3 Nghị Định Về Cổ Phần Hóa, Thoái Vốn Nhà Nước Phải Đồng Bộ, Thống Nhất

--- Bài mới hơn ---

 • Sớm Ban Hành Nghị Định Sửa Đổi 3 Nghị Định Về Cổ Phần Hóa, Thoái Vốn Nhà Nước
 • Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình Chủ Trì Họp Đẩy Mạnh Xây Dựng 3 Nghị Định Về Cổ Phần Hóa, Thoái Vốn Nhà Nước
 • Hướng Dẫn Xử Lý Hành Vi Hủy Hoại Đất Theo Nghị Định 91/2019/nđ
 • Lấn, Chiếm Đất Trước Ngày Nghị Định 91/2019/nđ
 • Điểm Mới Trong Nghị Định 91/2014/nđ
 • TCDN – Đó là yêu cầu của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp tại cuộc họp về việc sửa đổi 3 nghị định của Chính phủ về cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp diễn ra ngày 10/8.

  Dự thảo Nghị định sửa đổi này gồm 5 điều, 22 khoản mục sửa đổi, bổ sung và 7 khoản mục bãi bỏ một số nội dung của Nghị định 126/2017/NĐ-CP; 11 khoản mục sửa đổi, bổ sung và 5 khoản mục bãi bỏ một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

  Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, để tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xây dựng nghị định sửa đổi 3 Nghị định 126/2017/NĐ-CP, 91/2015/NĐ-CP và 32/2018/NĐ-CP theo thủ tục rút gọn.

  Trên cơ sở đó, giao Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung bảo đảm tổng thể, toàn diện, tạo cơ sở pháp lý để xử lý, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách tài chính doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa, thoái vốn nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước theo đúng quy định tại Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội.

  Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, tiếp tục tối đa ý kiến phát biểu và ý kiến bằng văn bản của các bộ, ngành, doanh nghiệp. Nhất là lưu ý, các nghị định sửa đổi lần này phải phù hợp, đồng bộ và thống nhất với pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công như Nghị định 167 hiện cũng đang được sửa đổi, Luật Doanh nghiệp 2021, Luật Đầu tư 2021, nhằm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp Nhà nước.

  Ngoài ra, Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện xong trước ngày 15/8/2020 đối với việc hoàn thiện hồ sơ, tờ trình nghị định sửa đổi 3 nghị định và nghị định sửa đổi 1 điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP. Phối hợp với Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo nghị định để báo cáo lấy ý kiến Thành viên Chính phủ cả hai dự thảo nghị định này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sửa Đổi Nghị Định 126 Và 32 Sẽ Đẩy Nhanh Cổ Phần Hóa Vnpt Và Agribank, Cho Phép Nhà Nước Đóng Thêm Tiền Tăng Vốn Tại Vietinbank
 • Sửa Đổi 3 Nghị Định Về Cổ Phần Hóa, Thoái Vốn Nhà Nước
 • Những Điểm Mới Của Nghị Định 22/2019/nđ
 • Nghị Định 01 Giao Thông Đường Bộ
 • Nghị Định 01 Luật Giao Thông Đường Bộ
 • Hệ Thống Văn Bản Thông Tư Nghị Định Về Hợp Đồng Xây Dựng Và Thanh Quyết Toán

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Định Quy Định Chi Tiết Về Hợp Đồng Xây Dựng
 • Nghị Định Về Hợp Đồng Xây Dựng
 • Tiểu Sử Diễn Viên Hài Xuân Nghị
 • Nghị Định Mới Về Quản Lý Thương Mại Điện Tử
 • Nghị Định Mới Về Thương Mại Điện Tử Khiến Doanh Nghiệp Lo Lắng
 • Hệ thống văn bản thông tư nghị định về hợp đồng xây dựng và thanh quyết toán sắp xếp theo thời gian để bạn tiện dùng. Đối với các dự án vốn Nhà nước thì bắt buộc phải áp dụng, đối với các dự án vốn Tư nhân nếu không dùng thì mầy mò đường đi cũng mệt nên tham khảo để biết lộ trình…

  Hệ thống văn bản Luật + Nghị định + Thông tư mới về hợp đồng xây dựng.​

  1- Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội (Điều 385 đến Điều 429 và từ Điều 513 đến Điều 521). Vì hợp đồng xây dựng được khẳng định là hợp đồng dân sự, nên để làm việc với hợp đồng xây dựng và các gói thầu xây dựng, bạn cần phải đọc qua các điều này.

  2- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 (Điều 138 đến Điều 147, Mục 2, Chương VII)

  3- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

  4- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (đã bị Nghị định số 68/2019/NĐ-CP thay thế, nhưng vẫn dùng cho các công trình dang dở)

  5- Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP)

  6- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu

  7- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

  8- Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

  9- Thông tư số 08/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng (có mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng)

  10- Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình (có mẫu hợp đồng xây lắp bạn có thể tham khảo khi sếp giao soạn thảo hợp đồng mà chưa biết làm thế nào)

  11- Thông tư 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 về hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng

  12- Thông tư số 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn ĐT sử dụng nguồn vốn NSNN

  13- Thông tư số 108/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi 1 số nội dung Thông tư số 08/2016/TT-BTC nói trên

  14- Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

  15- Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (đã bị Thông tư số 09/2019/TT-BXD thay thế nhưng vẫn cần cho công trình dang dở)

  16- Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay thế thông tư số 06/2016/TT-BXD có hiệu lực từ 15/02/2020)

  ♣ Bạn hãy tải và sắp xếp các vản bản khoa học, gọn gàng trong máy tính. Để khi cần có thể tìm nhanh và mở ra tra cứu ngay được, làm việc tốc độ và chuyên nghiệp.

  ♣ Người làm chuyên nghiệp sẽ in ra, đóng vào cặp file và đánh dấu cẩn thận, nhìn vào tài liệu sếp cũng đã thấy ưng cái bụng với bạn hơn hẳn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định Sửa Đổi Nghị Định 37/2015/nđ
 • Điểm Mới Về Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng
 • Nghị Định Về Quản Lý Chất Lượng Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng
 • Thể Thức, Kỹ Thuật Trình Bày Văn Bản Hành Chính Năm 2021
 • 5 Thay Đổi Về Thể Thức Và Kỹ Thuật Trình Bày Văn Bản Từ 05/3/2020
 • Cần Chấp Hành Nghiêm Các Quy Định Của Pháp Luật Về An Toàn Giao Thông

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Mới Về Trách Nhiệm Người Dân Trong Đảm Bảo Trật Tự Giao Thông Từ 15/1
 • Luật An Toàn Giao Thông Đường Sắt
 • Trách Nhiệm Của Các Bộ Trong Việc Đảm Bảo An Toàn Giao Thông Đường Sắt
 • Luật Đường Sắt 2021, Luật Số 06/2017/qh14 2021
 • Tuyên Truyền Phổ Biến Pháp Luật Về An Toàn Giao Thông Đường Sắt
 • Giật mình những con số

  Ngày 14-5, trên Quốc lộ 20, đoạn qua ngã 3 Phi Nôm, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, khiến 5 người thiệt mạng. Vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 49C-150.90 do Nguyễn Trọng Tình (28 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển, chở phân bón chạy hướng từ TP Đà Lạt (Lâm Đồng) về TP Hồ Chí Minh với tốc độ rất cao, khi đến khu vực trên thì bị mất lái đâm liên tiếp vào 4 xe ô tô và nhiều xe máy đang lưu thông trên đường, tiếp đó, chiếc xe này đâm vào nhà dân bên vệ đường và lật ngửa. Hậu quả, 5 người gồm: Nguyễn Thị Bạch Phượng (sinh năm 1952); Đặng Thị Thương (sinh năm 1950); Hồ Tấn Tạo (sinh năm 1965); Nguyễn Trọng Tính (sinh năm 1990) và một nạn nhân chưa rõ danh tính tử vong. Hai người là Hà Tấn Chi (53 tuổi) và Nguyễn Thị Mộng Hoa (63 tuổi) bị thương nặng. Vụ tai nạn cũng khiến 4 xe ô tô, nhà dân và nhiều xe máy bị hư hỏng nặng.

  Trước đó 2 ngày (ngày 12-5), trên Quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê, huyện Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa, xe ô tô biển kiểm soát 51B-115.63 chở 31 người, di chuyển theo hướng TP Đà Lạt đi TP Nha Trang (Khánh Hòa) bất ngờ mất lái và bị lật ngửa, khiến 3 người tử vong và 21 người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

  Đây chỉ là số ít trong những vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn cả nước thời gian vừa qua. Tại buổi họp trực tuyến về công tác an toàn giao thông (ATGT) trong quý I năm 2021, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đưa ra con số giật mình: “Từ ngày 16-12-2017 đến ngày 15-3-2018, toàn quốc đã xảy ra 4.674 vụ tai nạn, làm chết 2.149 người, bị thương 3.627 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông đã giảm bớt nhưng số người chết tăng lên 35 người, khoảng 1,66%. Riêng 3 tỉnh Cà Mau, Tây Ninh, Cao Bằng số người chết do tai nạn giao thông tăng lên đến 150%”. Nếu tính trung bình, trong quý I năm 2021, mỗi ngày tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của gần 24 người và khiến gần 40 người khác bị thương.

  Nhiều nguyên nhân dẫn tới tai nạn

  Nguyên nhân dẫn tới những vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng vừa qua, theo Đại tá Lê Xuân Đức, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an): Trong điều kiện cơ sở hạ tầng như hiện nay, nhưng tốc độ xe được nâng lên theo quy định tại Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT là từ 10-20km/giờ sẽ không bảo đảm an toàn, đặc biệt là những tuyến đường đèo dốc. Một nguyên nhân khác nữa là do ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người điều khiển xe khách, khi tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu vẫn thường xuyên xảy ra…

  Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho rằng: Nguyên tắc bảo đảm ATGT được quy định rất rõ ràng. Vấn đề là công tác kiểm tra và xử lý, đặc biệt là đối với người đứng đầu doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Bên cạnh đó, còn có sự thiếu sót của cơ quan quản lý khi chậm bổ sung biển báo, gờ giảm tốc tại không ít cung đường. “Hiện nay có không ít doanh nghiệp kinh doanh vận tải chỉ đứng tên và làm các thủ tục hành chính cho phương tiện hoạt động. Do đó, họ ít quan tâm tới việc thuê người lái, gần như phó mặc công tác kiểm tra phương tiện… Thậm chí, họ còn không quan tâm tới thái độ, đạo đức của lái xe”, ông Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định.

  Đồng quan điểm trên, ông Khuất Việt Hùng khẳng định với phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử: “Nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn giao thông nghiệm trọng thời gian vừa qua chưa được đánh giá cụ thể, nhưng hầu hết theo đánh giá ban đầu đều do ý thức của người điều khiển phương tiện, kỹ năng điều khiển phương tiện. Đơn cử như vụ tai nạn giao thông ở Lâm Đồng nói trên, người điều khiển phương tiện chạy vượt quá tốc độ quy định; tăng tốc khi vào đoạn đường cong nên không kiểm soát được tốc độ dẫn tới tai nạn thảm khốc. Bên cạnh đó, còn không ít vụ tai nạn cũng do người điều khiển phương tiện có dấu hiệu tránh vượt nguy hiểm, chưa quen với điều kiện địa hình”.

  Giải pháp nào giảm thiểu?

  Theo ông Khuất Việt Hùng, để hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc, Ủy ban ATGT Quốc gia đang yêu cầu các cơ quan chức năng gửi kết luận cuối cùng về nguyên nhân dẫn tới tai nạn. Tuy nhiên, từ những nguyên nhân xác định ban đầu, chúng tôi cũng đã có những chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng này.

  Cụ thể: Tiếp tục công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động những người lái xe, đặc biệt là lái xe kinh doanh vận tải và chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải tuân thủ pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải cũng như ATGT trong việc tham gia giao thông. Đề nghị lực lượng tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm tăng cường kiểm tra và phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Đặc biệt là những hành vi điều khiển vi phạm về tốc độ, vi phạm về phần đường, làn đường. Tiếp tục kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn đối với những lái xe kinh doanh vận tải, đồng thời xác minh, xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện.

  Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định việc tuyên truyền, nhắc nhở sẽ nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, chủ các phương tiện kinh doanh vận tải. “Trên các đầu xe kinh doanh vận tải, Ủy ban ATGT Quốc gia đã dán khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết” nhằm nhắc nhở nhà xe. Những lúc công tác tuyên truyền, kiểm tra đẩy mạnh thì số vụ tai nạn giao thông giảm xuống”, ông Tuấn dẫn chứng.

  Việc kịp thời xác định nguyên nhân, tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục; tăng cường tuần tra, kiểm soát… là những động thái hết sức tích cực. Song, để việc kéo lùi tai nạn giao thông thực sự hiệu quả, các cấp, các ngành cần duy trì thường xuyên, tích cực hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát, tránh tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”; người tham gia giao thông, chủ các phương tiện cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông.

  BẠCH ĐẰNG

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyên Truyền Văn Hoá Giao Thông Và Một Số Quy Định Của Pháp Luật Về Đảm Bảo Trật Tự An Toàn Giao Thông
 • Đẩy Mạnh Tuyên Truyền, Phổ Biến Các Quy Định Của Pháp Luật Về Trật Tự An Toàn Giao Thông
 • Tuổi Trẻ Đà Nẵng Hưởng Ứng Ngày Hội “thanh Niên Với Văn Hóa Giao Thông”
 • Đẩy Mạnh Tuyên Truyền Quy Định Của Pháp Luật Về An Toàn Giao Thông Đường Bộ
 • Nhiều Vi Phạm Các Quy Định Của Pháp Luật Về Trật Tự, An Toàn Giao Thông
 • Tin tức online tv