Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự

--- Bài mới hơn ---

 • Sửa Đổi Nghị Định 167 Để Tránh Thất Thoát Tài Sản Công
 • Định Hướng Sửa Đổi, Bổ Sung Nghị Định 167 Về Sắp Xếp, Xử Lý Tài Sản Công
 • Dự Thảo Nghị Định Sửa Đổi Về Sắp Xếp Xử Lý Tài Sản Công
 • Định Hướng Sửa Đổi, Bổ Sung Nghị Định Số 167/2017/nđ
 • Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Lộn Xộn, Chồng Chéo
 • Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2021, Bản Cam Kết Gia Đình An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Hội Nghị Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Báo Cáo Tình Hình Kết Quả Thực Hiện Các Quy Định Về An Ninh Trật Tự Trong Cơ , Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Chỉ Thị 46 Về An Ninh Trật Tự, Thủ Tục An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Nội Quy An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Là Gì, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Bao Cao Ap An Toan An Ninh Trat Tu, Nghĩa Của An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự, ý Kiến Hay Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Báo Cáo Sơ Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Bản Cam Kết An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự, Mẫu Thông Báo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Kết Quả An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Biên Bản An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Xin Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự 2021, Báo Cáo An Ninh Trật Tự Có Yếu Tố Nước Ngoài, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện An Ninh Trật Tự, An Ninh Chinh chúng tôi Tu An Toan Xa Hoi, Giấy Xác Nhận An Ninh Trật Tự, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về An Ninh Trật Tự, Bản Đăng Ký An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Phương án Bảo Vệ An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Tại Cơ Sở Y Tế, Đề Tài Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Mẫu Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về Bảo Vệ An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Xã Hội, Báo Cáo Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Mẫu Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Bản Đăng Ký Thi Đua An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luan Ve Cong Tac Giu Gin An Ninh Trat Tu, Tham Luận Về Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Những Bài Tham Luận Hay Về An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Báo Cáo Đánh Giá Tình Hình An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Ve Cong Tac Dam Bao An Ninh Trat Tu, Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tư Xã, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luân Về Linh Vực An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự Trên Địa Bàn, Bai Tham Luan Ve Linh Vuc An Ninh Trat Tu O Xom Ap, Chỉ Đạo Tăng Cường Công Tác Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự, Bài Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Tham Luện Về An Ninh Trật Tự Địa Bàn Phường, Bản Đăng Ký Cơ Quan An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tham Luận Tại Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luân Về An Ninh Trật Tự ở Xã Phường, Chỉ Đạo Của Tỉnh ủy Về Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự Phục Vụ Đại Hội Đảng Các Cấp, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Trong Trường Mầm Non, Kế Hoạch Giám Sát Tình Hình An Ninh Trật Tự, Tham Luận Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Atxh Nam 2021, Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tư Khu Công Nghiệp, Bài Tham Luận Về Tình Hình An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự Trong Trường Học, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Cụm Giáp Ranh, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Chính Trị Trật Tự An Toàn Xã Hội,

  Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2021, Bản Cam Kết Gia Đình An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Hội Nghị Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Báo Cáo Tình Hình Kết Quả Thực Hiện Các Quy Định Về An Ninh Trật Tự Trong Cơ , Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Chỉ Thị 46 Về An Ninh Trật Tự, Thủ Tục An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Nội Quy An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Là Gì, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Bao Cao Ap An Toan An Ninh Trat Tu, Nghĩa Của An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự, ý Kiến Hay Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Báo Cáo Sơ Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Bản Cam Kết An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự, Mẫu Thông Báo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Kết Quả An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Biên Bản An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Xin Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự 2021, Báo Cáo An Ninh Trật Tự Có Yếu Tố Nước Ngoài, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện An Ninh Trật Tự, An Ninh Chinh chúng tôi Tu An Toan Xa Hoi, Giấy Xác Nhận An Ninh Trật Tự, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về An Ninh Trật Tự, Bản Đăng Ký An Toàn Về An Ninh Trật Tự,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đẩy Lùi Nạn Mê Tín Dị Đoan, Tà Đạo
 • Xử Lý Nghiêm Hành Vi Mê Tín, Dị Đoan, Trục Lợi Tâm Linh
 • Kỳ Cuối: Bài Trừ Nạn Mê Tín Dị Đoan
 • Hành Nghề Mê Tín Dị Đoan Bị Xử Phạt Thế Nào?
 • Mức Xử Phạt Nào Cho Người Hành Nghề Mê Tín Dị Đoan?
 • Nghị Định An Ninh Trật Tự

  --- Bài mới hơn ---

 • Đăng Ký Giấy Chứng Nhận An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96/2016/nđ
 • Nghị Định Quy Định Việc Bảo Vệ An Toàn Lưới Điện Cao Áp
 • Những Điểm Mới Của Nghị Định 40 Về Bảo Vệ Môi Trường
 • Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Luật Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước
 • Nghị Định Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước
 • Nghị Định An Ninh Trật Tự, Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2021, Bản Cam Kết Gia Đình An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Hội Nghị Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Báo Cáo Tình Hình Kết Quả Thực Hiện Các Quy Định Về An Ninh Trật Tự Trong Cơ , Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Thủ Tục An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Mẫu Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Nội Quy An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Chỉ Thị 46 Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Là Gì, Bản Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Biên Bản An Ninh Trật Tự, Nghĩa Của An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Mẫu Thông Báo An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự 2021, An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Phương án An Ninh Trật Tự, Bao Cao Ap An Toan An Ninh Trat Tu, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy An Ninh Trật Tự, ý Kiến Hay Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Kết Quả An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Sơ Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Giấy Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Thủ Tục Xin Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Tại Cơ Sở Y Tế, Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Đề Tài Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Mẫu Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Phương án Bảo Vệ An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Mẫu Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Giấy Xác Nhận An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự Có Yếu Tố Nước Ngoài, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện An Ninh Trật Tự, Tham Luận An Ninh Trật Tự, An Ninh Chinh chúng tôi Tu An Toan Xa Hoi, Tham Luận Về Bảo Vệ An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Bản Đăng Ký Thi Đua An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Bản Đăng Ký An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Xã Hội, Tham Luận Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Bài Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luân Về Linh Vực An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Trong Trường Mầm Non, Bài Tham Luân Về An Ninh Trật Tự ở Xã Phường, Báo Cáo Tham Luận Tại Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luện Về An Ninh Trật Tự Địa Bàn Phường, Bai Tham Luan Ve Linh Vuc An Ninh Trat Tu O Xom Ap, Chỉ Đạo Của Tỉnh ủy Về Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự Phục Vụ Đại Hội Đảng Các Cấp, Bài Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Chỉ Đạo Tăng Cường Công Tác Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự, Báo Cáo Đánh Giá Tình Hình An Ninh Trật Tự, Tham Luan Ve Cong Tac Giu Gin An Ninh Trat Tu, Tham Luận Về Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Ve Cong Tac Dam Bao An Ninh Trat Tu, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tư Xã, Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự Trên Địa Bàn, Những Bài Tham Luận Hay Về An Ninh Trật Tự, Bản Đăng Ký Cơ Quan An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Cụm Giáp Ranh, Kế Hoạch Giám Sát Tình Hình An Ninh Trật Tự, Tham Luân Ve Cong Tấc An Ninh Trật Tu, Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tư Khu Công Nghiệp, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Chính Trị Trật Tự An Toàn Xã Hội, Tham Luân Ve An Ninh Trật Tư O Thôn Buan, Tham Luận Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Atxh Nam 2021,

  Nghị Định An Ninh Trật Tự, Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2021, Bản Cam Kết Gia Đình An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Hội Nghị Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Báo Cáo Tình Hình Kết Quả Thực Hiện Các Quy Định Về An Ninh Trật Tự Trong Cơ , Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Thủ Tục An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Mẫu Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Nội Quy An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Chỉ Thị 46 Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Là Gì, Bản Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Biên Bản An Ninh Trật Tự, Nghĩa Của An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Mẫu Thông Báo An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự 2021, An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Phương án An Ninh Trật Tự, Bao Cao Ap An Toan An Ninh Trat Tu, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy An Ninh Trật Tự, ý Kiến Hay Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Kết Quả An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Sơ Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Giấy Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Thủ Tục Xin Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Tại Cơ Sở Y Tế, Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Đề Tài Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Mẫu Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Phương án Bảo Vệ An Ninh Trật Tự Khách Sạn,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Định An Toàn Lưới Điện Cao Áp
 • Nghị Định An Toàn Điện
 • Thủ Tục Ban Hành Nghị Định
 • Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa Luật
 • Phân Biệt Luật, Nghị Định, Thông Tư, Nghị Quyết?
 • Nghị Quyết An Ninh Trật Tự

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự
 • Nghị Quyết Chi Bộ Về Xd Trt]Ờng Học An Toàn Về Antt
 • Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì
 • Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30A/2008/nq
 • Nghị Quyết An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2021, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định An Ninh Trật Tự, Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Ngi Quyet Cua Xa Trong Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Nong Thong Moi Nang Cao, Tham Luận Hội Nghị Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Mẫu Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Là Gì, Chỉ Thị 46 Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Nội Quy An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự, Thủ Tục An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự 2021, An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Báo Cáo Kết Quả An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Sơ Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Thông Báo An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Xin Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Bao Cao Ap An Toan An Ninh Trat Tu, ý Kiến Hay Về An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Biên Bản An Ninh Trật Tự, Nghĩa Của An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Tham Luận Về Bảo Vệ An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Phương án Bảo Vệ An Ninh Trật Tự Khách Sạn, An Ninh Chinh chúng tôi Tu An Toan Xa Hoi, Mẫu Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Bản Đăng Ký Thi Đua An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Giấy Xác Nhận An Ninh Trật Tự, Đề Tài Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự, Tham Luận An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự Có Yếu Tố Nước Ngoài, Báo Cáo Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Tại Cơ Sở Y Tế, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Mẫu Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Bản Cam Kết Gia Đình An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Bản Đăng Ký An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Sổ Tay An Ninh Trật Tự An Toàn Trường Học, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Xã Hội, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện An Ninh Trật Tự, Chỉ Đạo Của Tỉnh ủy Về Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự Phục Vụ Đại Hội Đảng Các Cấp, Báo Cáo Tham Luận Tại Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Chỉ Đạo Tăng Cường Công Tác Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự, Tham Luận Về Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luân Về Linh Vực An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Ve Cong Tac Dam Bao An Ninh Trat Tu, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Trong Trường Mầm Non, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tư Xã, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự Trên Địa Bàn, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Những Bài Tham Luận Hay Về An Ninh Trật Tự, Tham Luện Về An Ninh Trật Tự Địa Bàn Phường, Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Báo Cáo Đánh Giá Tình Hình An Ninh Trật Tự, Bai Tham Luan Ve Linh Vuc An Ninh Trat Tu O Xom Ap, Bài Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luân Về An Ninh Trật Tự ở Xã Phường, Tham Luận Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luan Ve Cong Tac Giu Gin An Ninh Trat Tu, Bản Đăng Ký Cơ Quan An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Chính Trị Trật Tự An Toàn Xã Hội, Bài Tham Luận Về Tình Hình An Ninh Trật Tự, Tham Luân Ve An Ninh Trật Tư O Thôn Buan,

  Nghị Quyết An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2021, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định An Ninh Trật Tự, Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Ngi Quyet Cua Xa Trong Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Nong Thong Moi Nang Cao, Tham Luận Hội Nghị Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Mẫu Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Là Gì, Chỉ Thị 46 Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Nội Quy An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự, Thủ Tục An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự 2021, An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Báo Cáo Kết Quả An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Sơ Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Thông Báo An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Xin Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Bao Cao Ap An Toan An Ninh Trat Tu, ý Kiến Hay Về An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Biên Bản An Ninh Trật Tự, Nghĩa Của An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Tham Luận Về Bảo Vệ An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Phương án Bảo Vệ An Ninh Trật Tự Khách Sạn,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổ Chức Triển Khai Nghị Quyết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Địa Phương Năm 2021.
 • Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2021
 • Những Điểm Mới Trong Nghị Quyết 12 Về Tăng Cường Bảo Đảm Trật Tự Atgt Và Chống Ùn Tắc Của Chính Phủ
 • Tin Giao Thông Đường Bộ Tin Giao Thông Đường Bộ
 • Nghị Quyết An Toàn Giao Thông
 • Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổ Chức Triển Khai Nghị Quyết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Địa Phương Năm 2021.
 • Nghị Quyết An Ninh Trật Tự
 • Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự
 • Nghị Quyết Chi Bộ Về Xd Trt]Ờng Học An Toàn Về Antt
 • Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì
 • Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2021, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định An Ninh Trật Tự, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Ngi Quyet Cua Xa Trong Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Nong Thong Moi Nang Cao, Tham Luận Hội Nghị Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, An Ninh Trật Tự, Nội Quy An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Là Gì, Thủ Tục An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Chỉ Thị 46 Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Kết Quả An Toàn Về An Ninh Trật Tự, ý Kiến Hay Về An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Sơ Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Mẫu Thông Báo An Ninh Trật Tự, Biên Bản An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Xin Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Toàn Về An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự 2021, Bao Cao Ap An Toan An Ninh Trat Tu, Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự, Nghĩa Của An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Tại Cơ Sở Y Tế, Tham Luận An Ninh Trật Tự, An Ninh Chinh chúng tôi Tu An Toan Xa Hoi, Báo Cáo Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Giấy Xác Nhận An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về An Ninh Trật Tự, Đề Tài Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Xã Hội, Sổ Tay An Ninh Trật Tự An Toàn Trường Học, Phương án An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Báo Cáo An Ninh Trật Tự Có Yếu Tố Nước Ngoài, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Mẫu Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Bản Đăng Ký Thi Đua An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Bản Đăng Ký An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Gia Đình An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Phương án Bảo Vệ An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về Bảo Vệ An Ninh Trật Tự, Mẫu Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện An Ninh Trật Tự, Chỉ Đạo Tăng Cường Công Tác Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự, Chỉ Đạo Của Tỉnh ủy Về Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự Phục Vụ Đại Hội Đảng Các Cấp, Tham Luân Về Linh Vực An Ninh Trật Tự, Bản Đăng Ký Cơ Quan An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Bai Tham Luan Ve Linh Vuc An Ninh Trat Tu O Xom Ap, Những Bài Tham Luận Hay Về An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luân Về An Ninh Trật Tự ở Xã Phường, Bài Tham Luận Ve Cong Tac Dam Bao An Ninh Trat Tu, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tư Xã, Tham Luận Về Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Tham Luện Về An Ninh Trật Tự Địa Bàn Phường, Báo Cáo Đánh Giá Tình Hình An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Tham Luan Ve Cong Tac Giu Gin An Ninh Trat Tu, Tham Luận Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự Trên Địa Bàn, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Trong Trường Mầm Non, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Báo Cáo Tham Luận Tại Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bai Tham Cua Cong An Xa Du Hoi Nghi Tong Ket An Ninh ưquoc Phong Nam 2021, Kế Hoạch Giám Sát Tình Hình An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Cụm Giáp Ranh,

  Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2021, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định An Ninh Trật Tự, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Ngi Quyet Cua Xa Trong Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Nong Thong Moi Nang Cao, Tham Luận Hội Nghị Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự, Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, An Ninh Trật Tự, Nội Quy An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Là Gì, Thủ Tục An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Chỉ Thị 46 Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Kết Quả An Toàn Về An Ninh Trật Tự, ý Kiến Hay Về An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Sơ Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Mẫu Thông Báo An Ninh Trật Tự, Biên Bản An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Xin Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Toàn Về An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự 2021, Bao Cao Ap An Toan An Ninh Trat Tu, Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự, Nghĩa Của An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Tại Cơ Sở Y Tế,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Điểm Mới Trong Nghị Quyết 12 Về Tăng Cường Bảo Đảm Trật Tự Atgt Và Chống Ùn Tắc Của Chính Phủ
 • Tin Giao Thông Đường Bộ Tin Giao Thông Đường Bộ
 • Nghị Quyết An Toàn Giao Thông
 • Sơn La: Ghi Nhận Kết Quả Sau 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 30A Về Giảm Nghèo Nhanh Và Bền Vững
 • Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia
 • Phương Án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Phương Án Đảm Bảo Antt Tham Khảo
 • Xây Dựng Phương Án Đảm Bảo Antt Thật Dễ Dàng Với Mẫu Có Sẵn!
 • Áp Dụng Quy Định Về An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96/2016/nđ
 • Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Attp Có Thể Tạo Dư Địa Cho Nhũng Nhiễu?
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 15/2017/nđ
 • Phương án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96, Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự, Mau-phuong-an-dam-bao-an-ninh-trat-tu-mau-phuong-an-dam-bao-antt, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Mẫu Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Phương án Bảo Vệ An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Phương án An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Mẫu Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Trong Trường Mầm Non, Tham Luện Về An Ninh Trật Tự Địa Bàn Phường, Bài Tham Luân Về An Ninh Trật Tự ở Xã Phường, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về Tình Hình An Ninh Trật Tự Tại Xã Phường Thị Trấn, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2021, Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Gia Đình An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Hội Nghị Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Phương án Cứu Hộ Cứu Nạn Theo Nghị Định 83, Phương án Cứu Nạn Cứu Hộ Theo Nghị Định 83/2017, Báo Cáo Tình Hình Kết Quả Thực Hiện Các Quy Định Về An Ninh Trật Tự Trong Cơ , Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Phương án Xét Tuyển Đại Học 2021cứu Nạn, Cứu Hộ Theo Nghị Định 83/2017, Nội Quy An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Là Gì, Mẫu Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Thủ Tục An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự, Chỉ Thị 46 Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, ý Kiến Hay Về An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Sơ Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Mẫu Thông Báo An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự 2021, Báo Cáo Kết Quả An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Biên Bản An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Nghĩa Của An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Thủ Tục Xin Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Bao Cao Ap An Toan An Ninh Trat Tu, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Đề Tài Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Giấy Xác Nhận An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Xã Hội, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Tham Luận Về Bảo Vệ An Ninh Trật Tự, Bản Đăng Ký Thi Đua An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự Có Yếu Tố Nước Ngoài, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Tại Cơ Sở Y Tế, Bản Đăng Ký An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về An Ninh Trật Tự, An Ninh Chinh chúng tôi Tu An Toan Xa Hoi, Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Tham Luận An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luân Về Linh Vực An Ninh Trật Tự, Tham Luan Ve Cong Tac Giu Gin An Ninh Trat Tu, Tham Luận Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bản Đăng Ký Cơ Quan An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tham Luận Tại Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Chỉ Đạo Tăng Cường Công Tác Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự, Chỉ Đạo Của Tỉnh ủy Về Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự Phục Vụ Đại Hội Đảng Các Cấp, Những Bài Tham Luận Hay Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tư Xã, Bài Tham Luận Ve Cong Tac Dam Bao An Ninh Trat Tu, Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Đánh Giá Tình Hình An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự Trên Địa Bàn, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Bai Tham Luan Ve Linh Vuc An Ninh Trat Tu O Xom Ap, Tham Luân Ve Cong Tấc An Ninh Trật Tu, Tham Luận Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Atxh Nam 2021,

  Phương án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96, Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự, Mau-phuong-an-dam-bao-an-ninh-trat-tu-mau-phuong-an-dam-bao-antt, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Mẫu Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Phương án Bảo Vệ An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Phương án An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Mẫu Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Trong Trường Mầm Non, Tham Luện Về An Ninh Trật Tự Địa Bàn Phường, Bài Tham Luân Về An Ninh Trật Tự ở Xã Phường, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về Tình Hình An Ninh Trật Tự Tại Xã Phường Thị Trấn, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2021, Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Gia Đình An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Hội Nghị Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Phương án Cứu Hộ Cứu Nạn Theo Nghị Định 83, Phương án Cứu Nạn Cứu Hộ Theo Nghị Định 83/2017, Báo Cáo Tình Hình Kết Quả Thực Hiện Các Quy Định Về An Ninh Trật Tự Trong Cơ , Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Phương án Xét Tuyển Đại Học 2021cứu Nạn, Cứu Hộ Theo Nghị Định 83/2017, Nội Quy An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Là Gì, Mẫu Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Thủ Tục An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự, Chỉ Thị 46 Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, ý Kiến Hay Về An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Sơ Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Mẫu Thông Báo An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự 2021, Báo Cáo Kết Quả An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Biên Bản An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Phương Án Đảm Bảo Antt (Theo Điều 8 Nghị Định 96/2016)
 • Quy Định Mới Về An Ninh Trật Tự Với Các Ngành Kinh Doanh Có Điều Kiện
 • Gây Rối Trật Tự Công Cộng Có Thể Bị Phạt Tù?
 • Gây Rối, Làm Mất Trật Tự An Ninh Khu Phố Thì Bị Xử Phạt Như Thế Nào?
 • Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính An Ninh Trật Tự An Toàn Xã Hội Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội
 • Kh An Toàn Về An Ninh Trật Tự 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Chuyên Đề Quý 1 Chuyen De Antt Doc
 • Đảm Bảo Công Tác An Ninh Trật Tự Phục Vụ Đại Hội Đảng
 • Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận Lần Thứ Ix (2005
 • Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng, Phát Huy Sức Mạnh Tổng Hợp, Làm Tốt Hơn Nữa Công Tác Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Giữ Gìn Trật Tự, An Toàn Xã Hội
 • Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tiếng Anh Là Gì 2021?
 • Thực hiện Quyết định số 612/QĐ-UBND.HC, ngày 12/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xác định khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; xã đạt chỉ tiêu “An ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên”; huyện đạt tiêu chí “An ninh, trật tự xã hội”.

  Trường THPT Tràm Chim xây dựng kế hoạch thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2021 như sau:

  1. Thuận lợi

  – Được sự quan tâm của Đảng ủy, của BGH, các đoàn thể trong nhà trường và chính quyền địa phương, công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, thông qua các môn học: Sinh học, Lịch sử, Ngữ văn, Giáo dục công dân… nhằm trang bị những kiến thức xã hội cần thiết, để tạo ra những hiểu biết, cũng như nhận xét đánh giá xử lí các tình huống trong cuộc sống trong đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh, biết cách phòng vệ, cư xử đúng chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

  – Đội ngũ giáo viên, nhân viên có kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo đức học sinh chấp hành nội qui nhà trường, chấp hành pháp luật.

  – Học sinh ở địa bàn vùng nông thôn ít ảnh hưởng của hoạt động băng nhóm, đa phần là học sinh chăm ngoan, lễ phép.

  2. Khó khăn

  – Còn một số phụ huynh học sinh ít quan tâm đến công tác phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục đạo đức học sinh, dự họp phụ huynh còn ít, thiếu thông tin về an ninh trật tự địa phương, quản lí việc giao tiếp của con em còn nhiều hạn chế.

  – Một số phụ huynh còn quá nuông chiều con, con muốn thì đáp ứng theo mà không nghĩ đến các qui định pháp luật, như đưa xe gắn máy, xe mô tô cho con chạy khi con chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe.

  – Học sinh nhà ở các xã, các em nghỉ lại buổi trưa để chiều học tiếp. Một số học sinh cúp tiết trốn học, giao du với những đối tượng bên ngoài không có việc làm, tụ tập la cà quán xá, đi chơi game… từ những tác động của trò chơi điện tử không lành mạnh, các trang mạng xã hội không lành mạnh, chạy theo lối sống bắt chước, thích hưởng thụ, ham chơi liêu lỏng, lười học, ở gia đình thì lười biếng lao động, văn hoá ứng xử không chuẩn mực.

  1. Xây dựng Nhà trường “An toàn về an ninh trật tự” nhằm tạo ra môi trường an toàn, đảm bảo các hoạt động bình thường về dạy và học tại trường học, giữ gìn nhân cách lối sống tốt đẹp trong học đường, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

  2. Tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, Ban Đại diện Cha mẹ học sinh; huy động sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc giáo dục và bảo vệ thế hệ trẻ.

  3. Nâng cao hơn nữa chất lượng việc tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ trong giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh.

  4. Củng cố mối quan hệ giữa nhà trường với Công an thị trấn Tràm Chim, công an huyện Tam Nông, và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn trong xây dựng trường học “An toàn về ANTT” thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp để đấu tranh, phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật của học sinh trong nhà trường cũng như ngoài xã hội.

  5. Xác định trách nhiệm giáo dục, chủ động phòng ngừa những vi phạm là chính; xây dựng môi trường giáo dục trong lành để học sinh đến trường học hỏi những điều hay lẽ phải, góp phần xây dựng và hình thành nhân cách tốt, biết tôn trọng pháp luật, sống nhân ái với bạn bè, với mọi người xung quanh.

  6. Xây dựng tâm thế chủ động phòng ngừa, tạo sức đề kháng của mỗi người trước sự lôi kéo cám dỗ từ môi trường xã hội, chủ động tránh xa các tệ nạn xã hội, không rơi vào các tệ nạn xã hội.

  – Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết; Ban giám hiệu nhà trường có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong trường học.

  – Có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;

  – Có đủ các nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục học sinh; phòng, chống cháy, nổ.

  – Có 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gắn với các phong trào thi đua trong nhà trường.

  – Có văn bản phối hợp giữa nhà trường, chính quyền địa phương, gia đình học sinh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục học sinh.

  – Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm, tuyên truyền phát triển đạo, khiếu kiện và tụ tập đông người trái pháp luật.

  – Không để xảy ra tội phạm và bạo lực học đường.

  – Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phạm tội hoặc tham gia tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật an toàn giao thông bị xử phạt hành chính từ 2.000.000 đồng trở lên.

  – Không để xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng.

  – Không để xảy ra mất trộm tài sản có giá trị lớn (từ 50 triệu đồng trở lên).

  – Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách hoặc bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh.

  – Không có cá nhân thuộc lực lượng bảo vệ bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

  – Xây dựng mô hình tự phòng tự quản, tự bảo vệ an ninh, trật tự trong nhà trường thông qua đội tự vệ cơ quan, đội đặc nhiệm các lớp.

  – Có 70% trở lên Tổ thi đua đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

  – Tổ chức kí cam kết trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, các lớp học, các chi Đoàn, gắn với từng học sinh, kí cam kết về An toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, chấp hành pháp luật, thực hiện đạt tiêu chuẩn nhà trường “An toàn về ANTT”.

  2. Kiện toàn công tác tổ chức

  – Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng, chống vi phạm pháp luật; phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội.

  – Thành lập đội Cờ đỏ, đội tự quản trong học sinh, xây dựng phong trào lớp tự quản.

  – Quy định nhiệm vụ cụ thể của lực lượng bảo vệ trường, Đội tự vệ cơ quan trường học, lực lượng xung kích, và trách nhiệm đội Tự quản lớp.

  3. Xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng công an và các cơ quan, tổ chức về “An toàn về ANTT

  – Phối hợp với các gia đình học sinh trong quản lý, giáo dục con em mình. Duy trì thường xuyên việc gặp gỡ cha mẹ học sinh để nắm tình hình học tập rèn luyện của từng em tại trường học, kịp thời ngăn chặn các tình huống phát sinh, đối với những học sinh có nguy cơ sa đà vào con đường hư hỏng.

  – Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đối với các nhân viên bảo vệ, trách nhiệm đội tự vệ cơ quan, trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm, đội đặc nhiệm lớp. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các lớp, các tổ chức, bộ phận trong trường học. Phát huy hết tinh thần trách nhiệm, để bảo vệ tốt tài sản nhà trường, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm kỷ luật nhà trường, vi phạm pháp luật trong học sinh.

  – Ký giao kết với các ngành Công an Huyện, Huyện đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ, Văn hoá thông tin, Trung tâm y tế, Công an thị trấn Tràm Chim để thực hiện phối hợp tuyên truyền phòng chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, rà soát đối tượng học sinh có nguy cơ vi phạm nội qui nhà trường, học sinh gây rối trật tự ngoài xã hội để giáo dục răn đe.

  – Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đảm bảo ANTT trường học.

  4. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật xung quanh trường học

  – Cung cấp thông tin cho lực lượng công an khi có yêu cầu; nắm tình hình, lên danh sách những học sinh chậm tiến, học sinh có quan hệ giao lưu không lành mạnh với các đối tượng bên ngoài để có biện pháp giáo dục, uốn nắn hợp lý.

  – Công tác đảm bảo ANTT khu vực xung quanh trường học, các căn tin ký cam kết không bán bia rượu, thuốc lá và các chất kích thích khác cho học sinh. Tăng cường kiểm tra, không để học sinh bỏ học, bỏ tiết để la cà hàng quán hoặc thực hiện các hành vi xấu.

  – Cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát ANTT quanh trường học, tham mưu lực lượng công an ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp chặn đường xin đểu học sinh, đánh học sinh…nhằm bảo vệ các em khỏi bị những đối tượng xấu lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật, tạo môi trường an toàn cho học sinh khi đến trường.

  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  – Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện các chương trình phòng, chống vi phạm pháp luật, bạo lực học đường; phòng chống mại dâm, mua bán người trong từng năm học.

  – Thành lập Ban chỉ đạo An ninh trường học; GVCN, các giáo viên bộ môn Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Bí thư Đoàn trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm tháng, học kỳ, năm học.

  – Hàng năm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ký kết thi đua phòng chống các tệ nạn xã hội .

  – Đoàn thanh niên thường xuyên kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm công tác” An ninh trật tự trường học” cho Ban giám hiệu.

  – Xây dựng kế hoạch tích hợp nội dung bảo vệ về an ninh, trật tự trong nhà trường vào môn Giáo dục công dân, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

  – Chủ động nắm bắt kịp thời các nhóm đối tượng học sinh có nguy cơ sa vào tệ nạn mại dâm để có biện pháp quản lý, giáo dục.

  – Phối hợp với lực lượng Công an và các ngành hữu quan hỗ trợ đơn vị trong công tác đảm bảo An ninh trật tự trường học.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường
 • Nghị Quyết Công Tác Bảo Vệ An Ninh, Trật Tự An Toàn Xã Hội
 • Nghị Quyết Về Xây Dựng Trường Học Đạt Tiêu Chuẩn “an Toàn Về An Ninh, Trật Tự” Năm 2014
 • Gia Lai: 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 32/2007/nq
 • Sự Cần Thiết Của Nghị Quyết 32/2007/nq
 • Chỉ Thị 46 Về An Ninh Trật Tự

  --- Bài mới hơn ---

 • Điều Kiện Xin Giấy Phép An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn Theo Nghị Định
 • Xin Giấy Chứng Nhận An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96/2016/nđ
 • Tư Vấn Ngành, Nghề Kinh Doanh Có Điều Kiện Về An Ninh, Trật Tự?
 • Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính An Ninh Trật Tự An Toàn Xã Hội Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội
 • Gây Rối, Làm Mất Trật Tự An Ninh Khu Phố Thì Bị Xử Phạt Như Thế Nào?
 • Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nội Quy An Ninh Trật Tự, Chỉ Thị 46 Về An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Mẫu Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Là Gì, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự, Thủ Tục An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự 2021, Báo Cáo Sơ Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, ý Kiến Hay Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Kết Quả An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Xin Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Bao Cao Ap An Toan An Ninh Trat Tu, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Biên Bản An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghĩa Của An Ninh Trật Tự, Mẫu Thông Báo An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Bản Cam Kết An Toàn Về An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Giấy Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự, Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Phương án An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định An Ninh Trật Tự, An Ninh Chinh chúng tôi Tu An Toan Xa Hoi, Phương án Bảo Vệ An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Mẫu Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Gia Đình An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Giấy Xác Nhận An Ninh Trật Tự, Tham Luận An Ninh Trật Tự, Mẫu Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Báo Cáo An Ninh Trật Tự Có Yếu Tố Nước Ngoài, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về An Ninh Trật Tự, Đề Tài Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Bản Đăng Ký An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về Bảo Vệ An Ninh Trật Tự, Bản Đăng Ký Thi Đua An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Xã Hội, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Tại Cơ Sở Y Tế, Báo Cáo Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện An Ninh Trật Tự, Những Bài Tham Luận Hay Về An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Trong Trường Mầm Non, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự Trên Địa Bàn, Bài Tham Luận Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Bài Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tham Luận Tại Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Đánh Giá Tình Hình An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2021, Tham Luận Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luân Về An Ninh Trật Tự ở Xã Phường, Bài Tham Luận Ve Cong Tac Dam Bao An Ninh Trat Tu, Tham Luận Về Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Bản Đăng Ký Cơ Quan An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Tham Luan Ve Cong Tac Giu Gin An Ninh Trat Tu, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Chỉ Đạo Tăng Cường Công Tác Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự, Bai Tham Luan Ve Linh Vuc An Ninh Trat Tu O Xom Ap, Chỉ Đạo Của Tỉnh ủy Về Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự Phục Vụ Đại Hội Đảng Các Cấp, Tham Luân Về Linh Vực An Ninh Trật Tự, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tư Xã, Tham Luện Về An Ninh Trật Tự Địa Bàn Phường, Phương án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96, Tham Luận Hội Nghị Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Cụm Giáp Ranh, Kế Hoạch Giám Sát Tình Hình An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Chính Trị Trật Tự An Toàn Xã Hội, Tham Luân Ve Cong Tấc An Ninh Trật Tu, Bài Tham Luận Về Tình Hình An Ninh Trật Tự, Tham Luận Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Atxh Nam 2021, Tham Luân Ve An Ninh Trật Tư O Thôn Buan, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự Trong Trường Học, Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tư Khu Công Nghiệp, Thuyet Trinh Ve Tinh Hinh An Ninh Trat Tu Trong Chi Bo, Bản Đăng Ký Phấn Đấu Đạt Tiêu Chuẩn An Toàn Về An Ninh Trật Tự,

  Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nội Quy An Ninh Trật Tự, Chỉ Thị 46 Về An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Mẫu Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Là Gì, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự, Thủ Tục An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự 2021, Báo Cáo Sơ Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, ý Kiến Hay Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Kết Quả An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Xin Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Bao Cao Ap An Toan An Ninh Trat Tu, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Biên Bản An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghĩa Của An Ninh Trật Tự, Mẫu Thông Báo An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Bản Cam Kết An Toàn Về An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Giấy Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự, Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Phương án An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định An Ninh Trật Tự, An Ninh Chinh chúng tôi Tu An Toan Xa Hoi, Phương án Bảo Vệ An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Mẫu Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Gia Đình An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Giấy Xác Nhận An Ninh Trật Tự, Tham Luận An Ninh Trật Tự, Mẫu Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Báo Cáo An Ninh Trật Tự Có Yếu Tố Nước Ngoài,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết Chi Bộ Về Xd Trt]Ờng Học An Toàn Về Antt Nghi Quyet Cua Chi Bo Xay Dung Truongan Toan Ve An Ninh Trat Tu Nam 2014 Doc
 • Ban Bảo Vệ Dân Phố Luôn Phát Huy Vai Trò Nòng Cốt Trong Công Tác Đảm Bảo An Ninh, Trật Tự Ở Cơ Sở
 • Nghi Định Số 176 Của Chính Phủ Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực An Ninh, Trật Tư, An Toàn Xã Hội, Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội, Phòng Cháy Chữa Cháy, Phòng, Chống Bạo Lựa Gia Đình
 • Quy Định Về Huấn Luyện Và Cấp Thẻ An Toàn Điện Theo Nghị Định 44/2014/nđ
 • Quy Định Về Đào Tạo An Toàn Điện
 • Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Chi Bộ Về Xd Trt]Ờng Học An Toàn Về Antt
 • Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì
 • Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30A/2008/nq
 • Hà Giang: Kết Quả Sau 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 30A Của Chính Phủ
 • Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2021, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định An Ninh Trật Tự, Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Ngi Quyet Cua Xa Trong Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Nong Thong Moi Nang Cao, Phương án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96, Tham Luận Hội Nghị Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Chỉ Đạo Tăng Cường Công Tác Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tư Xã, Bài Tham Luận Ve Cong Tac Dam Bao An Ninh Trat Tu, Bài Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luan Ve Cong Tac Giu Gin An Ninh Trat Tu, Bài Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tư Khu Công Nghiệp, Tham Luân Ve Cong Tấc An Ninh Trật Tu, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Công Tác Phối Hợp Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Vùng Giáp Ranh, Tham Luan Viec Phoi Họp Trong Cong Tac Dam Bao An Ninh Trật Tu Tai Xã Bien Giơi, Nghị Quyết Số 08 Của Đảng ủy Công An Trung ương Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia , Tham Quản Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An , Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Nội Quy An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Thủ Tục An Ninh Trật Tự, Chỉ Thị 46 Về An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Là Gì, Mẫu Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Biên Bản An Ninh Trật Tự, Nghĩa Của An Ninh Trật Tự, Bao Cao Ap An Toan An Ninh Trat Tu, Báo Cáo Kết Quả An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự 2021, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự, Phương án An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Xin Giấy Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Thông Báo An Ninh Trật Tự, ý Kiến Hay Về An Ninh Trật Tự, Giấy Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Sơ Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Công Điện Đảm Bảo Trật Tự Atgt Dịp Nghỉ Lễ 30/4 – 1/5, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Đề Tài Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Trật Tự Trường Học, Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Tại Cơ Sở Y Tế, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Xã Hội, Phương án An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Báo Cáo An Ninh Trật Tự Có Yếu Tố Nước Ngoài, Giấy Xác Nhận An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về An Ninh Trật Tự, Bản Đăng Ký An Toàn Về An Ninh Trật Tự, An Ninh Chinh chúng tôi Tu An Toan Xa Hoi, Mẫu Phương án An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về Bảo Vệ An Ninh Trật Tự, Mẫu Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Bản Đăng Ký Thi Đua An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Phương án Bảo Vệ An Ninh Trật Tự Khách Sạn, Sổ Tay An Ninh Trật Tự An Toàn Trường Học, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Trật Tự, Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Thủ Tục Đăng Ký An Ninh Trật Tự Cho Khách Sạn, Bản Cam Kết Gia Đình An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện An Ninh Trật Tự, Tham Luân Về Linh Vực An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về Tổng Kết An Ninh Trật Tự, Bài Tham Luận Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Xã Ven Biển, Chỉ Đạo Của Tỉnh ủy Về Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự Phục Vụ Đại Hội Đảng Các Cấp, Tham Luện Về An Ninh Trật Tự Địa Bàn Phường, Bài Tham Luân Về An Ninh Trật Tự ở Xã Phường, Bản Đăng Ký Cơ Quan An Toàn Về An Ninh Trật Tự,

  Nghị Quyết Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2021, Nghi Quyet Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Hoi Trong Xay Dung Nong Thon Moi, Nghi Quyet Dang Uy Dam Bao An Ninh Trat Ttu Trong Xay Dung Xa Nong Thon Moi Nang Cao, Bài Tham Luận Về An Ninh Trật Tự Mô Hình Tự Quản Về An Ninh Trật Tự, Nghị Định An Ninh Trật Tự, Nghị Định 167 Về An Ninh Trật Tự, Hội Nghị Sơ Kết Cúm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Ngi Quyet Cua Xa Trong Dam Bao An Ninh Trat Tu Xa Nong Thong Moi Nang Cao, Phương án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96, Tham Luận Hội Nghị Cụm Liên Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Chỉ Đạo Tăng Cường Công Tác Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự, Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tư Xã, Bài Tham Luận Ve Cong Tac Dam Bao An Ninh Trat Tu, Bài Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Tham Luan Ve Cong Tac Giu Gin An Ninh Trat Tu, Bài Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về Công Tác An Ninh Trật Tự, Tham Luận Về Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Báo Cáo Tham Luận Công Tác Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tư Khu Công Nghiệp, Tham Luân Ve Cong Tấc An Ninh Trật Tu, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự, Tham Luận Công Tác Phối Hợp Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Vùng Giáp Ranh, Tham Luan Viec Phoi Họp Trong Cong Tac Dam Bao An Ninh Trật Tu Tai Xã Bien Giơi, Nghị Quyết Số 08 Của Đảng ủy Công An Trung ương Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia , Tham Quản Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Trật Tự, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị (khóa Viii) “về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia” Trong Lực Lượng Công An , Nghi Quyết Chi Bộ Về Trật Tự Đô Thi Vệ Sinh Môi Trường, Nghi Quyết Chuyên Đề Về Trật Tự Đô Thi – Vệ Sinh Môi Trường, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Nội Quy An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết An Ninh Trật Tự, Mẫu Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Thủ Tục An Ninh Trật Tự, Chỉ Thị 46 Về An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự, An Ninh Trật Tự Là Gì, Mẫu Bản Cam Kết Về An Ninh Trật Tự, Báo Cáo An Ninh Trật Tự, Biên Bản An Ninh Trật Tự, Nghĩa Của An Ninh Trật Tự, Bao Cao Ap An Toan An Ninh Trat Tu, Báo Cáo Kết Quả An Toàn Về An Ninh Trật Tự, Phương án Đảm Bảo An Ninh Trật Tự,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết An Ninh Trật Tự
 • Tổ Chức Triển Khai Nghị Quyết Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Địa Phương Năm 2021.
 • Nghị Quyết An Ninh Trật Tự 2021
 • Những Điểm Mới Trong Nghị Quyết 12 Về Tăng Cường Bảo Đảm Trật Tự Atgt Và Chống Ùn Tắc Của Chính Phủ
 • Tin Giao Thông Đường Bộ Tin Giao Thông Đường Bộ
 • Áp Dụng Quy Định Về An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96/2016/nđ

  --- Bài mới hơn ---

 • Dự Thảo Sửa Đổi Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Attp Có Thể Tạo Dư Địa Cho Nhũng Nhiễu?
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 15/2017/nđ
 • Nghị Định Mới Hướng Dẫn Luật Bảo Vệ Môi Trường
 • Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
 • Lập Đề Án Bảo Vệ Môi Trường Theo Nghị Định 18/2015/nđ
 • Áp dụng quy định về an ninh trật tự theo Nghị định 96/2016/NĐ – CP. Quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

  Tôi đang tìm hiểu về Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định Điều kiện về An ninh trật tự (ANTT) đối với 1 số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT. Và tôi thắc mắc ở chỗ “ngành, nghề đầu tư kinh doanh” nghĩa là gì? Nếu chỉ điều chỉnh “đối với 1 số ngành nghề đầu tư kinh doanh” thì theo tôi hiểu sẽ không điều chỉnh được với các hộ kinh doanh, chi nhánh, cơ sở. Như vậy thì thêm 2 chữ “Đầu tư” liệu có đúng hay không? Và khi lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về ANTT áp dụng Nghị định 96/2016/NĐ-CP đối với các hộ gia đình kinh doanh có điều kiện về ANTT thì có đúng hay không? Kính mong Luật Dương Gia giải đáp giúp tôi! Tôi xin cảm ơn!

  Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

  Căn cứ Khoản 5, Điều 3 Luật đầu tư 2014 có quy định rõ về khái niệm đầu tư kinh doanh như sau:

  Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định khái niệm hộ kinh doanh như sau:

  Khoản 1, Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định khái niệm chi nhánh của doanh nghiệp:

  Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

  Căn cứ vào các khái niệm được quy định trên, các hộ kinh doanh, chi nhánh vẫn được điều chỉnh theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP nếu các hộ kinh doanh, chi nhánh đó thuộc doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh những ngành, nghề thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh quy định phải đăng ký về An ninh trật tự. Việc các cơ quan có thẩm quyền áp dụng Nghị định trên đối với các hộ gia đình có điều kiện về an ninh trật tự là hoàn toàn hợp pháp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xây Dựng Phương Án Đảm Bảo Antt Thật Dễ Dàng Với Mẫu Có Sẵn!
 • Mẫu Phương Án Đảm Bảo Antt Tham Khảo
 • Phương Án An Ninh Trật Tự Theo Nghị Định 96
 • Hướng Dẫn Phương Án Đảm Bảo Antt (Theo Điều 8 Nghị Định 96/2016)
 • Quy Định Mới Về An Ninh Trật Tự Với Các Ngành Kinh Doanh Có Điều Kiện
 • Cần Hiểu Đúng Quyền Tự Do Ngôn Luận Và An Ninh Mạng Theo Nghị Định 72

  --- Bài mới hơn ---

 • Tướng Lương Tam Quang Trả Lời Băn Khoăn Về Dự Thảo Nghị Định Thi Hành Luật An Ninh Mạng
 • Lấy Cớ ‘trung Quốc’ Để Xuyên Tạc Về Dự Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật An Ninh Mạng
 • Việc Bộ Công An Soạn Thảo Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật An Ninh Mạng: Liệu Có Gây Bất An Cho Người Dân?
 • Lợi Dụng Góp Ý Dự Thảo Nghị Định Thi Hành Luật An Ninh Mạng: Xuyên Tạc, Kích Động Để Chống Phá (Kỳ 1)
 • Lợi Dụng Góp Ý Dự Thảo Nghị Định Thi Hành Luật An Ninh Mạng: Tiếp Tay Cho Hoạt Động Chống Phá (Kỳ 2)
 • Việc ban hành Nghị định 72 là kết quả của quá trình nghiên cứu, khảo sát kỹ tình hình Internet trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam và với mục đích rất rõ ràng.

  Ngay tại Điều 1 về phạm vi điều chỉnh đã nêu rõ: Nghị định này quy định chi tiết việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet… Tại Điều 4 về chính sách phát triển, quản lý Internet và thông tin trên mạng cũng khẳng định, việc thúc đẩy việc sử dụng Internet trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, công nghệ để tăng năng suất lao động, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời khuyến khích phát triển các nội dung, ứng dụng tiếng Việt phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam trên Internet. Đẩy mạnh việc đưa các thông tin lành mạnh, hữu ích lên Internet…

  Như vậy, mục đích và chính sách Internet ở Việt Nam được nêu trong Nghị định là nhằm thúc đẩy việc sử dụng Internet trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội, hoàn toàn không có bất kỳ điều khoản nào nói rằng cấm đoán người dân sử dụng Internet, hạn chế thông tin, tự do ngôn luận… như luận điệu tuyên truyền của các đối tượng chống đối. Cần hiểu, việc phát triển Internet ở bất kỳ quốc gia nào cũng phải gắn liền với công tác quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn vì lợi ích quốc gia, tập thể và cá nhân. Do đó, Nghị định quy định việc ngăn chặn những hành vi lợi dụng Internet gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và vi phạm quy định của pháp luật. Áp dụng các biện pháp bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi tác động tiêu cực của Internet.

  Theo đó, để đảm bảo Internet phát triển tích cực, ngăn chặn các hành vi lợi dụng xâm hại, phạm pháp, Nghị định quy định các hành vi nghiêm cấm như lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo. Lợi dụng Internet để tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định; đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân… Việc nghiêm cấm các hành vi lợi dụng Internet để phạm pháp nói trên là cần thiết và phù hợp luật pháp quốc tế, vì lợi ích công cộng và của chính công dân. Trong thực tiễn giai đoạn vừa qua, một số tổ chức, cá nhân đã lạm dụng môi trường mở Internet để phục vụ ý đồ xấu. Một số trang tin mạo danh không dừng lại ở mức gây hại cho một vài cá nhân, mà còn có biểu hiện cố tình tung tin thất thiệt làm nhiễu loạn thông tin về tài chính, tiền tệ, ảnh hưởng đến nền kinh tế; hoặc đưa những thông tin gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước Việt Nam… Vì vậy, Nghị định 72 cấm “giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân”. Đây là bước đi cụ thể trong việc đấu tranh, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực đang nảy sinh trên môi trường mạng.

  Trong thời gian qua, một số thông tin nói cấm việc cung cấp, trao đổi thông tin trên mạng là không đúng. Nội dung Điều 20 nêu các khái niệm nhằm phân biệt các loại hình trang thông tin điện tử theo tính chất thông tin và mục đích sử dụng để có biện pháp quản lý phù hợp, trong đó có khoản 4 quy định về trang thông tin điện tử cá nhân: Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập thông qua việc sử dụng trang mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp. Quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet (Điều 10), quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội (Điều 26) hoàn toàn không có điều khoản nào ngăn cấm người sử dụng mạng xã hội chia sẻ tin tức. Còn đối với quy định “không cung cấp thông tin tổng hợp” nhằm đảm bảo các trang thông tin điện tử thuộc loại này hoạt động đúng mục đích, tính chất thông tin, dịch vụ cung cấp. Trong trường hợp các trang thông tin điện tử cá nhân, trang thông tử điện tử nội bộ, trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành muốn cung cấp thông tin tổng hợp thì phải tuân thủ các quy định đối với trang thông tin điện tử tổng hợp. Điều này nhằm giúp bảo vệ bản quyền nội dung của các cơ quan báo chí; bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng của người dùng Internet tại Việt Nam trong việc tham khảo, theo dõi các nội dung thời sự từ các nguồn chính thống để tránh bị ảnh hưởng bởi các trang thông tin giả mạo, tự ý biên tập, thay đổi nội dung, xuyên tạc các thông tin trên báo chí. Do đó, việc áp dụng Nghị định 72 sẽ tạo ra những quy định rõ ràng, minh bạch, tạo hành lang cho Internet Việt Nam phát triển; đồng thời có cơ chế, giải pháp để ngăn chặn tiêu cực, tác hại nảy sinh trên Internet

  --- Bài cũ hơn ---

 • Không Phải Là Sự “trấn Áp” Tự Do Ngôn Luận!
 • Vnisa Lấy Ý Kiến Hơn 130 Hội Viên Để Góp Ý Dự Thảo Nghị Định Về Luật An Ninh Mạng
 • Bộ Công An Công Bố Dự Thảo Nghị Định Về Luật An Ninh Mạng Để Lấy Ý Kiến
 • Tăng Cường Công Tác Phòng, Chống Tấn Công Mạng Và Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước
 • Nội Dung Cơ Bản Tuyên Truyền Luật An Ninh Mạng Cho Đoàn Viên, Thanh Niên
 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50