá Trình Ra Quyết Định Mua Hàng, Nghị Quyết 19 ở Việt Nam,

  Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ Hàng Tháng, Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Nghị Quyết Chỉ Bộ Hàng Tháng Về Ma Túy, Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ, Mẫu Công Văn Đề Nghị Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng Hàng Tháng, Mẫu Giấy A4 Cho Viết Tay Thẳng Hàng, Bai Viet Tu Kiem Diem Hang Thang Cua Pham Nhan Huong An Treo, Mau Sơn Xin Nghi Không Đi Thục Tế Lóp Thăng Hạng, Cách Viết Phương Trình Đường Thẳng, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, Quyết Định Nghỉ Học Hết Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5-1988, Nghị Quyết 19 Ngày 28 Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Học Tháng 3, Có Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8/2017, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5 Năm 1988, Nghị Quyết 6 Tháng Cuối Năm, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2017, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2017, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Nghị Quyết 84/nq-cp Ngày 10 Tháng 12 Năm 2021, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2019, Nghị Quyết 36-nq/tw Ngày 1 Tháng 7 Năm 2014 , Nghị Quyết Số 29 Ngày 4 Tháng 11 Năm 2013, Nghị Quyết 35-nq/tw Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021, Nghi Quyet 51 Ngay 20 Thang 7 Nam 2005, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2019, Nghị Quyết Số 18 Ngày 25 Tháng 7 Năm 2011, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2019, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Tháng 9 Năm 1954, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2021, Nghị Quyết Ngày 29 Tháng 6 Năm 1951, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Nghị Quyết 28 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2013, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2021, “nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2021”,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Dự Thảo Nghị Quyết Hàng Tháng Chi Bộ
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2018
 • Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2021
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng
 • Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng
 • Nội Dung Họp Chi Bộ Tháng 2/2019

  --- Bài mới hơn ---

 • Dự Thảo: Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9 Năm 2021 Và Đề Ra Nghị Quyết Tháng 10 Năm 2021
 • Nghị Quyết Về Chính Phủ Điện Tử
 • Nghị Quyết 49/cp Phát Triển Công Nghệ Ở Nước Ta Trong Những Năm 90
 • Nghị Quyết Số 49/cp Về Phát Triển Công Nghệ Ở Nước Ta Trong Những Năm 90 Do Chính Phủ Ban Hành
 • 15 Năm Kết Nối Internet Và Nghị Quyết 49/cp Mở Đường
 • NỘI DUNG HỌP CHI BỘ THÁNG 02/2019

  PHẦN MỞ ĐẦU

  Thu đảng phí

  Báo cáo số lượng đảng viên: 17, chính thức 16, dự bị: 01, có mặt: vắng mặt: có phép:

  Thông qua chương trình nội dung:

  Cử thư kí: Đ/c Lưu Đình Huân

  PHẦN NỘI DUNG

  I/ Thông tin nổi bật trong nước, quốc tế, địa phương, đơn vị:

  – Đ/c Hiên thông tin thời sự về tình kinh tế, chính trị trong nước, địa phương trong tháng 02/2019

  II/Đánh giá công tác tháng 01

  * Ưu điểm

  1. Công tác Đảng. a. Tư tưởng chính trị. – Tất cả đảng viên và quần chúng đều có lập trường chính trị vững vàng luôn nói và làm theo mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. – Thực hiện nghiêm túc mọi Chỉ thị, Nghị quyết Đảng các cấp.

  b. Công tác phát triển Đảng: – Tiếp tục theo dõi bồi dưỡng quần chúng đang đề nghị kết nạp đảng và giúp đỡ đảng viên dự bị.

  – Đóng nộp đảng phí đầy đủ, kịp thời.

  2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: dạy- học.

  – Đã phân công chuyên môn và thời khoá biểu học kì 2.

  – Đã thi khoa học kĩ thuật giải KK cấp tỉnh

  – Họp phụ huynh giữa kì.

  – Các lớp chăm sóc cây xanh tốt.

  – Đã tổ chức gói bánh cho học sinh nghèo

  – Đã thống nhất quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 trong đầu ngành.

  – Được SGD cấp cho 1 số thiết bị TDTT.( 108 tr).

  3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức trong nhà trường.

  a. Tổ chức Công đoàn. – Đã Phối hợp tốt với nhà trường trong việc quản lí CB,GV,NV

  b. Công tác Đoàn, Đội, giám thị , LĐ: – Ổn định mọi nề nếp, vệ sinh cảnh quan trường lớp sạch sẽ. – Thường xuyên kiểm tra mọi hoạt động của học sinh. c. Công tác tài chính, CSVC:

  – Đã thanh toán các chế độ tết kịp thời cho toàn trường

  * Hạn chế:

  – Không có giáo viên tham gia thi GVCN giỏi cấp tỉnh

  *Nguyên nhân:

  – Giáo viên chưa thực sự nhiệt tình trong các cuộc thi

  4. Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng viên, quần chúng:

  – Ưu điểm: Đa số Đảng viên và quần chúng thực hiện tốt

  – Một số tồn tại: Một số đ/c chưa thực sự tự giác học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  III/ Chỉ đạo công tác tháng 02/2019

  – Biên chế chính thức được giao: 32

  Chủ đề: Mừng Đảng mừng Xuân

  – Nghỉ tết từ thứ 5ngày 31/01/ 2021(26/12 âm lịch) đến hết chủ nhật ngày 10/2/2018 ( 6/01 âm). Đi học lại từ thứ 2 ngày 11/2/2019 (7/01) – 11 ngày.

  1. Công tác Đảng. a. Tư tưởng chính trị. – Có lập trường chính trị vững vàng luôn nói và làm theo mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. – Thực hiện nghiêm túc mọi Chỉ thị, Nghị quyết Đảng các cấp.

  b. Công tác phát triển Đảng: – Tiếp tục theo dõi bồi dưỡng quần chúng đang đề nghị kết nạp đảng và đảng viên dự bị

  – Đóng nộp đảng phí đầy đủ, kịp thời.

  2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: dạy- học.

  a. Chuyên môn:

  – Thực hiện chương trình tuần 24-26.

  – Thực hiện dự giờ thường xuyên và dự giờ đột xuất giáo viên.

  – Tham gia tốt cuộc thi học sinh giỏi huyện

  b. Chủ nhiệm

  – Quản lí chặt nề nếp học sinh.

  – Có biện pháp làm giảm tỉ lệ học sinh bỏ học.

  – Quyết toán các khoản thu

  3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức trong nhà trường.

  a. Công đoàn

  – Phối hợp với nhà trường tổ chức tết nguyên đán.

  – Cùng nhà trường chúc tết Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

  b. Đoàn- Đội- Giám thị:

  – Hưởng ứng các cuộc vận động của cấp trên.

  c. Lao động và cơ sở vật chất:

  – Tiếp tục thực hiện vệ sinh môi trường và chăm sóc cây đặc biệt trong các ngày tết.

  – Tiếp nhận bàn giao nhà đa năng

  d. Thiết bị

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018
 • Dự Thảo Báo Cáo Thực Hiện Nq Tháng 10/2019 Và Phương Hướng Tháng 11/2019
 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 10
 • Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã Khi Điều Chuyển Sang Địa Phương Khác Thì Có Bị Bãi Nhiệm Chức Danh Hđnd Hiện Tại Không ?
 • Ông Nguyễn Trường Tô Bị Bãi Nhiệm Chức Chủ Tịch Tỉnh Hà Giang
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 12

  --- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 1
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01 Năm 2021 : Trường Mầm Non Quảng Hải
 • Khoa Kinh Tế Họp Chi Bộ Tháng 8 Năm 2021
 • Tin Ủy Ban Nhân Dân
 • Thẩm Quyền Của Chi Bộ Trong Xem Xét, Xử Lý Đảng Viên Vi Phạm
 • HUYỆN ỦY TỦA CHÙA

  CHI BỘ TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG

  *

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   

                                           

   

  Tủa Chùa, ngày  12  tháng 12  năm 2021

  NGHỊ QUYẾT

  CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG

  THÁNG 12 NĂM 2021

   

  Qua nội dung họp thống nhất của Ban chi ủy và nội dung họp cơ quan tháng 12 ngày 09/12/2019.

  Chủ trì cuộc họp đồng chí Trần Huy Hoàng – Bí thư chi bộ triển khai nội dung cuộc họp.

  Ban chi ủy – chi bộ trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng nhất trí triển khai ban hành Nghị quyết tới toàn chi bộ với những nội dung như sau:

           1. Cuộc họp đã quán triệt triển khai thực hiện nội dung một số Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản của Đảng bộ huyện yêu cầu các Tổ chuyên môn, đoàn thể triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên những nội dung sau:

            Học tập, quán triệt Nghị quyết của Tỉnh và Trung ương; Báo cáo Lịch và Quy mô tổ chức Đại hội chi bộ NK 2021-2025; BC tình hình công tác nội chính tháng 11/2019; Hướng dẫn sô 44-HD/BTGHU ngày 29/11/2019, CV số 76-CV/BTGHU ngày 29/11/2019 về việc thông tin tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; KH số 124-KH/HU ngày 28/11/2019, BC số 39-BC/HU ngày 25/11/2019 về tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo;

            2. Đánh giá nhận xét kết quả hoạt động tháng 11 của đảng viên theo nghị quyết đã ban hành cụ thể:

  1) BCH Đoàn trường đã tổ chức giáo dục đạo đức và rèn luyện đối với học sinh có hạnh kiểm Trung bình, Yếu tháng 9,10 giúp các em nâng cao nhận thức và rèn luyện tốt hơn. Hoàn thành công tác tổ chức hội thi thiết kế pano, ap phíc tuyên truyền tối 18/11/2019.

  2) BCH Công đoàn đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Sơ kết phong trào thi đua đợt 1 và phát động phong trào thi đua đợt 2 từ 21/11/2019 – 3/2/2020.

  3) Các đảng viên Trần Thân, Đặng Quỳnh, Cà Thanh, Lò Đoàn đã tích cực ôn luyện để tham gia kỳ thi GVG cấp tỉnh ( Kết quả có 03 đ/c đạt yêu cầu ) . Các đảng viên, tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể đã tạo điều kiện tốt nhất về thời gian, hỗ trợ công việc để các đồng chí yên tâm, chuẩn bị cho kỳ thi như đ/c Lứ, Thủy, Ngà……

  4) đ/c Hoàn, Dung đã hoàn thiện hồ sơ và khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác phổ cập để phục vụ cho công tác kiểm tra của Huyện, Tỉnh đúng thời gian.

           * Hạn chế:

  1) Công tác phụ trách nội trú của đ/c Đoàn, Tuấn, Thanh chưa đảm bảo được công tác vệ sinh; ăn ở và công tác tuyên truyền giáo dục vệ sinh thân thể, vệ sinh phòng ở cho học sinh nội trú.

  2) Các đ/c GVCN đã có động thái theo dõi đối tượng học sinh cá biệt, học sinh có tư tưởng chán học để ngăn chặn tình trạng bỏ học giữa chừng….tuy nhiên công tác này một số đ/c GVCN thực hiện chưa hiệu quả trong tháng 11 như đ/c Của, Tuấn….

           3. Chi bộ thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 đối với các bộ phận chuyên môn cụ thể như sau:

           3.1 Công tác đảng

            – Đảng viên cần nêu cao tinh thần NÊU GƯƠNG trong mọi công việc và nhiệm vụ được giao, sống đoàn kết, có trách nhiệm với công việc, tiên phong, đi đầu trong các hoạt động.

  – Từ 09/12 đến 15/12/2019 Đảng viên hoàn thiện hồ sơ tự kiểm điểm đảng viên và Ban chi ủy hoàn thiện hồ sơ kiểm điểm của Ban chi ủy. Đảng viên hoàn thành báo cáo kiểm điểm trước ngày 14/12/2019 nộp đ/c Hoàng Thị Dung 01 Bản in để BCU kiểm duyệt trước kiểm điểm (VB kiểm điểm theo HD số 21-HD/BTCTW và HD số 03-HD/BTCTU để làm cho đúng chức trách, nhiệm vụ được giao).

            – Dự kiến 13h30’, ngày 19/12/2019 Kiểm điểm tập thể và đảng viên năm 2021 (Biên soạn giấy mời thường trực Huyện ủy Tủa Chùa).

            – Từ 19 đến 23/12/2019 Hoàn thiện hồ sơ sau kiểm điểm nộp BTC huyện TC

            – Dự kiến ngày 23/12/2019 Từ 14h00 Họp tổng kết chi bộ năm 2021 Ban hành giấy mời Huyện ủy Tủa Chùa và đ/c Phụ trách xã Tả Sìn Thàng.

  – Từ 20 đến 25/12/2019 Hoàn thiện hồ sơ tổng kết chi bộ năm 2021

            – Triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên kịp thời đến đảng viên. Hoàn thành báo cáo định kỳ, đột xuất đúng thời gian quy định.

  – Chi bộ tập trung chỉ đạo tốt các nhiệm vụ: Ôn và thi HSG cấp tỉnh, cuộc thi KHKT 2021, ôn thi THPT quốc gia 2021. Ôn và thi chất lượng HKI. Hoạt động rà soát hồ sơ chuyên môn chuẩn bị kiểm tra hành chính. Hoạt động rà soát VB quy phạm pháp luật. Duy trì các nền nếp CM, nền nếp nhà trường.

  – Chỉ đạo Sơ kết học kỳ I và đón chuẩn theo kế hoạch ngày 28/12/2019 và tích cực tham gia các hoạt động chuẩn bị đón chuẩn.

            3.2 Công tác dạy và học

  1) Tăng cường công tác ôn thi HSG khối 6,7,8,9,10,11 và phụ đạo hs yếu, kém để chuẩn bị thi HSG và thi HKI. ( Từ 1/12/2019 – 30/3/2020 )

  2) HD lập các loại kế hoạch cho HKII ( Từ 5/12/2019 – 15/12/2019 )

  3) Duy trì dạy và học nghề PT, bố trí 3 tiết/tuần để giành thời gian cho GV chạy chương trình và HS ôn thi HKI.

  4) Hoàn thiện chương trình ôn thi, ôn tập HKI trước ngày 19/12/2019. Từ ngày 20,21,23,24 thi HKI.

           3.3. Kiểm tra nội bộ và khảo thí kiểm định chất lượng

  1) Ban hành quyết định coi thi, chấm thi, in sao, thanh tra thi, tổ phách… chuẩn bị CSVC cho kì thi HKI ( đ/c Dung hoàn thiện trước 15/12/2019 )

  2) Chấm thi, vào điểm đúng quy chế ( Hoàn thiện trước 27/12/2019 )

  3) Kiểm tra tiến độ vào điểm, sửa điểm và tổng hợp kết quả HKI báo cáo HTr, Sở ( 05/01/2020 )

  4) Kiểm tra sản phẩm thi NCKHKT cấp Tỉnh lần 3,4 ( 5&18/12/2019 )

  5) Họp tổ chuyên môn sơ kết hoạt động HKI và phương hướng hoạt động cho HKII ( 3 tổ chuyên môn hoàn thiện trước 25/12/2019 )

  6) Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch tổ chức cuộc thi “ Rung chuông vàng “ cho 100 HS toàn trường. ( Đ/c Dung hoàn thiện trước 20/12/2019 )

            3.4. Công tác chủ nhiệm

  1) Tăng cường công tác giám sát học sinh trong các giờ tự quản để kịp thời nắm bắt tư tưởng của học sinh trong thời gian gần đến tết.

  2) Tổ chức họp xét hạnh kiểm tháng 12 và HKI cho học sinh đúng quy chế, nghiêm túc ( Hoàn thiện trước 27/12/2019 ).

  3) Thường xuyên lên lớp buổi tối để kiểm tra tình hình tự học của học sinh chuẩn bị cho thi HKI.

            3.5. Công tác cơ sở vật chất

  – Kiểm kê CSVC cuối năm 2021 hoàn thành trước ngày 25/12/2019 (có đầy đủ biên bản, báo cáo, biểu thống kê CSVC cuối năm 2021).

  – Hoàn thiện việc bắn tôn phẳng vào cửa sổ các lớp bị hỏng trước ngày 20/12/2019

             3.6. Công tác tổ văn phòng

  – Hoàn thiện các chứng từ lương, kinh phí Công đoàn, BHXH, BHYT tháng 12 trình hiệu trưởng phê duyệt

  – Đối chiếu BHXH, điều chỉnh hệ số tăng, giảm CBGV ( nếu có)

            – Kiểm tra dự toán ngân sách 2021, hoàn thiện hồ sơ chứng từ quyết toán quý I,II,III. Dự toán chi quý IV và tham mưu hiệu trưởng thanh toán công nợ cho các đơn vị cung ứng.

            – Lập dự toán ngân sách cho buổi lễ tổ chức đón chuẩn của nhà trường vào cuối tháng 12/2019

            – Nộp chứng từ và liên hệ kho bạc để rút lương và các khoản phụ cấp, chế độ CBGV tháng 12/2019 (Tháng 12 rút chậm lương trước ngày 25/12 để chờ nguồn cấp bổ sung, nếu có còn điểu chỉnh nguồn).

            – Rút tiền chế độ HBBT học sinh tháng 11,12/2019

            – Rút và chi trả lương cùng các chế độ khác cho cán bộ giáo viên

            – Rút và chi trả chế độ tiền HBBT học sinh tháng 11, 12/2019

            – Kiểm tra quỹ tiền mặt và hoàn thiện các chứng từ thu chi tháng 12/2019 báo cáo hiệu trưởng trước ngày 30 hàng tháng.

            – Thực hiện các công việc được phân công trong các tiểu ban chuẩn bị đón chuẩn tháng 12/2019

             3.7. Công tác của Công đoàn

            -  Triển khai CV số : 274/ CĐN về việc tổ chức cuộc thi  «Thầy Cô trong mắt em » hiệu quả, thiết thực.

            -  Đ/c Sùng Lứ phối hợp với BCM, các tổ chuyên môn để thống nhất nội dung thi đua đợt 2 từ từ ngày 21/11/219 đến ngày 3/2/2020:

            – Điều chỉnh lại phiếu chấm điểm thi đua của các tổ công đoàn tiếp tục áp dụng cho đợt thi đua đợt 2.

  – Ban nữ công hoàn thiện và ban hành bảng chấm công « Giỏi việc nước, đảm việc nhà » đã xây dựng gửi đến BCH công đoàn và ban nữ công góp ý trước khi ban hành. Nội dung phải (Dựa vào KH số 26/KH-CĐN ngày 14/02/2019) để xây dựng.

            3.8. Công tác Đoàn thanh niên

            – Thực hiện các nhiệm vụ CB_BGH giao trong công tác chuẩn bị Tổ chức Lễ sơ kết học kỳ I và đón bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, năm học 2021 – 2021.

            – Thắp hương bia tưởng niệm xã, vệ sinh khu vực trong, ngoài bia tưởng niệm vào 15h30 ngày 22/12/2019. Thành phần gồm BCH Đoàn trường.

            3.9. Công tác Ban QLNT

            – Kiện toàn lại Ban QLNT (bổ sung thêm 02 đ/c bảo vệ làm công tác an ninh và sửa chữa CSVC nội trú và đ/c Lò Hương, Đinh Yến phụ trách khu A nữ thay đ/c Thanh).

            – Họp quán triệt cách tổ chức, quản lý Ban quản lý nội trú vào 16h30 ngày 9/12/2019.

            – Tăng cường công tác theo dõi của đội tự quản ( theo thời gian hoạt động trong quy chế nội trú ). Thường xuyên đi lấy sỹ số đột xuất ( ít nhất 1 tuần 2 lần )

            3.10. Công tác lao động

  – Tiếp tục kế hoạch tôn tạo cảnh quanh trong nhà trường

  – Tổ chức cho các lớp lao động trong tuần 15,16, tuần 17 nộp kế hoạch nhỏ, tuần 18 nghỉ để học sinh ôn thi học kỳ I.

  – Công việc lao động tập trung vào các nội dung sau: Nộp phân hữu cơ để cùng cải tạo đất. Quét mạng nhện tại hành lang các khu nhà. Rào lại các cây đường thanh niên. Dọn vệ sinh trường lớp, rào lại các khu vực quanh trường, khơi thông cống, rãnh quanh khu vực bếp ăn, dọn nhà vệ sinh, nhà tắm nội trú B.

  1) Giao các đ/c trong BCH Đoàn trường tiếp tục tổ chức giáo dục đạo đức và rèn luyện đối với học sinh có hạnh kiểm trung bình, yếu tháng 11 giúp các em nâng cao nhận thức và rèn luyện tốt hơn.

  2) Giao cho các đ/c Dung, Thân, Tuyến, Nhiệm, Huyên, Quỳnh, Yến là trưởng, phó các tiểu ban giúp việc chuẩn bị cho công tác đón trường chuẩn Ban chi ủy yêu cầu các đ/c xây dựng kế hoạch của tiểu ban, điều tiết công việc hài hòa để hoàn thành tốt công việc được giao.

  3) Chi bộ giao đ/c Quỳnh, Giang, Vũ, Nhiệm đôn đốc nhắc nhở đảng viên, quần chúng trong tổ hoàn thành bài thu hoạch năm 2021 và bản kiểm điểm đảng viên năm 2021 nộp về cho đ/c Dung trước 14/12/2019.

  4) Chi bộ giao đ/c Hoàng, Dung chuẩn bị báo cáo tổng kết, nội dung chương trình bị họp xét đảng viên và tổng kết hoạt động của Chi bộ năm 2021, hoàn thiện trước 19/12/2019.

  5) Chi bộ giao các đ/c Hoàng Thị Dung hoàn thiện hồ sơ sau kiểm điểm nộp về Ban tổ chức Huyện ủy trước 23/12/2019.

  6) Chi bộ giao các đ/c GVCN tích cực theo dõi đối tượng học sinh cá biệt, học sinh có tư tưởng chán học, hs học yếu … để nắm bắt tâm tư, tình cảm, tư tưởng, thái độ ngăn chặn học sinh bỏ học.

  7) Chi bộ giao các đ/c GVBM đang ôn đội tuyển HSG tập trung ôn luyện và chuẩn bị tốt cho kỳ thi cấp Huyện trong tháng 1/2020.

  8) Giao các đồng chí trong BCU lắm bắt kịp thời tư tưởng đội ngũ, chỉ đạo tốt công tác chuyên môn, công tác nhập liệu và chỉ đạo các kỳ thi cấp tỉnh, công tác xây dựng mối đoàn kết nội bộ. Chỉ đạo các tổ, đoàn thể, bộ phận phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu chung của nhà trường đã đề ra.

  Toàn thể chi ủy – chi bộ quyết tâm đoàn kết nhất trí phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tháng 12/2019 và xây dựng chi bộ đoàn kết trong sạch vững mạnh./.

   

  Nơi nhận:

  – Đảng viên Chi bộ THCS&THPT Tả Sìn Thàng,

  – Trường THCS-THPT Tả Sìn Thàng,

  – Lưu Chi bộ.

   

  T/M CHI BỘ

  BÍ THƯ

  (Ký tên và đóng dấu )

   

  (Đã ký)

   

   

   Trần Huy Hoàng

   

   

   

   

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 3/2019
 • “chìa Khóa” Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • Chi Bộ Khu Dân Cư Số 1 Tổ Chức Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nhiệm Vụ Năm 2021
 • Chi Bộ Khu Dân Cư
 • Hiệu Quả Đưa Cán Bộ, Công Chức Xã Về Sinh Hoạt Ở Chi Bộ Thôn, Tổ Dân Phố
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7/2016

  --- Bài mới hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 10
 • Nghị Quyết Tháng 10 Nghi Quyet Chi Bo Thang 10 Doc
 • Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 2 Năm 2021
 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 4
 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 05
 • (DỰ THẢO) Bình Tân, ngày 08/07/2016

  Nghị quyết chi bộ tháng 7/2016 I/ Nhận xét công tác lãnh đạo tháng 6/2016 1/ Công tác tư tưởng chính trị:

  – Chi ủy đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Quận ủy Quận Bình Tân cũng như của Đảng cấp trên.

  – Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường nghỉ hè gương mẫu thi hành và vận động gia đình cũng như quần chúng nơi cư trú chấp hành nghiêm túc chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước.

  2/ Công tác tổ chức,xây dựng ,phát triển Đảng

   – Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường tổ chức tuyên truyền và có những hoạt động thiết thực kỷ niệm 1/6-Quốc tế thiếu nhi và tổ chức cho GV-NV nghỉ hè hợp lý. Tổ chức ôn tập cho hs 12 chu đáo.

   – Tổ chức thi nghề cho hs khối 8; Ôn tập và thi lại cho hs.

   – BGH đã đề nghị HĐQT xem xét tiền tiết dạy khối 8 theo đề xuất của một số tổ trong buổi họp tổ cuối năm.

   Công tác phát triển Đảng

   -Tập thể chi bộ tiếp tục bồi dưỡng giúp đỡ Đảng viên dự bị và đội ngũ cảm tình đối tượng.

  – Đoàn trường phối hợp với Quận đoàn Bình tân đưa đoàn viên và học sinh tham gia các công tác xã hội tại địa phương.

  – BGH và GVCN 12 tổ chức lễ tri ân cho HS 12 chu đáo và ý nghĩa vào ngày 23/06/2016

  II / Lãnh đạo thực hiện công tác tháng 07/2016:

  -Chi bộ tiếp tục lãnh đạo nhà trường thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy và học trước mắt là thực hiện việc giảng dạy 3 khối lớp 9+11+12.

  -Chi bộ lãnh đạo toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị nghị quyết của Chi bộ, của Đảng cấp trên và pháp luật nhà nước.

  -Trước những biến động Quốc tế và xã hội, chi bộ cùng toàn thể ĐV sâu sát lãnh đạo toàn trường có biểu lộ cũng như sự quan tâm đúng pháp luật không để xảy ra những hành vi quá khích, kể cả hs.

  -Chi bộ tập trung lãnh đạo công tác an ninh trật tự cơ quan trong tình hình mới

  2.Công tác tổ chức – xây dựng , phát triển Đảng

  • – Chi bộ lãnh đạo Đoàn TN giáo dục tư tưởng hs tình cảm “Uống nước nhớ nguồn” Yêu thương và biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, qua ngày thương binh liệt sĩ 27/7.

   – BGH phân công giáo viên giảng dạy và chủ nhiệm các lớp: 9+11+12 và xếp thời khóa biểu tiến hành học tập từ 4/7/2016

   – Ban tuyển sinh tiếp tục làm công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp.

  • Công tác xây dựng phát triển Đảng

  – Chi bộ tiếp tục bồi dưỡng quần chúng ưu tú, đối tượng Đảng để phục vụ công tác phát triển Đảng viên mới 2021.

  -Trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên nêu cao tinh thần dân chủ, chân tình, thẳng thắn và tích cực cùng nhau xây dựng nghị quyết. Đoàn kết trung thực trên tinh thần đấu tranh phê và tự phê. Gương mẫu trong lối sống đi đầu trong mọi công tác, gần gũi và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng.

  – Chi bộ kiểm tra việc chấp hành điều lệ Đảng và những điều ĐV không được làm và giám sát việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức HCM (Chủ đề: Trách nhiệm)

  • -BCH Công Đoàn động viên quần chúng lao động tích cực hoàn thành tốt kế hoạch nhà trường đề ra, chia sẻ với những khó khăn của đồng bào vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc bị thiên tai lũ lụt….Sinh hoạt và tham dự hội họp các cấp đầy đủ.

   -BCH CĐ phối hợp với BGH chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách, điều kiện giảng dạy, học tập đối với GV, NV nhà trường.

  • -Quan tâm củng cố công tác văn nghệ, TDTT và các hoạt động phong trào khác để tạo không khí sôi động trong học sinh với tinh thần vui để học…

   -Đoàn trường động viên đoàn viên thanh niên đồng phục nghiêm túc không vi phạm nội quy nhà trường.

   5. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

  • – BGH tổ chức cho 3 khối lớp 9+11+12 học văn hóa từ 4/7/2016.

   – BGH sẽ kiểm tra sĩ số, sổ sách của từng lớp và dự giờ nắm tình hình từ đầu năm.

   – Chuẩn bị TKB và nhân sự cho các lớp còn lại nhập học từ 01/08/2016

  • Về cơ sở vật chất, kỷ luật học đường

   -BGH nhà trường thường xuyên kiểm tra, giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. Xanh sạch đẹp và cư xử có văn hóa.

   -Chuyển bảng tên lớp học cho các lớp đúng với sơ đồ bố trí năm học mới 2021-2017

   -Nhà trường quan tâm đến giáo dục ý thức chấp hành nội quy và chuyên cần trong học tập cho hs (Không đi trễ, chú ý nghe giảng học bài làm bài tập đầy đủ…).

  • Hoạt động ngoài giờ lên lớp- Hướng nghiệp

  -Lãnh đạo tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên phấn khởi đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt kế hoạch công tác tháng 7/2016.

  chi bộ sẽ được triệu tập vào 10h50′- Thứ 3 các đ/c đến dự đông đủ, đúng giờ. Xin cảm ơn! HÀ VĂN VY

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 08
 • Chi Bộ Ii, Đảng Bộ Cơ Quan Tỉnh Đoàn Tổ Chức Sinh Hoạt Tháng 8/2020
 • Đảng Bộ Sở Y Tế: Sơ Kết Giữa Nhiệm Kỳ Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Các Cấp
 • Ngành Y Tế Hà Tĩnh Cần Tập Trung Đưa Các Nghị Quyết Của Đảng Vào Cuộc Sống
 • Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Xi Của Đảng Mau Thu Hoach Ca Nhan Doc
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020

  --- Bài mới hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4
 • Định Hướng Nội Dung Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 7/2020
 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 07
 • Mẫu Nghị Quyết Xét Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên (Mẫu 06
 • Mẫu Nghị Quyết Xét Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên Năm 2021
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2021, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2021, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2021 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 2 Năm 2021, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 02/2020, Quyết Định Số 44/qĐ-bxd Ngày 14 Tháng 1 Năm 2021, Nghị Quyết 128/2020/qh14 Ngày 12/11/2020 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2021, Nghị Quyết 1004/2020/ubtvqh14 Ngày 18/09/2020, Nghị Quyết 1000/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 1033/2020/ubtvqh14 Ngày 16/10/2020, Nghị Quyết 1032/2020/ubtvqh14 Ngày 14/10/2020, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Nghị Quyết 129/2020/qh14 Ngày 13/11/2020 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2021, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/qh14 Ngày 17/11/2020, Nghị Quyết 127/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 126/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 124/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 123/2020/qh14 Ngày 03/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 125/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 999/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2021, Nghị Quyết 133/2020/nĐ-cp Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020, Nghị Quyết 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020, Quyết Định Khai Thác Khoáng Sản Tỉnh Đồng Tháp Tháng 8 Năm 2021, Báo Cáo Tháng Công Tác Đảng Tháng 8năm 2021, Nghị Quyết 01/2020, Nghị Quyết 55-nq/tw 2021, Nghị Quyết 02 2021, Nghị Quyết Năm 2021, Nghị Quyết 01 2021, Nghị Quyết 68/nq-cp 2021, Nghi Quyêt Tw 5 2021, Nghị Quyết Số 55-nq/tw 2021, Nghị Quyết Năm 2021 Của Chi Bộ, Nghị Quyết 84 2021, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Năm 2021, Nghị Quyết 132/2020, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng, Nghị Quyết 84 2021 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Quốc Hội 2021, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 54/2020, Nghị Quyết 42 Ngày 9/4/2020, Nghị Quyết 01/2020 Của Chính Phủ, Nghị Quyết 02/2020/nq-hĐnd, Nghị Quyết Kinh Tế Xã Hội 2021, Dự Thảo Nghị Quyết 01 2021, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2021, Nghị Quyết Dự Toán 2021, Nghị Quyết Chuyên Đề 2021, Dự Thảo Nghị Quyết 01/2020, Nghị Quyết Chuyên Đề Của Chi Bộ Năm 2021, Nghị Quyết 132/2020/qh14, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55 2021, Có Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Học Hết Tháng 3, Nghị Quyết 19 Ngày 28 Tháng 3, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5-1988, Dự Thảo Nghi Quyết Thang, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3, Quyết Định Nghỉ Hết Tháng 3, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7, Quyết Định Nghỉ Học Tháng 3, Nghị Quyết Số 13 Tháng 5 Năm 1988, Nghị Quyết Chỉ Bộ Hàng Tháng Về Ma Túy, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 6/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2017, Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng, Nghị Quyết 6 Tháng Cuối Năm, Mẫu Đự Thảo Nghi Quyêt Chi Bộ Thang, Thông Tư Số 138/2020/tt-bqp Ngày 10 Tháng 11 Năm 2021, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Phú Yên Kỳ Họp 17 Năm 2021, Dự Thảo Nghị Quyết 01 Năm 2021 Của Chính Phủ, Nghi Quyet Hdnd Lan Thu 17 Tinh Phu Yen Nam 2021, Nghị Quyết Ngân Sách 2021, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2018, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9/2019, Nghị Quyết 84/nq-cp Ngày 10 Tháng 12 Năm 2021, Quyết Định Cho Học Sinh Nghỉ Học Hết Tháng 3, Nghị Quyết 28 Ngày 25 Tháng 10 Năm 2013, Nghi Quyet 51 Ngay 20 Thang 7 Nam 2005, Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2021, Nghị Quyết Bộ Chính Trị Tháng 9 Năm 1954,

  Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 3/2020, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 01/2020, Dự Thảo Nghi Quyet Chi Bo Thang 3 Nam 2021, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 1 Năm 2021, Nghị Quyết Số 68/nq-cp Ngày 12 Tháng 5 Năm 2021 Của Chính Phủ, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 2 Năm 2021, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 5/2020 Của Chi Bộ Nông Thôn, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Tháng 1/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 4/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 2/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 3/2020, Nghị Quyết Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 02/2020, Quyết Định Số 44/qĐ-bxd Ngày 14 Tháng 1 Năm 2021, Nghị Quyết 128/2020/qh14 Ngày 12/11/2020 Về Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2021, Nghị Quyết 1004/2020/ubtvqh14 Ngày 18/09/2020, Nghị Quyết 1000/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Nghị Quyết 1033/2020/ubtvqh14 Ngày 16/10/2020, Nghị Quyết 1032/2020/ubtvqh14 Ngày 14/10/2020, Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5, Nghị Quyết 129/2020/qh14 Ngày 13/11/2020 Về Phân Bổ Ngân Sách Trung ương Năm 2021, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020 Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch, Nghị Quyết 13/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 133/2020/qh14 Ngày 17/11/2020, Nghị Quyết 127/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 126/2020/qh14 Ngày 12/11/2020, Nghị Quyết 124/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 123/2020/qh14 Ngày 03/11/2020, Nghị Quyết 09/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 10/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 11/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 12/2020/nq-hĐnd Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 125/2020/qh14 Ngày 11/11/2020, Nghị Quyết 14/2020/nq-hĐnd Ngày 04/09/2020, Nghị Quyết 999/2020/ubtvqh14 Ngày 16/09/2020, Quyết Định Ban Hành Hệ Thống Thang Bảng Lương 2021, Nghị Quyết 133/2020/nĐ-cp Ngày 09/11/2020, Nghị Quyết 132/2020/nĐ-cp Ngày 05/11/2020, Nghị Quyết 135/2020/nĐ-cp Ngày 18/11/2020, Quyết Định Khai Thác Khoáng Sản Tỉnh Đồng Tháp Tháng 8 Năm 2021, Báo Cáo Tháng Công Tác Đảng Tháng 8năm 2021, Nghị Quyết 01/2020, Nghị Quyết 55-nq/tw 2021, Nghị Quyết 02 2021, Nghị Quyết Năm 2021, Nghị Quyết 01 2021, Nghị Quyết 68/nq-cp 2021, Nghi Quyêt Tw 5 2021, Nghị Quyết Số 55-nq/tw 2021,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 8
 • Kế Hoạch Chi Bộ Tháng 8/2020
 • Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8
 • Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Vi Của Đảng
 • Toàn Văn Nghị Quyết Đại Hội Lần Thứ Xii Của Đảng
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 8,9

  --- Bài mới hơn ---

 • Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 8
 • Chi Bộ 3 Tổ Chức Kết Nạp Đảng Viên Mới
 • Kịch Bản Chương Trình Lễ Kết Nạp Đảng Viên Mới
 • Thị Xã Quảng Yên: Đại Hội Đảng Các Cấp Tiến Tới Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ Xii:chi Bộ Khu Phố Rặng Thông: Đưa Nghị Quyết Vào Cuộc Sống
 • Quy Trình Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Sinh Con Thứ Ba
 • ĐẢNG BỘ XÃ ĐỨC BÌNH

  CB TRƯỜNG TH ĐỨC BÌNH 1

  Số: 01/ KH-CU

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Đức Bình, ngày 28 tháng 7 năm 2021

  NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 8/ 2021

  I. Đánh giá công tác thực hiện nghị quyết tháng 7 năm 2021.

  1/ Tư tưởng chính trị:

  * Các đồng chí CB,ĐV, GV có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

  * Tham gia đầy đủ các lớp học tập, chỉ thị, nghị quyết của đảng và nhà nước.

  * Tham gia và đóng góp đầy đủ các khoản quy định nơi cư trú.

  * Thực hiện theo nghị định 71 của chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

  * CB,ĐV,GV,CNV phải luôn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

  * Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh. Cụ thể là việc nêu gương.

  – Cán bộ, Đảng viên, giáo viên, công nhân viên thực hiện đi làm việc đúng giờ. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo

  2/ Công tác đội:

  – Thực hiện theo sự chỉ đạo của ngành bàn giao học sinh cho xã đoàn.trong thời gian nghỉ hè về sinh hoạt tại địa phương.

  3/ Công tác phổ cập:

  – Cập nhật hồ sơ kịp thời theo đúng quy định.

  – Kết hợp với các ban ngành, đoàn thể trên toàn địa bàn của thị trấn và toàn trường vận động học sinh ra lớp.

  4/ Công đoàn:

  – Động viên các đồng chí công đoàn viên nghỉ hè theo đúng quy định của ngành.

  – Tổ chức thăm hỏi công đoàn viên ốm đau .

  – Thực hiện tốt công tác KHHGĐ .

  – Phối hợp với nhà trường giám sát việc cấp chế độ cho CB,GV,CNV và học sinh.

  – Có bảng chấm công đầy đủ . Chấm công hàng ngày .

  5/ Công tác xây dựng Đảng:

  – Các đồng chí đảng viên được phân công gíup đỡ quần chúng tốt; Tiếp tục theo dõi giúp đỡ.

  II/ Nghị quyết tháng 8/2017.

  1/ Tư tưởng chính trị:

  * Các đồng chí CB,ĐV, GV có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

  * Tiếp tục ổn định tổ chức các ban ngành, đoàn thể trong nhà trường chuẩn bị cho năm học mới 2021-2018. Ngày tựu trường 21/8/2017; ngày học chính thức 28/8/2018

  * Tham gia đầy đủ các lớp học tập, chỉ thị, nghị quyết của đảng và nhà nước.

  * Tham gia và đóng góp đầy đủ các khoản quy định nơi cư trú.

  * Triển khai đến CB-GV-CNV Thực hiện theo nghị định 71 của chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

  * Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW của ban chấp hành trung ương (Khóa XI)..

  * Phân công chuyên môn.

  * CB,ĐV,GV,CNV phải luôn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

  * Triển khai các công văn, chỉ thị của các cấp.

  *Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh. Cụ thể là việc nêu gương.

  – Cán bộ, Đảng viên, giáo viên, công nhân viên thực hiện đi làm việc đúng giờ. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

  2/ Công tác chuyên môn:

  – Làm công tác tư tưởng để phân công chuyên môn năm học 2021-2018.

  – Lên thời khoá biểu áp dụng theo từng tuần.

  – Sau khi nhận lớp giáo viên mượn sách tại thư viên chuẩn bị cho năm học 2021-2018.

  – Thời gian vào học Nhà trường sẽ dán trên bảng thông báo.

  – Sổ báo giảng treo tại bảng quy định.

  – Kế hoạch rời dán trên bảng.

  3/ Công tác đội:

  – Ổn định nề nếp học sinh.

  – Tập cho học sinh bài trống chào cờ, chào mừng. chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

  – Kết hợp với văn thể tập bài hát quốc ca, các bài thể dục cho các em học sinh.

  4/ Công tác phổ cập :

  – Cập nhật hồ sơ kịp thời .

  – Thu nhận hồ sơ của mẫu giáo đối với các em học sinh đến độ tuổi vào lớp 1.

  – Kết hợp với các ban ngành, đoàn thể trên toàn địa bàn của xã và toàn trường vận động học sinh ra lớp.

  Hòan thành công tác tuyển sinh. Báo cáo công tác phổ cập chống mù chữ, PCGDĐĐT.

  5/ Công đoàn:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Định Hướng Nội Dung Sinh Hoạt Chi Bộ Tháng 8/2019
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 08/2019
 • Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 9 Năm 2021
 • Nghị Quyết Về Nhiệm Vụ Lãnh Đạo Năm 2021
 • Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Tiểu Học Nghi Quyet Docx
 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100