Họp Ban Soạn Thảo, Tổ Biên Tập Xây Dựng Dự Thảo Nghị Định Về Công Tác Văn Thư

--- Bài mới hơn ---

 • Thời Hạn: Trước Ngày 05/9/2019. Xin Ý Kiến Góp Ý Về Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định Số 110/2004/nđ
 • Xin Ý Kiến Góp Ý Về Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định Số 110/2004/nđ
 • Một Số Điểm Mới Quy Định Tại Nghị Định Số 30/2020/nđ
 • Kỹ Thuật Trình Bày Văn Bản
 • Công Tác Hành Chính Văn Thư
 • Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Trưởng ban Ban soạn thảo phát biểu tại cuộc họp

  Dự cuộc họp có đại diện các Bộ, ngành Trung ương là thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập và lãnh đạo, viên chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước – Bộ Nội vụ.

  Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh, Nghị định số 110/2004/NĐ-CP và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP đã được thực hiện tương đối tốt ở các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, qua quá trình thực tế triển khai áp dụng đã phát sinh một số vấn đề đòi hỏi cần phải ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP như: 1. Sự phát triển của khoa học công nghệ và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc điều hành và giải quyết công việc đòi hỏi cần phải ban hành Nghị định thay thế Nghị định 110/2004/NĐ-CP; hiện tại, Nghị định số 110/2004/NĐ-CP chỉ quy định những nội dung về công tác văn thư giấy, chưa quy định về văn thư điện tử. Mặt khác, sau khi Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ban hành, Chính phủ đã ban hành Luật Giao dịch điện tử năm 2005, Luật Công nghệ thông tin năm 2006 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Đặc biệt, ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. 2. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trong đó đã có một số quy định mới về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Từ đó đã dẫn đến một số nội dung về thể thức và kỹ trình bày văn bản quy phạm pháp luật (như căn cứ pháp lý, đánh số trang,….) chưa thống nhất với văn bản hành chính (được quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/11/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính). Việc thống nhất về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính là cần thiết để tạo thuận lợi cho công chức, viên chức trong quá trình soạn thảo văn bản. 3. Vấn đề chuyển đổi từ văn bản điện tử sang văn giấy và giá trị pháp lý của văn bản chuyển đổi. Đây cũng là vấn đề đặt ra trong thời gian qua và nhiều cơ quan, tổ chức lúng túng vì chưa có quy định cụ thể đảm bảo giá trị pháp lý của văn bản chuyển đổi, hay làm thế nào để văn bản chuyển đổi có giá trị pháp lý như bản chính văn bản giấy.

  Như vậy, việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ trong đó bổ sung các nội dung về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản điện tử; quản lý văn bản đi, văn bản đến điện tử; tạo lập hồ sơ điện tử quản lý thiết bị lưu khóa bí mật, chứng thư số là rất cần thiết.

  Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đề nghị, thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập tích cực đóng góp ý kiến vào các nội dung của dự thảo Nghị định, tập trung vào các vấn đề chính như: căn cứ xây dựng, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; nguyên tắc yêu cầu quản lý công tác văn thư; bố cục và kết cấu của Nghị định; thi đua, khen thưởng; các phụ lục kèm theo Nghị định…

  Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ Đặng Thanh Tùng, Phó Trưởng ban kiêm Tổ trưởng Tổ biên tập công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập

  Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng đã công bố Quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 18/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định về công tác văn thư; dự kiến Kế hoạch xây dựng Nghị định về công tác văn thư và dự kiến phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ biên tập.

  Theo Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ Trần Văn Khiêm, thì dự thảo Nghị định cần nghiên cứu bổ sung căn cứ xây dựng dự thảo và trường hợp cần thiết cần xây Hồ sơ trình Chính phủ ra Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021; cơ cấu nội dung của dự thảo Nghị định; giải thích từ ngữ cần nghiên cứu, đối chiếu với Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch để tránh xung đột, chồng chéo, trùng lặp…

  Còn theo đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng, cần làm rõ trong thuyết minh sự cần thiết phải ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ; thực tiễn trong giai đoạn vừa qua cần chuyển đổi thông tin, dữ liệu số và trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp; những nội dung kế thừa và sửa đổi, bổ sung giữa dự thảo Nghị định mới so với Nghị định số 110/2004/NĐ-CP; về nguyên tắc tài liệu, vật mang bí mật nhà nước cần đảm bảo, kế thừa các quy định của pháp luật hiện hành về tài liệu mang bí mật nhà nước; giá trị pháp lý của tài liệu văn bản điện tử; thể thức của văn bản điện tử cần nghiên cứu và quy định rõ trong dự thảo Nghị định…

  Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến góp ý của thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập. Đồng thời, khẳng định Tổ biên tập sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các đại biểu, tổng hợp và chỉnh sửa, bổ sung, sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương cho ý kiến trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành.

  Anh Cao

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Điều Tra, Khám Nghiệm Ngay Tại Cơ Sở
 • Hà Nội: Đến Năm 2021, Lực Lượng Công An Chính Quy Triển Khai Về 100% Các Xã
 • Về Việc Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức
 • Viện Chiến Lược Và Chính Sách Y Tế
 • Bất Cập Trong Xử Lý Vi Phạm Trật Tự Xây Dựng Theo Nghị Định Số 139 2021 Nđ
 • Nghị Định 71/2017/nĐ-cp Hướng Dẫn Về Quản Trị Công Ty Đối Với Công Ty Đại Chúng, Mẫu Công Văn Đúng Chuẩn Theo Nghị Định 30 Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định Số 77 Về Công Tác Phối Hợp Giữa Quân Đội Và Công An, Nội Dung Nghi Định Quy Định Chức Năng Nhiêm Vụ Bộ Công An, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Bộ Công An, Nghị Định Công Tác Văn Thư, Nghị Định Mới Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định 73 Về Công An Xã, Nghị Định 77 Bộ Công An, Nghị Định Phụ Cấp Công Vụ, Nghị Định Đầu Tư Công, Nghị Định Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định Số 110 Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định Công An Xã, Nghị Định Số 34 Về Phụ Cấp Công Vụ, Nghị Định Số 06/2010/nĐ-cp Ngày 25 Tháng 01 Năm 2010 Của Chính Phủ Quy Định Những Người Là Công Chức, Nghị Định Khu Công Nghiệp, Nghị Định Của Chính Phủ Về Công Tác Văn Thư, Nghị Định Số 29 Về Khu Công Nghiệp, Nghị Định ưu Đãi Người Có Công, Nghị Định Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Nghị Định Công An Xã Chính Quy, Nghị Định 31 ưu Đãi Người Có Công, Nghị Định Bộ Công Thương, Nghị Định Số 34 Phụ Cấp Công Vụ Năm 2012, Nghị Định Dịch Vụ Công ích, Nghị Định Mới Về Xe Công Nghệ, Nghị Định Về ưu Đãi Người Có Công, Nghị Định Dịch Vụ Công, Nghị Định Quản Lý Tài Sản Công, Nghị Định Số 45 Của Chính Phủ Về Khuyến Công, Nghị Định Số 04/2013 Về Công Chứng, Nghị Định Số 34 Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Đánh Giá Công Chức, Nghị Định Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Nghị Định Số 34 Về Kỷ Luật Công Chức, Nghi Dinh Moi Phoi Hop Cong An Quan Su, Nghị Định Số 34 Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đầu Tư Công, Nghị Định Đánh Giá Cán Bộ Công Chức, Nghị Định Xử Lý Kỷ Luật Công Chức, Nghị Định Phối Hợp Công An Quân Sự, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Công , Nghị Định ưu Đãi Người Có Công Với Cách Mạng, Nghị Định Đầu Tư Theo Hình Thức Đối Tác Công Tư, Góp ý Nghị Định Hướng Dẫn Luật Công Chứng, Nghị Định 01/2018/nĐ-cp Của Chính Phủ Về Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Của Bộ Công An, Góp ý Nghị Định Chống Người Thi Hành Công Vụ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định Công Tác Văn Thư
 • Từ 25/6/2019, Quy Định Mới Về Xếp Lương Đối Với Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã
 • Điểm Mới Về Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Theo Nghị Định 34
 • Quy Định Mới Về Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã
 • Một Số Quy Định Mới Của Chính Phủ Liên Quan Đến Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã
 • Cập Nhật Chính Sách, Quy Định, Văn Bản Mới Về Công Tác Thi Đua Khen Thưởng

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Lưu Trữ Và Các Văn Bản Về Công Tác Văn Thư
 • Cách Tạo Một Văn Bản Mới Trong Microsoft Word
 • Hướng Dẫn Cách Mở Và Tạo Tài Liệu Mới Trong Word 2021
 • Cách Kiểm Tra Văn Bản Trong Word 2021, 2013, 2010, 2007, 2003
 • Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh nhấn mạnh: Trước yêu cầu đổi mới công tác chỉ đạo điều hành của thành phố hiện nay, vị trí, vai trò công tác thi đua khen thưởng càng được khẳng định rõ hơn bao giờ hết.

  Phong trào thi đua phải được tổ chức thường xuyên, rộng khắp, hiệu quả và thực chất, tránh hình thức; công tác khen thưởng phải được quan tâm thực sự, kịp thời và có tác dụng lan tỏa, tạo cho phong trào có thêm nhiều động lực phát triển không ngừng, thiết thực góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

  Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Thái Hồng Thanh truyền đạt các nội dung, quy định mới về công tác thi đua khen thưởng. Ảnh: Thanh Lê

  “Hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của các địa phương, đơn vị, cơ quan trong tỉnh kịp thời cập nhật những chính sách, quy định, văn bản mới về thi đua khen thưởng; đồng thời giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để cùng triển khai thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới” – đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn cho biết.

  Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Nghệ An truyền đạt một số điểm mới trong các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác thi đua khen thưởng.

  Các nội dung về Quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh; tiêu chuẩn hình thức khen thưởng; hoạt động của cụm, khối thi đua khen thưởng các cấp; phân bổ chỉ tiêu cờ thi đua của UBND tỉnh và cờ thi đua của Chính phủ hàng năm; Quy định đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua khen thưởng hàng năm trên địa bàn tỉnh.

  Ngoài ra, hội nghị cũng dành thời gian cho việc trao đổi, giải đáp các vấn đề, các công việc cụ thể đã và sẽ phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ thi đua khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh./.

  Thanh Lê

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Văn 114/lđlđ 2021 Biểu Mẫu Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Tại Nơi Làm Việc Hà Nội
 • Tổng Hợp Văn Bản Mới Về Thuế Số 01 Tháng 09/2020
 • Sách Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Về Thuế
 • Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Giáo Dục Tiểu Học
 • Tìm Hiểu Rõ Hơn Về Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Cấp Tiểu Học.
 • Không Đủ Chứng Chỉ Sẽ Thu Quyết Định Tuyển Dụng Chỉ Là Cớ Buộc Giáo Viên Đi Học?

  --- Bài mới hơn ---

 • 6 Cán Bộ Được Tuyển Thẳng Bất Ngờ Bị… Hủy Công Chức
 • Quyết Định Tuyển Dụng Và Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Chuyên Viên Chính Và Quyết Định Tuyển Dụng Công Chức, Viên Chức
 • Tư Vấn Về Việc Xếp Lương Khi Bổ Nhiệm Ngạch Viên Chức ?
 • Yêu Cầu Về Năng Lực Cơ Bản Của Giáo Viên Tiếng Anh
 • Bài viết “Không đủ chứng chỉ giáo viên sẽ bị thu quyết định tuyển dụng, Bộ trưởng có biết? ” đăng tải trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ rất nhiều giáo viên.

  Bài viết có phản ánh việc ngày 13/7/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số: 909/SGDĐT-TCCBTC về việc đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp hiện hành.

  Nội dung công văn có ghi: “Sau thời hạn ngày 31/12/2020, cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa hoàn thiện đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành thì đều phải thu hồi quyết định tuyển dụng”.

  Thông tin sau thời hạn ngày 31/12/2020, cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa hoàn thiện đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành đều phải thu hồi quyết định tuyển dụng, không phân định rõ các đối tượng giáo viên sẽ bị thu hồi đã gây lo lắng cho giáo viên địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

  Công văn số: 909/SGDĐT-TCCBTC nhằm “thực hiện hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 1953-CV/TU ngày 05/6/2020 của Tỉnh ủy Đắk Nông về việc thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư.

  Tuy nhiên, công văn 909/SGDĐT-TCCBTC cho thấy sự hiểu biết chưa đầy đủ về tinh thần chỉ đạo “Tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp có sai phạm về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức đã được phát hiện” theo Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ cũng như Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư.

  Tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp có sai phạm về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ thực hiện Kết luận số 71-KL/TW còn phải thực hiện theo các Thông tư liên tịch 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV. [1]

  Sẽ có ba nhóm giáo viên, khi thực hiện Hướng dẫn số 2965 của Bộ Nội vụ, Kết luận số 71-KL/TW, cụ thể là:

  Nhóm thứ nhất: Tuyển dụng trước ngày Thông tư liên tịch 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV có hiệu lực, (01/11/2015).

  Nhóm thứ 2: Tuyển dụng từ 01/11/2015 (sau ngày Thông tư liên tịch 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV có hiệu lực thi hành) đến 28/12/2017.

  Nhóm thứ ba: Tuyển dụng sau ngày 28/12/2017.

  Với nhóm thứ nhất, dù đến ngày 31/12/2020 chưa đủ chứng chỉ quy định cũng không thể thu hồi quyết định tuyển dụng.

  Điều kiện tuyển dụng đối với giáo viên trước ngày các Thông tư liên tịch 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV có hiệu lực thi hành đã được bổ nhiệm vào các ngạch thì cơ quan quản lý có trách nhiệm tạo điều kiện để những giáo viên này bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu (chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, chức danh nghề nghiệp).

  Vì vậy, sau khi Luật Giáo dục mới có hiệu lực mới có Lộ trình nâng chuẩn cho giáo viên.

  Với nhóm thứ hai: Giáo viên được tuyển dụng không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục để không bị thu hồi quyết định tuyển dụng thì họ phải đáp ứng đủ 3 điều kiện sau đây:

  Thứ nhất, thời gian chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải hoàn thiện về tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng;

  Thứ hai, được người có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất, đạo đức, uy tín tốt trong 05 năm gần nhất;

  Thứ ba, trong thời gian công tác không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức.

  Với nhóm thứ ba: Đối với những trường hợp tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức nói chung và giáo viên nói riêng sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục thì thu hồi quyết định tuyển dụng.

  Tuy nhiên, công văn 909/SGDĐT-TCCBTC đã không làm rõ các đối tượng giáo viên nào bắt buộc phải bổ sung chứng chỉ, giáo viên nào không nhất thiết phải bổ sung.

  Giáo viên tuyển dụng sau ngày Thông tư liên tịch 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV có hiệu lực thi hành nhưng không không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục, lỗi đầu tiên thuộc về cơ quan tuyển dụng, vì không thực hiện đúng thông tư quy định.

  Mục đích công văn 909/SGDĐT-TCCBTC nhằm thực hiện hướng dẫn sử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, nhưng tiêu đề của công văn này lại là “V/v đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp hiện hành”.

  Hơn nữa, nội dung công văn 909/SGDĐT-TCCBTC lại hoàn toàn không nhắc gì đến “sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức” tại địa phương, mà chỉ dồn giáo viên đi học:

  “Sau thời hạn ngày 31/12/2020, cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa hoàn thiện đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành thì đều phải thu hồi quyết định tuyển dụng”.

  Lẽ ra người chịu trách nhiệm tuyển dụng phải là đối tượng đầu tiên bị kỷ luật, chịu trách nhiệm chứ không phải là giáo viên; không thể chỉ “trăm dâu đổ đầu giáo viên”, còn người tuyển dụng vô can?

  Điều 4, phần II, Hướng dẫn 2965/HD-BNV chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân để xẩy ra sai phạm trong tuyển dụng:

  Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo và cá nhân để xẩy ra sai phạm trong công tác tuyển dụng phải thực hiện việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật về xử lý kỷ luật đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

  Song song với yêu cầu giáo viên bổ sung chứng chỉ, phải có yêu cầu kỷ luật những người vi phạm quy trình, thủ tục tuyển dụng mới đảm bảo công bằng pháp luật.

  Công văn số: 909/SGDĐT-TCCBTC, ngày 13/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đã không làm cho giáo viên hiểu rõ chủ trương, chính sách của nhà nước, mà gây nên hoang mang lo lắng không đáng có cho giáo viên.

  Giáo viên ngoài nắm vững chuyên môn nghiệp vụ để công tác tốt, còn phải tự học, trong đó cập nhật chủ trương, chính sách của Đảng, của nhà nước cũng rất cần thiết, vừa tự bảo vệ mình, vừa tuyên truyền cho xã hội.

  Không có ai “thấp cổ, bé họng” trong xã hội của chúng ta, thấy bất công mà không dám lên tiếng bảo vệ, chính chúng ta đang đồng lõa với cái sai.

  Thầy cô giáo hãy sống có trách nhiệm với xã hội trước khi mong muốn giáo dục học sinh điều đó, muốn vậy hãy lên tiếng phản biện những bất cập mà chính mình đang gánh chịu, đó là điều đơn giản nhất.

  https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat-binh-luan-gop-y/28243/04-nhom-giao-vien-khong-can-co-chung-chi-boi-duong-theo-tieu-chuan-chuc-danh

  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Huong-dan-2965-HD-BNV-2020-xu-ly-truong-hop-sai-pham-trong-cong-tac-tuyen-dung-can-bo-vien-chuc-446336.aspx

  http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/ket-luan-so-71-kltw-ngay-2432020-cua-ban-bi-thu-ve-xu-ly-sai-pham-trong-cong-tac-tuyen-dung-can-bo-cong-chuc-vien-6276

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Trình Tuyển Dụng Giáo Viên Và Các Bước Thực Hiện Thế Nào?
 • Bỏ Quyết Định Không Tuyển Dụng Giáo Viên ‘không Quá 30 Tuổi’
 • Giáo Viên Không Có Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Có Bị Thu Hồi Quyết Định Tuyển Dụng?
 • Hàng Trăm Giáo Viên Thpt Ở Thanh Hóa Mòn Mỏi Chờ Quyết Định Tuyển Dụng
 • Mẫu Quyết Định Tuyển Dụng Nhân Sự
 • Những Giáo Viên Nào Có Thể Bị Thu Quyết Định Tuyển Dụng Do Thiếu Chứng Chỉ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Tuyển Dụng Viên Chức Và Nhận Việc Được Quy Định Như Thế Nào?
 • Quy Trình Tuyển Dụng 7 Bước Chuẩn
 • 6 Quyết Định Sống Còn Để Kinh Doanh Thành Công
 • Hộ Kinh Doanh Là Gì ? Đặc Điểm Của Hộ Kinh Doanh Cá Thể
 • Kinh Doanh Là Gì? Đặc Điểm, Phân Loại, Ví Dụ Về Kinh Doanh?
 • Bạn đọc có tên GV TD ĐAKNONG đã viết: “Chúng tôi đã nhận được lời giới thiệu học chứng chỉ ngoại ngữ sau khi nhận công văn 909, đây là hình thức lùa giáo viên đi học để thu lợi, đề nghị quý báo làm rõ vấn đề này ạ.

  Cảm ơn thầy giáo ở Kiến Đức đã phản ảnh kịp thời, cảm ơn nhà báo và quý báo kêu khổ cho chúng tôi”.

  Trung ương chỉ đạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn như thế nào?

  Đầu tiên phải kể đến Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

  Như vậy có thể thấy chỉ đạo của Trung ương, hướng dẫn của Bộ Nội vụ rất rõ ràng với 2 nhóm đối tượng tuyển dụng trước 28/12/2017 và sau 28/12/2017.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông có làm đúng chỉ đạo?

  Trong Công văn số: 909/SGDĐT-TCCBTC, ngày 13/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông về việc đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp hiện hành ghi rõ:

  “Trên cơ sở rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn đáp ứng chức danh nghề nghiệp theo quy định hiện hành (văn bằng, chứng chỉ) của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của đơn vị mình.

  Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thông báo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn để được biết và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn được đi học để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp trước ngày 31/12/2020, sao cho vừa đảm bảo được việc dạy và học trong nhà trường, vừa đảm bảo được thời gian đi học để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn”.

  Như vậy có thể thấy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông không chỉ rõ hai trường hợp về mốc thời gian tuyển dụng trước ngày 28/12/2017 và sau ngày 28/12/2017, là chưa đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương cũng như hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

  Thứ nhất là trường hợp được tuyển dụng không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục từ thời điểm 28/12/2017 trở về trước.

  Chỉ trường hợp này mới phải đi học để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp trước ngày 31/12/2020.

  Thứ hai là những trường hợp tuyển dụng sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm tiêu chuẩn. Những trường hợp tuyển dụng sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm tiêu chuẩn phải thu hồi quyết định tuyển dụng, không được đi học để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp.

  Mặt khác, Công văn số: 909/SGDĐT-TCCBTC, ngày 13/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông về việc đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp hiện hành theo hình thức “lưu hành nội bộ” nên nhiều thầy cô phản ánh họ chỉ biết làm theo.

  Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Văn Bình – Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  Ông Đặng Văn Bình đã cho biết “Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý và trao đổi với Bộ Nội vụ để hoàn thiện các dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông.

  Trong đó, có các yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học theo tinh thần đảm thuận lợi nhất cho giáo viên mà không ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cũng như không trái với các quy định của Luật Viên chức”. http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/ket-luan-so-71-kltw-ngay-2432020-cua-ban-bi-thu-ve-xu-ly-sai-pham-trong-cong-tac-tuyen-dung-can-bo-cong-chuc-vien-6276

  [3] https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bo-giao-duc-tra-loi-ve-yeu-cau-chung-chi-ngoai-ngu-tin-hoc-voi-giao-vien-post210895.gd

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Trình Tuyển Dụng Đặc Biệt
 • Quy Trình Trong Tuyển Dụng Nhân Sự
 • 4 Yếu Tố Quyết Định Hệ Miễn Dịch Khỏe Mạnh
 • Điều Gì Quyết Định Thời Hạn Miễn Dịch Khi Tiêm Vắc Xin?
 • Kinh Dịch Là Gì? Học Kinh Dịch Như Thế Nào? Bắt Đầu Từ Đâu?
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Công Tác Văn Thư Và Lưu Trữ

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Chế Về Công Tác Văn Thư Lưu Trữ
 • Quyết Định Ban Hành Quy Định Chức Năng, Quyền Hạn Của Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương Số 07/2015/qđ
 • Quy Chế Công Tác Văn Thư Và Lưu Trữ Của Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Quỳ Hợp
 • Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Chế Văn Hóa Trong Trường Học
 • Vietinbank Chi Nhánh 11 Tp. Hồ Chí Minh Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc
 • Thứ sáu – 18/09/2015 22:10

  PHÒNG GD&ĐT TP LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

  Số /QĐ – THNBN Lào Cai, ngày 18 tháng 9 năm 2021

  QUYẾT ĐỊNH

  QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ

  của QUY CHẾ

  Công tác văn thư và lưu trữ của trường TH Nguyễn Bá Ngọc- TP Lào Cai giai đoạn 2021- 2021

  (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ – HT ngày 18 / 9 /2015 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc – thành phố Lào Cai) trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc giai đoạn 2021- 2021

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC

  Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia ngày 04 tháng 4 năm 2001;

  Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

  Căn cứ Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia;

  Căn cứ Công văn số 260/VTLTNN-NVĐP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn thực xây dựng Quy chế công tác văn thư lưu trữ cơ quan;

  Căn cứ Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 của UBND TP Lào Cai về việc phân hạng trường Mầm non, phổ thông thành phố Lào Cai;

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc,

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế công tác văn thư và lưu trữ của trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc giai đoạn 2021- 2021.

  Điều 2. Các ông (bà) cán bộ văn thư, tổ trưởng chuyên môn, trưởng các tổ chức và công chức thuộc trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  HIỆU TRƯỞNG

  – Như Điều 2;

  – Lãnh đạo PGD;

  – Lưu: VT, VP.

  PHÒNG GD&ĐT TP LÀO CAI

  TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Chương IV

  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Điều 39. Tổ chức thực hiện

  1.Giao nhân viên văn thư hành chính hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, tổ chuyên môn, các tổ chức và cá nhân thực hiện nghiêm Quy chế này.

  2. Tổ trưởng các tổ chuyên môn, hành chính, các tổ chức, công chức và viên chức thuộc trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

  Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc phản ảnh về bộ phận hành chính trình Hiệu trưởng sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

  HIỆU TRƯỞNG

  Trần Thị Liên

  Tác giả bài viết: Trần Thị Liên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Văn Thư Lưu Trữ
 • Quy Chế Làm Việc Của Ủy Ban Nhân Dân Xã
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Ubnd Xã
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Ubkt Công Đoàn
 • Quyết Định Ban Hành Quy Chế Ubkt
 • Quyết Định Công Nhận Ban Thanh Tra Nhân Dân

  --- Bài mới hơn ---

 • Điều Kiện Bổ Nhiệm Chỉ Huy Trưởng Ban Chỉ Huy Quân Sự Cấp Xã
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức
 • Viên Chức Được Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Được Xếp Lương Như Thế Nào?
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên
 • Quyết Định Công Nhận Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể Có Thành Tích Xuất Sắc Trong Công Tác Đoàn Và Phon, Quyết Định Thành Lập Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Chuẩn Y Ban Thanh Tra Nhân Dân, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Thanh Tra Nhân Dân, Đắc Nhân Tâm Và Bí Quyết Kinh Doanh Thành Công, Quyết Định Chuẩn Y Ban Thanh Tra Nhân Dân Violet, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quyết Định Khen Thưởng Cá Nhân Có Thành Tích, Quyết Định Số 178/qĐ-ubnd Ngày 14/01/2014 Của ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng, Quyết Định Công Nhận Tốt Nghiệp Đại Học, Mẫu Quyết Định Sa Thải Công Nhân, Quyết Định Sa Thải Công Nhân, Quyết Định 2462 Nhân Công Hà Nội, Quyết Định Công Nhận Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Công Nhận Kết Quả Bầu Cử Tại Đại Hội Chi Đoàn, Quyết Định 820 QĐ Ubnd Đơn Giá Nhân Công Hà Nội Năm 2021, Quyết Định 820/qĐ-ubnd Đơn Giá Nhân Công Hà Nội Năm 2021, Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên Công Ty, Quyết Định 2604/qĐ-sxd Đơn Giá Nhân Công Ninh Bình, Quyết Định Cộng Nhận Danh Hiệu Chi Đoàn, Quyết Định Số 51/2014/qĐ-ubnd Ngày 31 Tháng 12 Năm 2014 Của ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, Thong Tu Quy Dinh Ve Nhan Xet Dánh Giá Xep Loai Cán Bộ Trong Công An Nhân Dân, 112/qĐ Ttg Ngày 25 Tháng 1 Năm 2021 Quyết Định Công Nhận Bằng Khen Thủ Tướng Chính Phủ, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Bầu Thành Viên ủy Ban Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Tham Luận Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Bài Tham Luận Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Bản Kiểm Điểm Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Bản Cam Đoan Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Bản Đăng Ký Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Bản Cam Kết Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Thong Tu So 30.2019 Ngay 05/9/2019 Bo Cong An Quy Dinh Ve Nhan Xet Danh Gia Can Bo Cong An Nhan Dan, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 10 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định 1319 Năm 2021 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2021 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Báo Cáo Thành Tích Cá Nhân Công Tác Dân Vận, Thành Tích Cá Nhan Công Tác Đan Vận, Đề án Hỗ Trợ Thanh Niên Công Nhân, Báo Cáo Của Chánh án Tòa án Nhân Dân Thành Phố Về Công Tác Xét Xử, Ban Thanh Niên Công Nhân Đô Thị, Nghị Định Ban Thanh Tra Nhân Dân, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Thành Viên Hộ Gia Đình, Mẫu Số 40-ds Quyết Định Công Nhận Thuận Tình Ly Hôn Và Sự Thỏa Thuận Của Các Đương Sự, Mẫu Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Nhân Công, Bao Cao Thanh Tich Ca Nhân Ve Cong Tac Dan Van Cua Đang, Mau Bao Cao Thanh Tich Ca Nhan Cua Ban Cong Tac Mat Tran, Mẫu Báo Cáo Thành Tích Cá Nhân Công Tác Dân Vận Khéo , Những Nhận Định Sai Lầm Về Thánh Vịnh Đáp Ca, Đơn Xin Xác Nhận Thành Viên Trong Hộ Gia Đình, Biên Bản Xác Nhận Công Việc Hoàn Thành, Biên Bản Xác Nhận Hoàn Thành Công Việc, Cách Nhìn Nhận Trên Báo Chí Về Sự Thành Công Hay Thất Bại Của Nam Và Nữ, Báo Cáo Thành Tích Khen Thưởng Công An Nhân Dân, 3 Yếu Tố Quyết Định Thành Công, Số Quyết Định Thành Lập Công Ty, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công, 7 Quyết Định Đi Đến Thành Công Pdf, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Pdf, ý Chí Quyết Định Thành Công, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Prc, Quyết Định Thành Lập Công Ty, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, Đánh Giá Mức Độ Hoàn Thành Công Việc Của Nhân Viên, Thủ Tục Chuyển Đổi Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Công Ty Tnhh, Văn Bản Số 2009/ubnd-cn Đơn Giá Nhân Công Xây Dựng Tỉnh Thanh Hóa, Cảm Nhận Của Anh Chị Về Tổ Chức Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Biên Bản Xác Nhận Hoàn Thành Công Việc Tiếng Anh, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12 Về Thực Trạng , Thành Tựu, Hạn Chế Và Nguyen Nhân, Sách 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công, Quyết Định Thành Lập Công Ty Cổ Phần, Mẫu Giấy Quyết Định Thành Lập Công Ty, 9 Năng Lực Quyết Định Thành Công, Quyet Dinh Thanh Lap Cong Doan Co So, 7 Quyết Định Làm Nên Thành Công Ebook, Quyết Định Số 1319/qd-bca Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Về Tội Phạm Và Ki, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, Quyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ng, Quyết Định Số 1319/qĐ-bca-c41 Về Quy Trình Tiếp Nhận, Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tộ Phạm Và Kiến Ng, 5 Bước Quyết Định Thành Công Cuộc Đời, Tờ Trình Ra Quyết Định Thành Lập Cộng Tác Viên Dân Số, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển, Luận Văn Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Tổng Công Ty Điện Lực Thành Phố Hà Nội, Bản Cam Kết Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Công An Nhân Dân Bản Lĩnh, Nhân Văn, Vì Nhân Dân Phục Vụ, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển Tdtt, Quá Trình Hình Thành Đọi Ngũ Công Nhân Viên Chức Và Lao Động Quốc Phòng Việt Nam, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Ra Quyết Định Cá Nhân, Quá Trình Hình Thành Phát Triển Đội Ngũ Công Nhân Viên Chức Và Lao Động Quốc Phòng,

  Quyết Định Công Nhận Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Khen Thưởng Cho Các Cá Nhân Và Tập Thể Có Thành Tích Xuất Sắc Trong Công Tác Đoàn Và Phon, Quyết Định Thành Lập Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Chuẩn Y Ban Thanh Tra Nhân Dân, Mẫu Quyết Định Chuẩn Y Ban Thanh Tra Nhân Dân, Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Thanh Tra Nhân Dân, Đắc Nhân Tâm Và Bí Quyết Kinh Doanh Thành Công, Quyết Định Chuẩn Y Ban Thanh Tra Nhân Dân Violet, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quyết Định Khen Thưởng Cá Nhân Có Thành Tích, Quyết Định Số 178/qĐ-ubnd Ngày 14/01/2014 Của ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng, Quyết Định Công Nhận Tốt Nghiệp Đại Học, Mẫu Quyết Định Sa Thải Công Nhân, Quyết Định Sa Thải Công Nhân, Quyết Định 2462 Nhân Công Hà Nội, Quyết Định Công Nhận Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Công Nhận Kết Quả Bầu Cử Tại Đại Hội Chi Đoàn, Quyết Định 820 QĐ Ubnd Đơn Giá Nhân Công Hà Nội Năm 2021, Quyết Định 820/qĐ-ubnd Đơn Giá Nhân Công Hà Nội Năm 2021, Quyết Định Kỷ Luật Nhân Viên Công Ty, Quyết Định 2604/qĐ-sxd Đơn Giá Nhân Công Ninh Bình, Quyết Định Cộng Nhận Danh Hiệu Chi Đoàn, Quyết Định Số 51/2014/qĐ-ubnd Ngày 31 Tháng 12 Năm 2014 Của ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, Thong Tu Quy Dinh Ve Nhan Xet Dánh Giá Xep Loai Cán Bộ Trong Công An Nhân Dân, 112/qĐ Ttg Ngày 25 Tháng 1 Năm 2021 Quyết Định Công Nhận Bằng Khen Thủ Tướng Chính Phủ, Nghị Quyết Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Nghị Quyết Bầu Thành Viên ủy Ban Nhân Dân, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Tham Luận Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Bài Tham Luận Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Bản Kiểm Điểm Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Bản Cam Đoan Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Bản Đăng Ký Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Bản Cam Kết Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Thong Tu So 30.2019 Ngay 05/9/2019 Bo Cong An Quy Dinh Ve Nhan Xet Danh Gia Can Bo Cong An Nhan Dan, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 9 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 10 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 11 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định 1319 Năm 2021 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2021 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Báo Cáo Thành Tích Cá Nhân Công Tác Dân Vận, Thành Tích Cá Nhan Công Tác Đan Vận, Đề án Hỗ Trợ Thanh Niên Công Nhân, Báo Cáo Của Chánh án Tòa án Nhân Dân Thành Phố Về Công Tác Xét Xử, Ban Thanh Niên Công Nhân Đô Thị, Nghị Định Ban Thanh Tra Nhân Dân, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Thành Viên Hộ Gia Đình,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Thành Lập Ban Thanh Tra Nhân Dân
 • Quyết Định Về Việc Công Nhận Ban Thanh Tra Nhân Dân
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Ban Thanh Tra Nhân Dân
 • Điều Kiện, Tiêu Chuẩn Bổ Nhiệm Chức Danh Bí Thư Đoàn Xã?
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư, Phó Bí Thư Và Uy Viên Bch Đoàn Công Ty
 • Chính Phủ Ban Hành Nghị Định Quy Định Về Công Tác Văn Thư

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Kết 15 Năm Thực Hiện Nghị Định Số 110/2004/nđ
 • Xây Dựng Nghị Định Về Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy
 • Bộ Công An Lấy Ý Kiến Góp Ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Việc Xây Dựng Công An Xã, Thị Trấn Chính Quy
 • Hoàn Thành ‘chính Quy Hóa’ Công An Xã Ngay Trong Quý 1/2020
 • Đề Án Bố Trí Công An Chính Quy Về Xã: Khẩn Trương Thực Hiện
 • Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư. Công tác văn thư được quy định tại Nghị định này gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

  Nghị định quy định rõ: Văn bản của cơ quan, tổ chức phải được soạn thảo và ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định của pháp luật: Đối với văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đối với văn bản chuyên ngành do người đứng đầu cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực căn cứ Nghị định này để quy định cho phù hợp; đối với văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Chương II Nghị định này.

  Tất cả văn bản đi, văn bản đến của cơ quan, tổ chức phải được quản lý tập trung tại Văn thư cơ quan để làm thủ tục tiếp nhận, đăng ký, trừ những loại văn bản được đăng ký riêng theo quy định của pháp luật.

  Văn bản đi, văn bản đến thuộc ngày nào phải được đăng ký, phát hành hoặc chuyển giao trong ngày, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo. Văn bản đến có các mức độ khẩn: “Hỏa tốc”, “Thượng khẩn” và “Khẩn” (văn bản khẩn) phải được đăng ký, trình và chuyển giao ngay sau khi nhận được; văn bản phải được theo dõi, cập nhật trạng thái gửi, nhận, xử lý.

  Văn bản điện tử có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy

  Về giá trị pháp lý của văn bản điện tử, văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy. Chữ ký số trên văn bản điện tử phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật.

  Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, trong phạm vi quyền hạn được giao có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện đúng quy định về công tác văn thư, chỉ đạo việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư.

  Văn thư cơ quan có nhiệm vụ: Đăng ký, thực hiện thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi; tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; trình, chuyển giao văn bản đến; sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu văn bản; quản lý Sổ đăng ký văn bản; quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan, tổ chức; các loại con dấu khác theo quy định.

  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn th ư hết hiệu lực từ ngày Nghị định này có hiệu lực pháp luật

  Thanh Sơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Tác Hành Chính Văn Thư
 • Kỹ Thuật Trình Bày Văn Bản
 • Một Số Điểm Mới Quy Định Tại Nghị Định Số 30/2020/nđ
 • Xin Ý Kiến Góp Ý Về Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định Số 110/2004/nđ
 • Thời Hạn: Trước Ngày 05/9/2019. Xin Ý Kiến Góp Ý Về Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định Số 110/2004/nđ
 • Thời Hạn: Trước Ngày 05/9/2019. Xin Ý Kiến Góp Ý Về Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định Số 110/2004/nđ

  --- Bài mới hơn ---

 • Xin Ý Kiến Góp Ý Về Dự Thảo Nghị Định Thay Thế Nghị Định Số 110/2004/nđ
 • Một Số Điểm Mới Quy Định Tại Nghị Định Số 30/2020/nđ
 • Kỹ Thuật Trình Bày Văn Bản
 • Công Tác Hành Chính Văn Thư
 • Chính Phủ Ban Hành Nghị Định Quy Định Về Công Tác Văn Thư
 • Ngày 14 tháng 8, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 3841/BNV-VTLTNN gửi Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước; Cục Lưu trữ – Văn phòng Trung ương Đảng; Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc xin ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư.

  Nội dung chính của Công văn như sau:

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 337/VPCP-KSTT ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2020, định hướng đến 2025, Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

  Theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nội vụ đề nghị cơ quan góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Nghị định nêu trên, gửi về Bộ Nội vụ (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) trước ngày 05 tháng 9 năm 2021 để Bộ Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ xem xét, quyết định.

  Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

  https://luutru.gov.vn/xin-y-kien-gop-y-ve-du-thao-nghi-dinh-thay-the-nghi-dinh-so-110-2004-nd-cp-cua-chinh-phu-ve-cong-tac-van-thu.htm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Họp Ban Soạn Thảo, Tổ Biên Tập Xây Dựng Dự Thảo Nghị Định Về Công Tác Văn Thư
 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Điều Tra, Khám Nghiệm Ngay Tại Cơ Sở
 • Hà Nội: Đến Năm 2021, Lực Lượng Công An Chính Quy Triển Khai Về 100% Các Xã
 • Về Việc Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức
 • Viện Chiến Lược Và Chính Sách Y Tế
 • Nghị Định Của Chính Phủ Về Công Tác Văn Thư Ngji Dinh 1102004 Doc

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân Tổ Chức Hội Nghị Phổ Biến Nghị Định 01 Của Chính Phủ Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Bộ Máy Bộ Công An
 • Nghị Định 77/2010/nđ Cp Của Chính Phủ Về Phối Hợp Giữa Bộ Công An Và Bộ Quốc Phòng
 • Triển Khai Nghị Định Của Chính Phủ Về Bảo Hiểm Cháy, Nổ Bắt Buộc
 • Nghị Định Của Chính Phủ Về Điều Chỉnh Lương Hưu, Trợ Cấp Bảo Hiểm Xã Hội Và Trợ Cấp Hàng Tháng
 • Nghị Định Số 44/2017 Của Chính Phủ Về Mức Đóng Bảo Hiểm Xã Hội
 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

  Về công tác văn thư

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;

  Căn cứ Pháp lệnh L ưu trữ quốc gia ngày 04 tháng 4 năm 2 001;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

  1. Nghị định này quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức).

  2. Công tác văn thư quy định tại Nghị định này bao gồm các công việc về soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức; quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư.

  Điều 2. Giải thích từ ngữ

  1. “Bản thảo văn bản” là bản được viết hoặc đánh máy, hình thành trong quá trình soạn thảo một văn bản của cơ quan, tổ chức;

  3. “Bản chính văn bản” là bản hoàn chỉnh về nội dung và thể thức văn bản được cơ quan, tổ chức ban hành. Bản chính có thể được làm thành nhiều bản có giá trị như nhau;

  4. “Bản sao y bản chính” là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản và được trình bày theo thể thức quy định. Bản sao y bản chính phải được thực hiện từ bản chính;

  5. “Bản trích sao” là bản sao một phần nội dung của văn bản và được trình bày theo thể thức quy định. Bản trích sao phải được thực hiện từ bản chính;

  6. “Bản sao lục” là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản, được thực hiện từ bản sao y bản chính và trình bày theo thể thức quy định;

  8. “Lập hồ sơ” là việc tập hợp và sắp xếp văn bản, tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thành hồ sơ theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định.

  Điều 3. Trách nhiệm đối với công tác văn thư

  1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, trong phạm vi quyền hạn được giao, có trách nhiệm chỉ đạo công tác văn thư, chỉ đạo việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư.

  1. Việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002.

  2. Việc soạn thảo văn bản khác được quy định như sau:

  a) Căn cứ tính chất, nội dung của văn bản cần soạn thảo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức giao cho đơn vị hoặc cá nhân soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo.

  b) Đơn vị hoặc cá nhân có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

  – Xác định hình thức, nội dung và độ mật, độ khẩn của văn bản cần soạn thảo;

  – Soạn thảo văn bản;

  Điều 7. Duyệt bản thảo, việc sửa chữa, bổ sung bản thảo đã duyệt

  1. Bản thảo văn bản phải do người có thẩm quyền ký văn bản duyệt.

  2. Trường hợp sửa chữa, bổ sung bản thảo văn bản đã được duyệt phải trình người duyệt xem xét, quyết định.

  Điều 8. Đánh máy, nhân bản

  Việc đánh máy, nhân bản văn bản phải bảo đảm những yêu cầu sau:

  1. Đánh máy đúng nguyên văn bản thảo, đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Trường hợp phát hiện có sự sai sót hoặc không rõ ràng trong bản thảo thì người đánh máy phải hỏi lại đơn vị hoặc cá nhân soạn thảo hoặc người duyệt bản thảo đó;

  2. Nhân bản đúng số lượng quy định;

  3. Giữ gìn bí mật nội dung văn bản và thực hiện đánh máy, nhân bản theo đúng thời gian quy định.

  Điều 9. Kiểm tra văn bản trước khi ký ban hành

  1. Thủ trưởng đơn vị hoặc cá nhân chủ trì soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm về độ chính xác của nội dung văn bản.

  2. Chánh Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp (sau đây gọi tắt là Chánh Văn phòng); Trưởng phòng Hành chính ở những cơ quan, tổ chức không có văn phòng (sau đây gọi tắt là trưởng phòng hành chính); người được giao trách nhiệm giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý công tác văn thư ở những cơ quan, tổ chức khác (sau đây gọi tắt là người được giao trách nhiệm) phải kiểm tra và chịu trách nhiệm về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày và thủ tục ban hành văn bản.

  Điều 10. Ký văn bản

  1. Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký tất cả văn bản của cơ quan, tổ chức. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao cho cấp phó của mình ký thay (KT.) các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.

  2. Ở cơ quan, tổ chức làm việc chế độ tập thể

  Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt (TM.) tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan, tổ chức;

  Cấp phó của người đứng đầu và các thành viên giữ chức vụ lãnh đạo khác được thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo uỷ quyền của người đứng đầu và những văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.

  b) Việc ký văn bản về những vấn đề khác được thực hiện như quy định tại khoản 1 của Điều này.

  2. Thời hạn giao nộp tài liệu vào lưu trữ hiện hành được quy định như sau:

  a) Tài liệu hành chính: sau một năm kể từ năm công việc kết thúc;

  b) Tài liệu nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học và công nghệ: sau một năm kể từ năm công trình được nghiệm thu chính thức;

  c) Tài liệu xây dựng cơ bản: sau ba tháng kể từ khi công trình được quyết toán;

  d) Tài liệu ảnh, phim điện ảnh; mi-crô-phim; tài liệu ghi âm, ghi hình và tài liệu khác: sau ba tháng kể từ khi công việc kết thúc.

  3. Thủ tục giao nộp

  Điều 23. Trách nhiệm đối với công tác lập hồ sơ và giao nộp tài liệu vào lưu trữ hiện hành

  1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành đối với các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của mình.

  2. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính, người được giao trách nhiệm có nhiệm vụ:

  a) Tham mưu cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành đối với các cơ quan, tổ chức cấp dưới;

  b) Tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành tại cơ quan, tổ chức mình.

  3. Thủ trưởng các đơn vị trong cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức về việc lập hồ sơ, bảo quản và giao nộp hồ sơ, tài liệu của đơn vị vào lưu trữ hiện hành của cơ quan, tổ chức.

  4. Trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc, mỗi cá nhân phải lập hồ sơ về công việc đó.

  Điều 24. Nghiệp vụ lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành được thực hiện theo hướng dẫn của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

  QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU TRONG CÔNG TÁC VĂN THƯ

  Điều 25. Quản lý và sử dụng con dấu

  1. Việc quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu và các quy định của Nghị định này.

  2. Con dấu của cơ quan, tổ chức phải được giao cho nhân viên văn thư giữ và đóng dấu tại cơ quan, tổ chức. Nhân viên văn thư có trách nhiệm thực hiện những quy định sau:

  a) Không giao con dấu cho người khác khi chưa được phép bằng văn bản của người có thẩm quyền;

  b) Phải tự tay đóng dấu vào các văn bản, giấy tờ của cơ quan, tổ chức;

  c) Chỉ được đóng dấu vào những văn bản, giấy tờ sau khi đã có chữ ký của người có thẩm quyền;

  d) Không được đóng dấu khống chỉ.

  3. Việc sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức và con dấu của văn phòng hay của đơn vị trong cơ quan, tổ chức được quy định như sau:

  b) Những văn bản do văn phòng hay đơn vị ban hành trong phạm vi quyền hạn được giao phải đóng dấu của văn phòng hay dấu của đơn vị đó.

  Điều 26. Đóng dấu

  1. Dấu đóng phải rõ ràng, ngay ngắn, đúng chiều và dùng đúng mực dấu quy định.

  2. Khi đóng dấu lên chữ ký thì dấu đóng phải trùm lên khoảng 1/3 chữ ký về phía bên trái.

  3. Việc đóng dấu lên các phụ lục kèm theo văn bản chính do người ký văn bản quyết định và dấu được đóng lên trang đầu, trùm lên một phần tên cơ quan, tổ chức hoặc tên của phụ lục.

  4. Việc đóng dấu giáp lai, đóng dấu nổi trên văn bản, tài liệu chuyên ngành được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định Của Chính Phủ Về Công Tác Văn Thư
 • Hội Nghị Triển Khai Nghị Định 15/2013/nđ
 • Nghị Định Của Chính Phủ Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng
 • Chính Phủ Yêu Cầu Trình Nghị Định Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân Trong Quý I/2021
 • Siết Chặt Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân Trên Mạng
 • Tin tức online tv