Xúc Phạm Danh Dự Nhân Phẩm Xử Phạt Theo Nghị Định 167

--- Bài mới hơn ---

 • Xúc Phạm Danh Dự, Nhân Phẩm Người Khác
 • #1 Xúc Phạm Danh Dự Nhân Phẩm Người Khác Có Bị Thể Bị Phạt Tù
 • Xử Phạt Hành Vi Lăng Mạ, Xúc Phạm Danh Dự, Nhân Phẩm Thành Viên Gia Đình
 • Mức Xử Phạt Hành Chính Đối Với Hành Vi Gây Rối Trật Tự Công Cộng
 • Cấu Thành Tội Phạm, Mức Phạt Đối Với Tội Gây Rối Trật Tự Công Cộng
 • Xúc Phạm Danh Dự Nhân Phẩm Xử Phạt Theo Nghị Định 167, Phiếu Theo Dõi Quá Trình Chấp Hành án Phạt Tù Của Phạm Nhân, Bản Đăng Ký Danh Mục Sản Phẩm Sử Dụng Mã Gtin Theo Mẫu Quy Định, Điều Luật Xúc Phạm Danh Dự Nhân Phẩm, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Theo Nghị Định 167, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Theo Nghị Định 97, Nghị Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Nghị Định 112 Xu Phat Vi Pham Hanh Chinh Quan Su, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Báo Chí, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Dự Thảo Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Hóa Đơn, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hải Quan, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Khoáng Sản, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Môi Trường, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thuế, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Mẫu Sổ Theo Dõi Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông, Quy Định Về Các Biểu Mẫu Để Sử Dụng Khi Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Thuộc Thẩm Quyền Của Công An Nhân, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh, Module 4 Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh, Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh Violet, Danh Sách Chứng Nhận Hq Phân Bón Theo Nghị Định 108 NĐ-cp, Danh Mục Hàng Hoá Nhập Khẩu Phải Kiểm Tra Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Theo Mã Số Hs, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ, Bộ Luật Hình Sự Xúc Phạm Nhân Phẩm, Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Hóa Đơn, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Quan Niệm Nào Bàn Về Danh Dự Nhân Phẩm, Quan Niệm Nào Nói Về Danh Dự Nhân Phẩm, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính (mẫu Số 02/qĐ-xphc), Quan Niệm Nào Dưới Đây Bàn Về Danh Dự Nhân Phẩm, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai Kinh Doanh Nhà Nghỉ, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Kinh Doanh Nhà Nghỉ, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Thông Tư 10 Bộ Công An Quy Định Xử Phạt Vi Pham Điều Lệnh Cand, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hải Quan, Quyết Định Danh Mục Sản Phẩm, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Môi Trường, Nêu Cảm Nhận Của Em Về Nhân Vậy Phương Định Trong Tác Phẩm Những Ngôi Sap Xa Xôi, Mau Don Cua Than Nhân Pham Nhan Trinh Bay Gia Dinh Hoan Canh Kho Khan, Nêu Nhận Định Nói Về Chủ Đề Của Tác Phẩm Tôi Đi Học ?, Nhận Định Tác Phẩm Tôi Đi Học, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ Và Đư, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Dầu Khí, Kinh Doanh Xăng Dầu Và Khí, Thông Tư 34/2014 Quy Định Về Các Biểu Mẫu Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Cand, Mẫu Đơn Tố Cáo Vi Phạm Luật Hôn Nhân Gia Đình, Quy Định Ghi Nhãn Thực Phẩm, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Quản Lý, Bảo Vệ Biên Giới Quốc Gia, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Về Chủ Đề Của Tác Phẩm Tôi Đi Học, Tiêu Chí Đánh Giá Sgk Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực, Nghị Định 178 Về An Toàn Thực Phẩm, Nghị Định Số 81 Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Nghi Dinh 120 Xu Ly Vi Pham Quoc Phong, Nghị Định Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định An Toàn Thực Phẩm, Giấy Xác Nhận Công Bố Phù Hợp Quy Định An Toàn Thực Phẩm, Nghị Định Mới Nhất Về An Toàn Thực Phẩm, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Nghị Định 46, Nghị Định An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Nghị Định 97, Mẫu Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Nghị Định 97, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Nghị Định 97/2017, Tóm Tắt 5 Bước Trong Dạy Học Và Kiểm Tra Đánh Giá Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh, Mẫu Đơn Trình Bày Của Gia Đình Phạm Nhân Về Hoàn Cảnh Kinh Tế Đặc Biệt Khó Khăn, Bản Tự Công Bố Sản Phẩm (theo Mẫu), Uyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ngh, Uyet Dinh So 1319/qd-bca Ve Quy Trinh Tiep Nhan, Giai Quyet To Giac, Tin Bao Ve Toi Pham Va Kien Ngh, Quyết Định 1319 Năm 2021 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2021 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Sổ Theo Dõi Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Sổ Theo Dõi Nhập Xuất Thực Phẩm, Mẫu Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Theo NĐ 97, Phạt Vi Phạm, Nhận Xét,Đánh Giá Theo Từng Nội Dung Quy Định Tại Khoản 1 Điều 4 Của Thông Tư Số 30, Tự Nhận Xét Đánh Giá Các Nội Dung Theo Quy Định Tại Các Điểm A,b,c,d,Đ,e Khoản 5 Điều 4 Của Thông Tư, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Theo Thông Tư 07, ôn Tập 4 Phép Tính Trong Phạm Vi 100.000 Tiếp Theo, Phạt Vi Phạm Hợp Đồng 8, Phạt Vi Phạm Hợp Đồng, Mẫu Phạt Vi Phạm Hợp Đồng, Mẫu Văn Bản Phạt Vi Phạm Hợp Đồng, Phạt Vi Phạm Bộ Luật Dân Sự,

  Xúc Phạm Danh Dự Nhân Phẩm Xử Phạt Theo Nghị Định 167, Phiếu Theo Dõi Quá Trình Chấp Hành án Phạt Tù Của Phạm Nhân, Bản Đăng Ký Danh Mục Sản Phẩm Sử Dụng Mã Gtin Theo Mẫu Quy Định, Điều Luật Xúc Phạm Danh Dự Nhân Phẩm, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Theo Nghị Định 167, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Theo Nghị Định 97, Nghị Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Nghị Định 112 Xu Phat Vi Pham Hanh Chinh Quan Su, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Báo Chí, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Dự Thảo Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Hóa Đơn, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hải Quan, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Khoáng Sản, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Môi Trường, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thuế, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Mẫu Sổ Theo Dõi Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông, Quy Định Về Các Biểu Mẫu Để Sử Dụng Khi Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Thuộc Thẩm Quyền Của Công An Nhân, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh, Module 4 Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh, Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh Violet, Danh Sách Chứng Nhận Hq Phân Bón Theo Nghị Định 108 NĐ-cp, Danh Mục Hàng Hoá Nhập Khẩu Phải Kiểm Tra Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Theo Mã Số Hs, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ, Bộ Luật Hình Sự Xúc Phạm Nhân Phẩm, Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Giao Thông, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Hóa Đơn, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Quan Niệm Nào Bàn Về Danh Dự Nhân Phẩm, Quan Niệm Nào Nói Về Danh Dự Nhân Phẩm, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính (mẫu Số 02/qĐ-xphc), Quan Niệm Nào Dưới Đây Bàn Về Danh Dự Nhân Phẩm, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai Kinh Doanh Nhà Nghỉ, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Kinh Doanh Nhà Nghỉ, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Thông Tư 10 Bộ Công An Quy Định Xử Phạt Vi Pham Điều Lệnh Cand,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Quy Định Về Danh Mục Ngành, Nghề Đầu Tư Kinh Doanh Có Điều Kiện
 • Quy Định Về Đăng Ký Kinh Doanh Ngành Nghề Kinh Doanh Có Điều Kiện Năm 2021
 • Danh Mục Ngành Nghề Kinh Doanh Có Điều Kiện Năm 2021
 • Nghị Định Sửa Đổi Nghị Định 167/2016/nđ
 • Hình Thức Xử Lý Đối Với Hành Vi Sử Dụng Chất Ma Túy
 • Tội Xúc Phạm Danh Dự, Nhân Phẩm Của Người Khác Theo Quy Định Của Pháp Luật Hình Sự ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Xúc Phạm Danh Dự, Nhân Phẩm Người Khác Bị Xử Lý Thế Nào?
 • Tội Làm Nhục Người Khác, Xúc Phạm Nhân Phẩm Danh Dự Người Khác
 • Xúc Phạm Danh Dự, Nhân Phẩm Của Người Khác Xử Lý Theo Luật Thế Nào?
 • Hành Vi Xúc Phạm Danh Dự, Nhân Phẩm Người Khác Sẽ Bị Pháp Luật Xử Lý Thế Nào ?
 • Hành Vi Nào Được Coi Là Xúc Phạm Nghiêm Trọng Nhân Phẩm Danh Dự Của Người Khác
 • Hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm ở mức độ nhẹ thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, mức độ nặng hơn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác theo quy định của pháp luật hình sự hiện nay:

  1. Tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác theo quy định của pháp luật hình sự ?

  Luật Minh Khuê giải đáp những thắc mắc về Luật Minh Khuê giải đáp những thắc mắc về tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác theo quy định của pháp luật hình sự:

  Luật sư tư vấn quy định pháp luật về tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gọi: 1900.6162

  “1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  a) Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;”

  Bộ luật hình sự năm 2021 quy định về tội làm nhục người khác như sau:

  1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

  2. Ly hôn xong nhưng vẫn bị chồng xúc phạm danh dự, nhân phẩm ?

  ​Xin chào Ban lãnh đạo Công ty và Luật sư! Tôi không chịu đựng nỗi sự xúc phạm danh dự, nhân phẩm và những trận đòn điên dại của chồng nên chúng tôi đã ly hôn. Chồng tôi luôn miệng chửi tôi, xúc phạm tôi và còn liên tục đánh đập còn đánh tôi. Tôi giải thóat mình bằng cách ly hôn. Nhưng ly hôn xong tôi vẫn không được yên ổn. Chồng tôi tiếp tục nhắn tin xúc phạm tôi. Hâm dọa sẽ giết chết tôi vì tại sao tôi lại phản bội anh ta đi theo trai. Hiện tại Tòa án đã xử cho tôi nuôi con, nhưng chồng tôi thường xuyên hâm dọa sẽ giết tôi, giành con với tôi. Trước đó, lúc tôi có bầu, chồng tôi đã không nhận mà nó nói với tất cả mọi người là tôi đi với trai mới có bầu.

  Xin hỏi quý Công ty, tôi cần làm những thủ tục gì để gửi đơn kiện hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tôi ?

  Bộ luật Hình sự 2021 quy định về tội làm nhục người khác như sau: ” Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

  * Đối với người phạm tội * Về phía người bị hại

  Điều 156. Tội vu khống

  1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

  a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;

  b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

  3. Xử lý hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm và vu khống ?

  Thưa Luật sư, lúc em còn nhỏ, em bị một người khoảng bằng tuổi em lạm dụng tình dục, tuy nhiên chỉ là quan hệ phía ngoài. Lúc đó, em nhỏ quá nên không ý thức được. Sau đó, khi lớn lên thêm một chút, em có tự nguyện quan hệ với một anh. Không hiểu sau đến năm 18 tuổi, em bị mọi người chọc phải bỏ học vì mọi người có quay lén cảnh quan hệ của em.

  Em không dám đứng ra tố cáo vì em sợ do quá sợ và vì 1phần dồn nén quá lâu em bị trầm cảm chỉ dám viết ra chứ kêu em nói em nói không được chính vì vậy mà em đã làm liên lụy gia đình mình đã mấy năm rồi những em vẫn không thể đứng ra tố cáo mặc cho mọi người xung quanh chửi rủa sống như không có gì xảy ra nhưng thật sự em mệt lắm. Em đã cố gắng tự tử để giãi thoát cho mình nhưng em làm cũng không xong. Nay em gửi thư này mong mọi người giúp em có biện pháp bắt chúng ?

  Bộ luật Hình sự 2021 quy định về tội làm nhục người khác như sau: ” Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

  Điều 156 quy định về tội vu khống như sau:

  Điều 156. Tội vu khống

  1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

  a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;

  b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

  Thứ nhất đối với tội “Làm nhục người khác” thì sẽ có các hành vi như : đối với lời nói thì là sỉ nhục , chửi bới, một cách thô tục, tục tĩu…..nhằm vào nhân cách , danh dự với tính chất hạ thấp , nhân cách, danh dự của người bị hại đồng thời làm cho bạn cảm thấy xấu hổ, nhục nhã trước những người khác. Còn về việc làm thì có những hành vi bỉ ổi( có hoạc không kèm theo lời nói tục tĩu) với chính bản thân họ hoạc với bạn trước đám đông để bêu riếu. Nhưng nó phải diễn ra trực tiếp và công khai và trước nhiều người. Để có thể truy cứu được trách nhiệm hình sự những người đó thì hành vi nêu trên phải gây ra những ảnh hưởng xấu ở mức độ nhất định đến danh dự nhân phẩm của người bị hại. Các hành vi quy định tại khoản 1 điều 121 Tội làm nhục người khác chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi bạn có yêu cầu khởi tố.

  Thứ hai còn đối với “Tội vu khống” thì hành vi của tội này đó là có hành vi bịa đặt hoạc người phạm tội không bịa đặt nhưng biết rõ điều đó là bịa đặt mà vấn tiếp tục loan truyền điều bịa đặt đó( như nói cho người khác biết, qua tin nhắn điện thoại hay đưa lên phương tiện thông tin đại chúng cho người khác biết như là trên face book hay là zalo….) nhằm gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn.

  4. Kể cho người khác chuyện mình đã nghe có phạm tội xúc phạm danh dự người khác không ?

  Xin chào luật Minh Khuê, em có câu hỏi xin được giải đáp: Cho em hỏi em với người bạn khác nghe chuyện con gái của người bạn có quan hệ cùng bạn trai qua một người khác nữa. Một người bạn kia nói lại với bạn em là: “con gái bà tôi nghe người ta nói nó như vậy đó bà coi sao”.Vậy em và bạn em có bị khép tội xúc phạm danh dự của người khác không?

  Luật sư tư vấn trực tuyến Luật hình sự gọi: 1900.6162

  – Điều 155 Bộ luật Hình sự 2021 quy định về tội làm nhục người khác như sau:

  “Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.”

  Điều 156 quy định về tội vu khống như sau:

  Điều 156. Tội vu khống

  1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

  a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;

  b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

  5. Tội vụ khống, xúc phạm danh dự và nhân phẩm cá nhân?

  Kính thưa luật sư, Tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư tư vấn pháp luật cho tôi như sau:- tôi hiện là cư dân ở chung cư, trong chung cư có group dành riêng cho những người trong chung cư trao đổi, phản hồi , đưa những thắc mắc để ban quản trị& ban quản lý xử trí kịp thời. Nhưng thành viên ban quản trị đã lợi dụng group để vu khống tôi ăn cắp.

  Mà không có bằng chứng, một số người hùa theo nói xấu xúc phạm , hạ nhục danh dự tôi bằng những lời lẽ trong group để mọi người coi thường tôi. Tôi có chụp lại những câu chát đó để làm bằng chứng.

  Vậy luật sư tư vấn giúp tôi có được khởi kiện. Hay tố cáo tới cơ quan nào có thẩm quyền. Để phục hồi danh dự và nhân phẩm của tôi trước cộng đồng tôi đang sinh sống rất mong quý luật sư trả lời ?

  Tôi thành thực mang ơn chào luật sư. Chúc thật nhiều sức khỏe để phục vụ mọi người.

  Đối với việc xảy ra đối với bạn thì bạn khi bạn lưu lại tất cả các thông tin làm căn cứ cho việc có người có hành vi xúc phạm là căn cứ để bạn trình báo ra cơ quan có thẩm quyền cùng với đơn trình báo cụ thể là tòa án hoặc cơ quan công an quận/ huyện nơi bạn đang cư trú.

  Thứ nhất, đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm ( Điều 34 Bộ luật dân sự năm 2021)

  Khi cá nhân có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân khác là xâm phạm quyền được tôn trọng về danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân đó được pháp luật bảo vệ. Và khi bị xâm phạm về quyền này cá nhân bạn có quyền yêu cầu tòa án buộc người đó phải gỡ bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm của bạn khi tòa án có căn cứ việc đưa ra thông tin đó là hoàn toàn không đúng sự thật, không có căn cứ và buộc người có hành vi vi phạm phải cải chính công khai và xin lỗi bạn, cụ thể:

  1. Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

  2. Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình.

  3. Thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng chính phương tiện thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì phải được hủy bỏ.

  4. Trường hợp không xác định được người đã đưa tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình thì người bị đưa tin có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thông tin đó là không đúng.

  5. Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.

  Thứ hai, hình thức xử lý đối với người có hành vi vi phạm:

  Tùy theo mức độ và tính chất của hành vi vi phạm có gây ảnh hưởng đến bạn đến mức độ nào mà người có hành vi vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự:

  Nếu như từ việc group trên mạng xã hội mà dân đến những người dân ở khu dân cư có hành vi không đúng thì họ cũng có thể bị xử phạt theo quy định tại Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP về vi phạm quy định về trật tự công cộng:

  1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  a) Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;

  Hoặc bạn có xác định về người lan truyền thông tin trên group là nguyên nhân dẫn đến thông tin sai sự thật đó được phát tán rộng rãi đến tất cả mọi người trong khu chung cư thì người này có thể bị xử phạt về hành vi sau nếu đủ căn cứ chứng minh theo khoản 3 Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP:

  Điều 64. Vi phạm quy định về trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp

  3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  a) Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

  b) Cung cấp nội dung thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước;

  c) Đăng, phát bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia;

  d) Đăng phát các tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu;

  đ) Giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác;

  e) Không có hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  Nếu việc lan truyền có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bạn và gây hậu quả, đủ dấu hiệu của tội sau thì họ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 155 Bộ luật hình sự năm 2021:

  Điều 155. Tội làm nhục người khác

  1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

  Tuy nhiên theo như chị nêu thì hành vi của chị mới chỉ phát tán trên điện thoại, mạng thì ở đây cũng chưa gây hậu quả đáng nghiêm trọng hơn nữa người kia cũng có những hành vi như vậy, không phải chị bịa đặt vu khống cho họ nên ở đây họ chỉ có thể yêu cầu tòa án buộc chị tháo dỡ thông tin và xin lỗi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lập Biên Bản Khi Tố Tụng Hình Sự Là Gì
 • File Word Toàn Bộ 10 Nghị Quyết Hướng Dẫn Bộ Luật Hình Sự 2021
 • Bộ Luật Hình Sự 2021 Bản Word
 • Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Sửa Đổi, Bổ Sung 2009/chương Xi
 • Hành Vi Đe Dọa Người Khác Có Kiện Được Không ?
 • Tin tức online tv