Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 35/nq

--- Bài mới hơn ---

 • Những Chuyển Biến Tích Cực Từ Việc Triển Khai Nghị Quyết 35/nq
 • Tăng Cường Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Trong Tình Hình Mới
 • Tăng Cường Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng, Đấu Tranh Phản Bác Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch Trong Tình Hình Mới
 • Quảng Trị Tích Cực Triển Khai Nghị Quyết 35
 • Tăng Cường Kỹ Năng Đấu Tranh Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Trên Mạng Xã Hội Ở Các Trường Trong Quân Đội Hiện Nay
 • Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng giao tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2021, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trong tháng 2 năm 2021, cụ thể như sau:

  I. TÌNH HÌNH TẬP HỢP VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

   Tình hình tập hợp và giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp trong tháng 2/2020

  Tổng hợp trong tháng 2/2020, VCCI thống kê có 56 kiến nghị mới của các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp gửi đến 21 bộ, ngành, địa phương(tăng 10 kiến nghị so với tháng 1/2020). Tính đến hết 29/2/2020, đã có 17 kiến nghị được trả lời, còn 39 kiến nghị chưa được trả lời, trong đó, số kiến nghị quá thời hạn trả lời là 21 chiếm khoảng 53,8%, còn lại 18 kiến nghị vẫn trong thời hạn nghiên cứu trả lời.

  Chi tiết số liệu và nội dung các kiến nghị mới được trình bày tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 gửi kèm báo cáo.

  Nội dung chính trong các kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp chủ yếu đề nghị hướng dẫn các quy định của pháp luật để thực hiện. Ngoài ra còn một số kiến nghị về xây dựng pháp luật và một số vụ việc cụ thể của doanh nghiệp. Một số nội dung chính bao gồm như sau:

  – Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được 12 kiến nghị của doanh nghiệp. Nội dung các kiến nghị như sau: cách thức xác định công việc nặng nhọc, độc hại trong công ty sản xuất bao bì carton; hướng dẫn thủ tục thuê đất nằm ngoài quy hoạch; hướng dẫn thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án, chuyển nhượng dự án đầu tư; hướng dẫn ký hợp đồng và ủy quyền cho chi nhánh; hướng dẫn thực hiện quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, thời hạn thuê xưởng thực hiện dự án đầu tư; hướng dẫn thủ tục cấp phép hoạt động thương mại điện tử cho nhà dầu tư nước ngoài; hướng dẫn chính sách ưu đãi đầu tư nước ngoài; hướng dẫn việc đăng ký mã ngành 6420…

  – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được 4 kiến nghị của doanh nghiệp. Nội dung các kiến nghị bao gồm: Hướng dẫn quy định chứng minh nguồn gốc tiền mặt để nộp vào tài khoản của người nước ngoài ở Việt Nam; quyết toán gói thầu trong hợp đồng trọn gói; hướng dẫn về cơ cấu khoản nợ vay nước ngoài, đề xuất một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bênh Covid 19.

  – Ủy ban nhân dân TP Hà Nội nhận được 3 kiến nghị của doanh nghiệp. Nội dung các kiến nghị bao gồm: đề nghị hướng dẫn hoàn thiện thủ tục nhà, đất tại số 289 đường Phạm Văn Đồng; đề nghị cho điều chỉnh dự án đầu tư; phản ánh việc chậm trả kết quả thủ tục hành chính …

  Các Bộ: Giao thông Vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội và các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ninh Bình, Bình Dương, Tiền Giang, Bến Tre, Long An đều nhận được 1 kiến nghị của doanh nghiệp. Nội dung các kiến nghị bao gồm: Đề nghị mở rộng độ tuổi, đối tượng tham gia cuộc thi lái xe sinh thái – tiết kiệm nhiên liệu Honda EMC; hướng áp dụng Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; đề xuất các chức danh nghề, công việc người từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm; thủ tục ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đề nghị được giảm thuê đất hàng năm trong giai đoạn 2021 – 2024 cho công ty cổ phần cảng Đoạn Xá; tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp khi nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp được thuê đất để thực hiện dự án trang trại trồng dứa, rau màu theo hướng công nghệ sinh thái tại Tiền Giang; phản ánh về việc về thái độ của các ban ngành tỉnh Bến Tre trong hỗ trợ doanh nghiệp;…

   Tình hình trả lời các kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương

  2.1. Tình hình trả lời kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương trong tháng 2/2020:

  Trong tháng 2/2020, VCCI nhận được 43 văn bản trả lời kiến nghị doanh nghiệp của 14 bộ, ngành, địa phương (tăng 24 văn bản so với tháng 1/2020). Các văn bản này đã được VCCI đăng tải đầy đủ trên Website của VCCI như quy định tại Nghị quyết 35. ( Chi tiết trong Phụ lục 3 gửi kèm theo báo cáo)

  Tình hình giải quyết các kiến nghị bộ, ngành, địa phương nhận được trong tháng 2/2020 cụ thể như bảng sau:

  Trong tháng 2/2020, các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Ngoại giao, Giao thông, Vận tải; Giáo dục và Đào tạo là các đơn vị trả lời kiến nghị đầy đủ, đúng hạn, không còn kiến nghị tồn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính mặc dù nhận được kiến nghị không nhiều hơn các tháng trước đây nhưng số lượng các kiến nghị được trả lời thấp, lượng kiến nghị chưa được trả lời cao. Các văn bản trả lời doanh nghiệp của hai bộ (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính) tuy nhiều, chiếm tới 25/43 văn bản trả lời trong tháng 2/2020 nhưng chủ yếu giải quyết các kiến nghị tồn của năm 2021 và kiến nghị tồn của tháng 1/2020. Theo dõi cho thấy trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021, Bộ Kế hoach và Đầu tư trả lời kiến nghị không duy trì được tính kịp thời như năm 2021. Một số bộ, ngành trả lời kiến nghị chậm như: Bộ Y tế; Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội…, trong đó Bộ Y tế chưa trả lời được bất kỳ kiến nghị nào của doanh nghiệp gửi đến trong tháng 2/2020 mặc dù đã hết hạn. Thời hạn giải quyết kiến nghị được VCCI tính theo thời hạn do Văn phòng Chính phủ đã yêu cầu tại công văn gửi các bộ, ngành, địa phương.

  2.2. Các kiến nghị chưa được giải quyết trong năm 2021:

  Qua theo dõi của VCCI, từ 1/1/2020 đến hết 29/2/2020, còn 67 kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp chưa được các bộ, ngành, địa phương trả lời.

  Chi tiết các kiến nghị chưa được trả lời và trách nhiệm giải quyết của các bộ, ngành, địa phương được trình bày trong Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 4 gửi kèm theo báo cáo.

  Đề nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trả lời dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp đặc biệt là các kiến nghị tồn đọng từ năm 2021 của các bộ, ngành, địa phương như: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Công an; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội …

  II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP CỦA VCCI

  Trong tháng 2/2020, VCCI đã triển khai các nhiệm vụ được giao như sau:

  1. Triển khai các hoạt động góp phần cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp:

  – Qua phản ảnh của cộng đồng doanh nghiệp, dịch bệnh Covid-19 đã có tác động lớn đến khả năng chống chịu của doanh nghiệp, do tình trạng ứ đọng sản phẩm hàng hóa, nhất là hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc, tình trạng thiếu nguyên liệu, vật tư nhập khẩu từ Trung Quốc để đảm bảo đơn hàng cho các ngành công nghiệp chế biến chế tạo; thị trường vận tải, du lịch và dịch vụ bị thu hẹp, sản xuất kinh doanh đình đốn, người lao động thiếu việc làm,… Mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, rất khó khăn để cầm cự và duy trì sản xuất. Số doanh nghiệp thành lập mới giảm, doanh nghiệp ngừng sản xuất, đóng cửa giải thể tăng lên. Trước thực trạng này, VCCI đã kiến nghị với Chính phủ một số giải pháp sau:

  + Về dài hạn, tiếp tục thực hiện mạnh mẽ tái cấu trúc nền kinh tế, cần chú trọng khai thác tiềm năng thị trường nội địa, song song với đa dạng hóa thị trường quốc tế, định hình lại các chuỗi giá trị. Cụ thể, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” cần triển khai trong cộng đồng với nhiều hình thức mới, thu hút nhiều hơn tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia; phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, tăng cường liên kết, tận dụng tối đa các thị trường mới mở ra từ các hiệp định thương mại tự do để mở rộng các kênh cung ứng và đa dạng hoá thị trường; chú trọng hơn việc xây dựng và điều hành chính sách công nghiệp quốc gia, tập trung vào những ngành, những lĩnh vực Việt Nam có lợi thế cạnh tranh; lựa chọn các nhà đầu tư FDI có khả năng tích hợp và liên kết với cộng đồng doanh nghiệp trong nước, đẩy mạnh cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước, thực sự đặt doanh nghiệp nhà nước trước áp lực của thị trường.

  Năm nay là năm chúng ta đối phó với dịch bệnh, cũng là năm triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đồng thời là năm chúng ta chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII, vì thế, VCCI kiến nghị tiếp tục phát động một đợt sóng cải cách mới trong thể chế kinh tế mang tên “Chương trình nghị sự 25-20” cho năm 2021 với nội dung trọng tâm là tập trung xử lý dứt điểm 25 điểm chồng chéo trong pháp luật kinh doanh và đầu tư, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong kiểm tra chuyên ngành. Việc hoàn thiện hệ thống thể chế tích hợp với thực hiện Chính phủ điện tử và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi mô hình kinh doanh, phát triển bền vững, khơi nguồn cho những động lực mới trong nền kinh tế.

  + Về ngắn hạn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, giải quyết thủ tục hành chính khẩn trương, quyết liệt, đồng thời phải cố gắng giảm được chi phí cho doanh nghiệp để vượt qua giai đoạn khó khăn này, bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động. VCCI kiến nghị thành lập Tổ công tác của Chính phủ trợ giúp doanh nghiệp đối phó với dịch cúm Covid-19. Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ các giải pháp và đôn đốc kiểm tra, phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của các bộ ngành địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp…

  Về phía các sở, ban, ngành, địa phương, cần tạo mọi điều kiện cho sản xuất, kinh doanh, đặc biệt cho các ngành du lịch, hàng không, thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu. Song song với việc triển khai các chính sách, gói hỗ trợ ngắn hạn về tiền tệ, tài khóa, đây cũng là thời điểm thích hợp để thúc đẩy công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính, bãi bỏ các quy định không sát với thực tế, cải cách điều kiện kinh doanh một cách quyết liệt, thực chất hơn, giảm số lượng các giấy phép con, thay đổi cách thức quản lý nhà nước thông qua tăng cường thực hiện kiểm tra hậu kiểm…

  – Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và có tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam nói riêng, VCCI đã chủ động triển khai nhiều hoạt động cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng: Báo cáo nhanh trình Thủ tướng Chính phủ tình hình doanh nghiệp dưới tác động của dịch Covid-19 và kiến nghị các giải pháp giải cứu cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay; thực hiện nhanh nhất thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và các chứng từ thương mại khác do VCCI cấp; hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp về các thị trường, mặt hàng, quy tắc xuất xứ từ các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) giữa Việt Nam và các nước, hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu, tìm hiểu thị trường mới, khách hàng mới tái cơ cấu đầu vào, đa dạng hóa thị trường; triển khai chương trình phổ biến các FTAs và tư vấn cho doanh nghiệp tái cấu trúc nguồn cung, chuỗi cung ứng theo hướng tập trung vào các quốc gia, vùng lãnh thổ trong nội khối các FTAs mà nước ta đã ký kết (có hiệu lực và sắp có hiệu lực), tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khai thác thị trường trong nước, tăng cường kết nối phát triển thị trường nội bộ giữa các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm quản lý…

  – Đóng góp ý kiến đối với một số dự thảo văn bản pháp luật như: Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp; Thông tư quy định và hướng dẫn về tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Quyết định của Thủ tướng quy định lựa chọn, sử dụng máy móc, thiết bị, sản phẩm, giải pháp trong các hệ thống thông tin để đảm bảo an toàn thông tin mạng; dự thảo Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2030… (Nội dung chi tiết các ý kiến đóng góp được cập nhật tại: http://vibonline.com.vn/tim-kiem-y-kien-vcci).

  – Tổng kết các hoạt động theo Kế hoạch PCI 2021, tiếp tục phối hợp với Quỹ châu Á (ATF) thực hiện Nghiên cứu “Đánh giá tổng quan về khả năng chống chịu của doanh nghiệp” lồng ghép trong khảo sát PCI; phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai đánh giá về thủ tục cấp phép xây dựng tại các địa phương lồng ghép trong khảo sát PCI…; tổng kết công tác tư vấn thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương thuộc tỉnh (DDCI) tại Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum…

  2. Triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và các chương trình, dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp:

  VCCI tiếp tục thực hiện các công tác thường xuyên về xúc tiến thương mại, đầu tư, đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, hội nhập:

  – Tổ chức buổi làm việc giữa Chủ tịch VCCI với TS. Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam. Cuộc gặp giữa hai bên nhằm trao đổi về tình hình hợp tác của VCCI và ILO cũng như trao đổi những thuận lợi, khó khăn, một số ưu tiên của VCCI để hỗ trợ công đồng doanh nghiệp trong năm 2021 nhằm chuẩn bị cho việc thực hiện Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2021 với nhiều nội dung mới thách thức doanh nghiệp. Trong năm 2021, VCCI sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình để nâng cao “sức khỏe” của doanh nghiệp, đặc biệt về năng lực cạnh tranh, nâng cao năng suất, ưu tiên thực hành lao động có trách nhiệm cho doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng cho người lao động cho khu vực doanh nghiệp cũng như người lao động trong khu vực phi chính thức. Tại buổi làm việc, lãnh đạo VCCI và ILO tiếp tục khẳng định sự hợp tác của hai tổ chức đã và đang mang lại hiệu ứng lan toả tích cực tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói riêng, các đối tác ba bên nói chung.

  – Lãnh đạo VCCI làm việc với Đại sứ Phần Lan và đại diện Quỹ Đổi mới Phần Lan (SITRA) về việc phối hợp tổ chức hội nghị chuyên sâu về kinh tế tuần hoàn trong khu vực ASEAN trong năm 2021. Các doanh nghiệp Việt Nam và ASEAN đang đứng trước cơ hội và thách thức trong việc áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn. Việc áp dụng thành công các mô hình kinh tế tuần hoàn không chỉ đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp mà còn góp phần thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

  – Làm việc với các chuyên gia của Bộ Lao động, thương binh & xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài để điều chỉnh Bộ chỉ số Doanh nghiệp phát triển bền vững (CSI), chuẩn bị cho việc xếp hạng 100 doanh nghiệp bền vững năm 2021. Bên cạnh những nội dung sẵn có, Bộ chỉ số CSI năm 2021 sẽ được cập nhật và bổ sung các nội dung quan trọng như bình đẳng giới, duy trì đa dạng sinh học…

  – Tổ chức một số hội thảo chuyên đề hỗ trợ phát triển doanh nghiệp như Hội thảo về ngăn ngừa gian lận về xuất xứ; Hội thảo tham vấn về nhu cầu đạo tạo của các doanh nghiệp do nữ làm chủ…; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp về “Hạn chế tranh chấp, giảm thiểu rủi do trong quá trình thực hiện Hợp đồng thương mại quốc tế và cập nhật những thay đổi trong Incoterms 2021”, “Lập báo cáo quyết toán, kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan – Cập nhập một số quy định mới về lĩnh vực hải quan”…

  – Tổ chức một số hoạt động khác: Họp trực tuyến Đại Hội đồng Liên đoàn các Phòng Thương mại thế giới; làm việc với Bộ Công Thương về công tác hội nhập kinh tế quốc tế và cấp chứng nhận xuất xứ hàng hoá….

  – Tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế: Đại sứ Canada, Đại sứ Kazakhstan, Đại sứ Phần Lan, Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Quốc – Việt Nam, Đại sứ Ireland, Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Hiệp hội DN Châu Âu, Thương vụ Chi Lê…

  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  Như kính gửi;

  – Ban Thường trực;– VPCP (Vụ ĐMDN);– Trung tâm thông tin kinh tế (để đăng tải lên Website);– Lưu VT, VP (TH).

  Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 02/2020

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết 35/2000 Về Việc Thi Hành Luật Hôn Nhân Và Gia Đình
 • Phải Áp Dụng Nghị Quyết 35/2000/nq
 • Nghị Quyết 35/2000/qh10 Của Quốc Hội Ban Hành Ngày 09/06/2000
 • Có Áp Dụng Nghị Quyết 35/2000/nq
 • Nghị Quyết 35/2000/qh10 Của Quốc Hội Về Việc Thi Hành Luật Hôn Nhân Và Gia Đình
 • Thực Hiện Nghị Quyết Số 35/nq

  --- Bài mới hơn ---

 • Toàn Văn Nghị Quyết Sở 35 Nq Tw Ngày 22 Tháng 10 Nam 2021
 • Quán Triệt Nghị Quyết Về Tăng Cường Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng
 • Hội Nghị Thông Báo Nhanh Kết Quả Hội Nghị Trung Ương 10 Khóa Xii Và Học Tập, Quán Triệt Các Chỉ Thị, Nghị Quyết Của Đảng
 • Hơn 10 Đoàn Thanh Tra, Kiểm Toán “ghé” Doanh Nghiệp Mỗi Năm: Thủ Tướng “lệnh” Chấn Chỉnh
 • Nghi Quyet 35 Nq Tw 2021
 • Theo VCCI, việc ban hành Nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2021 trong thời gian ngắn “kỷ lục”, với các mục tiêu nguyên tắc, nhiệm vụ giải pháp hiệu quả, khả thi và phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Chính phủ trong việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn.

  Những thành tựu từ nỗ lực

  Theo VCCI, các nguyên tắc quan trọng của Nghị quyết như “Các cơ quan quản lý nhà nước khi ban hành và thực thi chính sách phải bảo đảm xác định rõ mỗi nhiệm vụ có một đầu mối và người chịu trách nhiệm”, “Không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự, đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật”, “DN có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm”… đã có tác động rất lớn đến bộ máy cơ quan Nhà nước các cấp, không chỉ cơ quan hành pháp mà kể cả hệ thống tư pháp.

  Kể từ Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp DN tháng 4/2016 đến nay, đã có trên 1.098 kiến nghị của cộng đồng DN đã được tiếp nhận và chuyển tới các cơ quan nhà nước và đã có 850 kiến nghị được xử lý, giải quyết, trả lời, đạt tỷ lệ 77,4%. Các kiến nghị chưa được xem xét, giải quyết chủ yếu là các kiến nghị chung về môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi pháp luật, cơ chế chính sách đang được các bộ ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, giải quyết.

  Điều đặc biệt, nhiều DN cho biết đã gặp thuận lợi hơn trong thực hiện thủ tục hành chính từ những giải pháp rất cụ thể của Nghị quyết như “kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng” hay “giải quyết thủ tục hành chính cho DN theo nguyên tắc khi cần yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì thông báo một lần bằng văn bản cho DN, nhà đầu tư về toàn bộ các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung đối với mỗi bộ hồ sơ”.

  Sau một năm triển khai Nghị quyết 35 NQ/CP, VCCI đã tiến hành cuộc khảo sát thu thập ý kiến của DN về việc thực hiện Nghị quyết của các Bộ ngành, địa phương. Khảo sát đã nhận được sự tham gia của 1087 DN và hiệp hội DN.

  Sau khi Nghị quyết được ban hành, các bộ, ngành đã tích cực vào cuộc. Các cuộc đối thoại, rà soát những cản trở kinh doanh trong nhiều lĩnh vực đã được tổ chức. Công tác cải cách thủ tục hành chính của nhiều địa phương đã đạt được kết quả tốt, một số thủ tục hành chính vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết 19 yêu cầu và địa phương cam kết. Như thời gian thành lập DN, đa số các tỉnh là 2 ngày (giảm 1 ngày so với cam kết).

  Kết quả khảo sát hơn 1.000 DN của VCCI vào cuối năm 2021, đầu năm 2021 cho thấy, có khoảng 80% ý kiến DN cho rằng DN mình đã thực hiện “tốt” và “khá tốt” các nhiệm vụ trong Nghị quyết 35.

  Tồn tại cần tháo gỡ

  Mặc dù vậy, mức độ thực hiện một số nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng lại chưa được tốt, đặc biệt là đối với việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến. Chỉ có 30,5% ý kiến của DN cho rằng họ đã thực hiện tốt nội dung này. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang cận kề thì đây là một thách thức lớn đối với các DN Việt Nam. Việc chủ động hợp tác, liên kết của các DN theo ngành nghề, lĩnh vực, quy mô… dưới sự hỗ trợ, chắp mối của các hiệp hội DN còn hạn chế, hiệu quả thấp.

  Cũng theo báo cáo của VCCI, bên cạnh việc nhiều bộ ngành, địa phương triển khai sớm, hiệu quả, quyết liệt, vẫn còn một số bộ ngành, địa phương chậm triển khai thực hiện nghị quyết, hoặc triển khai nghị quyết mang tính chất hình thức. Điều này dẫn tới tình trạng “nóng trên” nhưng “lạnh dưới” làm giảm hiệu qủa và tác động của Nghị quyết tới môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển DN một cách kịp thời.

  Về chi phí logistics: Chi phí về logistics vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu chi phí kinh doanh của các DN ở Việt Nam. Chẳng hạn: chi phí vận chuyển cho một container hàng từ cảng Hải Phòng về Hà Nội hay ở chiều ngược lại, đắt gấp ba lần so với chi phí vận chuyển một container hàng từ Trung Quốc và Hàn Quốc về Việt Nam…

  Về chi phí không chính thức: Theo kết quả nghiên cứu của Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI-2016 của VCCI, 66% trong số 11.000 DN được hỏi xác nhận trả loại phí này. Nhìn chung, tình hình không có mấy cải thiện qua các năm.

  Kết quả khảo sát của VCCI còn cho thấy có 37% số DN thuộc diện khảo sát được thanh tra, kiểm tra trong năm 2021. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 13,8% DN bị kiểm tra từ 4 lần trở lên trong năm 2021. Trong những DN có từ 2 cuộc kiểm tra trở lên, có 52,4% lượt DN cho rằng nội dung của các cuộc kiểm tra có những nội dung giống nhau.

  Những kiến nghị từ thực tiễn

  Để tiếp tục triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP trong thời gian tới, VCCI đề xuất, kiến nghị một số nội dung cụ thể sau đây:

  Thứ hai, đề xuất Nhà nước phải cần có giải pháp mạnh mẽ hơn, mang tính chất đột phá để cải cách thủ tục hành chính cũng như trong việc tổ chức, triển khai, giám sát thực hiện mô hình một cửa, trung tâm hành chính công; Cải tiến hình thức tổ chức đối thoại giữa DN với chính quyền địa phương; Nghiên cứu thấu đáo và giải quyết triệt để các vướng mắc của DN một cách kịp thời, thỏa đáng, tránh tình trạng bao biện “giải thích” nhiều mà “không giải quyết”.

  Cần có hướng dẫn để việc tổ chức đối thoại DN tại các địa phương đi vào thực chất. Để làm tốt vấn đề này, Chính phủ cần tổ chức nâng cao năng lực của các cán bộ công chức làm công tác chính sách và phục vụ DN. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, thực tiễn tốt trong quan hệ giữa chính quyền và DN như “Cà phê doanh nhân”.

  Cần xây dựng các hướng dẫn cụ thể và cơ chế phối hợp liên ngành để thực hiện các nguyên tắc của nghị quyết như: không hình sự các quan hệ kinh tế, dân sự, đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật; thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật (không quá 1 lần/năm); nâng cao quản lý nhà nước theo hướng đơn giản hóa khâu tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm…

  --- Bài cũ hơn ---

 • 6 Quan Điểm Của Nghị Quyết 35
 • Hội Nghị Trực Tuyến Quán Triệt Nghị Quyết Số 35
 • Hội Nghị Phổ Biến, Quán Triệt Nghị Quyết Số 35
 • Bao Quang Tri : Giám Sát Tình Hình Thực Hiện Các Nghị Quyết Của Hđnd Tỉnh Quảng Trị Trên Lĩnh Vực Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch
 • Nghị Quyết Số 35/2012/qh13 Của Quốc Hội : Về Việc Lấy Phiếu Tín Nhiệm, Bỏ Phiếu Tín Nhiệm Đối Với Người Giữ Chức Vụ Do Quốc Hội, Hội Đồng Nhân Dân Bầu Hoặc Phê Chuẩn
 • Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết 6B/nq

  --- Bài mới hơn ---

 • Long An Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6B Và Chỉ Thị 03
 • Tổng Kết 10 Năm Nghị Quyết 6B/nq
 • Tiền Giang: Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6B Và Chỉ Thị 03
 • Hướng Dẫn Sơ Kết Nghị Quyết 6B Và Chỉ Thị 03
 • Hiệu Quả Từ Thực Hiện Nghị Quyết Số 18 Và 19 Về Tinh Gọn Bộ Máy Ở Đồng Nai
 • BÁO CÁO SƠ KẾT

  Thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ

  thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và

  Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

  trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 – 2021

  Thực hiện Hướng dẫn số 21/HDTLĐ ngày 07/01/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X) “Về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” (viết tắt là Nghị quyết 6b) và Chỉ thị 03/CTTLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 2021 (viết tắt là Chỉ thị 03), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng báo cáo kết quả thực hiện như sau:

  Phần thứ nhất

  KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

  NGHỊ QUYẾT 6B/NQ-BCH VÀ CHỈ THỊ 03/CT-TLĐ

  Phần thứ hai

  PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

  TRONG NHỮNG NĂM TIẾP THEO

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết 6 Tháng Đầu Năm, Nhiệm Vụ 6 Tháng Cuối Năm
 • Đảng Ủy Quân Sự Tỉnh Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ 6 Tháng Cuối Năm
 • Kết Thúc Kỳ Họp Thứ 11, Hđnd Khóa Vii:thông Qua Nghị Quyết Về Nhiệm Vụ 6 Tháng Cuối Năm 2008
 • Nghị Quyết Về Nhiệm Vụ 6 Tháng Cuối Năm 2021
 • Đảng Ủy Quân Chủng Hải Quân Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo 6 Tháng Cuối Năm…
 • Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 35/nq

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Hiện Nghị Quyết 35: Một Số Chỉ Tiêu Không Đạt
 • Trễ Hẹn Mục Tiêu Phát Triển 1 Triệu Doanh Nghiệp
 • Đây Là Những Điều Chính Phủ Sẽ Làm Để Hướng Tới Mục Tiêu Có 1 Triệu Doanh Nghiệp Hoạt Động Hiệu Quả Đến Năm 2021
 • Thái Nguyên: Tập Huấn Nghị Quyết Số 35
 • Căn Cứ Nghị Quyết Số 35/nq
 • Tỉnh Lai châu Công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và Chỉ thị 26/CT-TTg 9 tháng năm 2021.

  Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016, UBND tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu tại Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 29/7/2016. Đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 1157/UBND-TM ngày 23/6/2017 chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

  II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP VÀ CHỈ THỊ 26/CT-TTG

  – Triển khai các quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014 theo Thông báo số 66/TB-VPCP ngày 27/4/2016 của Chính phủ: Trong 9 tháng đầu 2021 tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp như công bố công khai đầy đủ các quy định về điều kiện, thủ tục đăng ký kinh doanh, khắc dấu và công bố mẫu dấu; hướng dẫn doanh nghiệp mở tài khoản ngân hàng. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới là 121 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 3.217 tỷ đồng. Thời gian trung bình giải quyết hồ sơ là 1,2 ngày/hồ sơ (quy định của Luật Doanh nghiệp là 3 ngày). Rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư xuống còn 20 ngày theo quy định là 25 ngày. Trong 9 tháng đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 17 dự án, tổng vốn 3.104 tỷ đồng.

  – Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực nâng cao hiệu quả của các cơ quan quản lý nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong 09 tháng đầu năm 2021 tỉnh đã tiếp tục duy trì cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, đăng tải công khai đầy đủ các thủ tục hành chính, các quy hoạch, kế hoạch trên cổng thông tin điện tử tỉnh; tiếp tục duy trì cung cấp dịch vụ công ở mức độ 3 và từng bước xây dựng mức độ 4 tích hợp trên cổng thông tin điện tử tỉnh.

  – Về cải cách tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW. Trong 9 tháng năm 2021 tỉnh thông qua kế hoạch cắt giảm 79 tổ chức, đơn vị (cấp tỉnh 38 đơn vị, cấp huyện 41 đơn vị).

  – Tiếp tục triển khai hiệu quả thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 23/5/2015 của Chính phủ ban hành quy chế “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính nhà nước: Trong 9 tháng năm 2021 toàn tỉnh có 136 đơn vị (20 sở, ban, ngành; 8 huyện, thành phố, 108 xã, phường thị trấn) giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Trong đó: 08/08 huyện, thành phố; 02/108 đơn vị cấp xã triển khai bộ phận tiếp nhận và trả kết quả điện tử.

  – Công tác đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức, để nắm bắt được nhu cầu của doanh nghiệp, kịp thời giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, phát hiện những vấn đề bất cập của cơ chế, chính sách và công tác quản lý nhà nước để điều chỉnh cho phù hợp.

  – Duy trì đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu tiếp nhận ý kiến và kiến nghị của tổ chức cá nhân nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.

  Công khai các dự án, quy hoạch, đề án thuộc các lĩnh vực nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận thông tin cần thiết về các tiềm năng, cơ hội đầu tư kinh doanh và định hướng phát triển.

  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh công tác đầu tư tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh có thể tiếp cận được các nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Trong 9 tháng năm 2021 tổng dư nợ cho vay đạt 15.427 tỷ đồng trong đó cho vay doanh nghiệp ước đạt 7.614 tỷ đồng chiếm 49,36% tổng dư nợ với trên 300 doanh nghiệp. Tính riêng dư nợ khối các ngân hàng thương mại dự ước đạt 9.968 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cuối năm 2021. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, giám sát hệ thống tổ chức tín dụng trên địa bàn nhằm đảm bảo hệ thống các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, cơ chế chính sách của ngành, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp.

  Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 1301/KH-UBND ngày 14/7/2017 về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do đó tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa mạnh mẽ, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được tổ chức thường xuyên, giải đáp những khó khăn vướng mắc kịp thời, tạo tiền đề vững chắc cho doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển. Tỉnh đoàn Lai Châu đã thành lập diễn đàn thành niên khởi nghiệp và tổ chức ra mắt, giao lưu tọa đàm đối thoại về môi trường khởi nghiệp, chính sách hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm.

  – Tiếp cận về đất đai, môi trường: Công tác đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tiếp tục được thực hiện tốt, đảm bảo thời gian theo quy định. Trong 9 tháng năm 2021 tỉnh đã xem xét giao đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất cho 25 tổ chức để thực hiện dự án. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất cho 06 tổ chức, hợp đồng thuê đất với 18 đơn vị. Phê duyệt 02 hồ sơ thăm dò, 03 hồ sơ điều chỉnh công nghệ khai thác… thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường đối với 06 dự án và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường có 84 dự án.

  – Tiếp cận về xây dựng: Duy trì thời gian cấp phép xây dựng trong thời gian 15 ngày làm việc đối với công trình sử dụng vốn NSNN và 10 ngày đối với nhà ở riêng lẻ và thời gian thẩm định quy hoạch không quá 20 ngày; duy trì thời gian thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định dự án, thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán từ 5-10 ngày.

  – Các ngành đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh như:

  + Thương mại xuất nhập khẩu hướng dẫn các thủ tục cấp giấy chứng nhận thủ tục xuất nhập khẩu và kiểm dịch động vật thực vật nhanh chóng chính xác không ảnh hưởng thời gian lưu thông các lô hàng triển khai thực hiện làm thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu, tái xuất khẩu cho 1.538 lô các mặt hàng. Kiểm dịch vận chuyển nhập khẩu vào tỉnh 308 chuyến hàng. Kiểm tra, giám sát hàng tạm nhập tái xuất là 3.474 container.

  + Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giới thiệu sản phẩm, tiếp cận với các đối tác nước ngoài; tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành, chỉ đạo sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi, thủy sản để tạo ra sản phẩm đáp ứng thị trường.

  + Tham gia hội chợ OCOP khu vực phía Bắc tại tỉnh Quảng Ninh năm 2021 nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm, hàng hóa các mặt hàng nông sản của địa phương đến với người tiêu dùng. Triển khai hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Lai Châu.

  + Giới thiệu 18 doanh nghiệp làm nhiệm vụ xuất khẩu lao động phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đưa 69 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cấp giấy phép cho 09 lao động người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh, tổ chức giới thiệu 409 lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong nước.

  + Tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp tham gia phát triển quyền sở hữu trí tuệ của đơn vị thông qua việc tham gia chương trình phát triển tài sản trí tuệ. Trong 9 tháng năm 2021 đã thực hiện xây dựng nhãn hiệu cho 4 sản phẩm; hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ cấp mã số mã vạch cho 02 doanh nghiệp, hướng dẫn 03 cơ sở công bố tiêu chuẩn cơ sở.

  + Giao thông vận tải: Đã rà soát cắt giảm điề u chỉnh thủ tục giấy tờ nhằm đơn giản hóa việc cấp mới, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, biển hiệu cho phương tiện vận tải kết quả thủ tục giảm từ 09 thủ tục còn 04 thủ tục; hoạt động vận tải đường thủy giảm thủ tục hành chính từ 35 xuống còn 28 thủ tục; hoạt động quản lý đào tạo sát hạch GPLX và các loại giấy phép tập lái giảm từ 16 xuống còn 13 thủ tục. Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe Taxi cho 04 đơn vị; giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô cho 39 đơn vị.

  – Tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế: Ngành thuế đã tập trung cải thiện môi trường kinh doanh trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính bằng cách giảm các hệ thống mẫu biểu, hồ sơ phải kê khai, thực hiện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian kê khai nộp thuế cho người nộp thuế. Đã triển khai 100% doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử.

  – Triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 tại BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố; rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp BHXH đối với các doanh nghiệp; đơn giản hóa thủ tục KCB, BHYT; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động qua hệ thống bưu điện và giao dịch điện tử; duy trì 100% các đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử.

  Triển khai cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định 991/QĐ-TTg và Văn bản số 1232/TTg-ĐMDN. Hiện nay tỉnh đã và đang lập hồ sơ cổ phần hóa 01 doanh nghiệp và lập hồ sơ thoái vốn 07 doanh nghiệp theo kế hoạch được duyệt.

  Triển khai đầy đủ các quy định về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Thanh tra tỉnh cùng các sở ngành và UBND các huyện, thành phố đã thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, loại bỏ sự trùng lặp về nội dung, thời điểm, đối tượng thanh tra, kiểm tra; kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra để tránh chồng chéo nội dung, đối tượng, phạm vi thanh tra, kiểm tra, đối với doanh nghiệp. Trong 09 tháng đầu năm 2021 các ngành tổ chức 81 cuộc thanh tra, kiểm t ra đối với doanh nghiệp (Thanh tra 25 cuộc, kiểm tra 56 cuộc).

  Công tác cải cách thủ tục hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, công tác phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư đã được thực hiện tốt nên số lượng doanh nghiệp thành lập mới và dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh tăng so với cùng kỳ năm trước. Công tác cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước được quan tâm chỉ đạo; hoạt động thanh tra kiểm tra doanh nghiệp đã thực hiện theo tinh thần của Chỉ thị số 20/CT-TTg; thành lập công khai đường dây nóng hỏi đáp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử tỉnh để tiếp nhận và giải đáp hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp, định kỳ tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

  Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tuy đã được tăng cường nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ở tỉnh còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mặc dù có tăng nhưng vẫn còn thấp hơn so với các tỉnh trong khu vực; quy mô hoạt động của doanh nghiệp nhỏ, khả năng cạnh tranh thấp, năng suất và hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao.

  PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2021

  Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP, kết hợp với thực hiện chương trình cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và quán triệt sâu sắc về mục tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg tới từng cán bộ, công chức, viên chức nhằm thể hiện tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.

  Rà soát các quy định hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích đầu tư; quy định hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; áp dụng các biện pháp bảo đảm môi trường tiếp cận các nguồn lực về tài chính ngân sách, đất đai, ưu đãi đầu tư bình đẳng thông qua thực hiện tốt các hình thức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hướng vào các mục tiêu trong phát triển kinh tế của tỉnh theo Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2021.

  Thường xuyên kiểm tra giám sát, bảo đảm thực hiện đúng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chế độ báo cáo nêu tại Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017; kịp thời tổng hợp các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý để xử lý hoặc gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đoàn Giám Sát Ban Văn Hóa
 • Nghị Quyết 561/2013/ubtvqh13 Hướng Dẫn Lấy, Bỏ Phiếu Tín Nhiệm Đối Với Người Giữ Chức Vụ Do Quốc Hội, Hội Đồng Nhân Dân Bầu Hoặc Phê Chuẩn Theo Nghị Quyết 35/2012/qh13
 • Nghị Quyết 85/2014/qh13 Lấy Phiếu Tín Nhiệm Bỏ Phiếu Tín Nhiệm Người Giữ Chức Vụ Quốc Hội Hội Đồng Nhân Dân
 • Hạn Chế Lấy Phiếu Tín Nhiệm Vì Có “tác Dụng Phụ”?
 • Đề Xuất Sửa Đổi Nghị Quyết Lấy Phiếu Tín Nhiệm
 • Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6B/nq

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6B/nqtlđ Và Chỉ Thị 03/ct
 • Phòng Gd&đt Huyện Vĩnh Thuận
 • Viện Năng Lượng Tham Gia Dự Thảo Tổng Kết Nghị Quyết 18 Về Định Hướng Phát Triển Năng Lượng
 • Sau 10 Năm Thực Hiện Chiến Lược Phát Triển Năng Lượng Quốc Gia
 • Các Thuộc Tính Của Văn Bản Số 18/2017/nq
 • Bài tự giới thiệu của CĐCS Trường THPT Mạc Đĩnh Chi tại Hội thi TÌm hiểu Pháp luật về Bảo vệ môi trường 2021

  Bài thuyết trình của đ/c Lê Thị Băng Tuyền, Chủ tịch CĐCS Trường THPT Mạc Đĩnh Chi tại Hội thi Tìm hiểu pháp luật về Môi trường năm 2021

  Bản đồ vị trí Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre

  Trọng tâm hoạt động của CĐGD tỉnh năm học 2014-2015

  1.Tập trung hướng về cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua và các cuộc vận động; xây dựng Tổ Công đoàn, CĐCS vững mạnh xuất sắc góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

  2.Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Công đoàn và các cấp chính quyền trong ngành; với LĐLĐ các huyện, thành phố.

  3.Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Công đoàn và trong đội ngũ cán bộ Công đoàn Giáo dục các cấp.

  Đội văn nghệ CĐGD tỉnh tại Hội thi Tiếng hát Giáo viên toàn quốc 2011

  Đội văn nghệ CĐGD tỉnh tại Hội thi Tiếng hát CNVC lao động tỉnh Bến Tre 2021

  Phát hình trực tuyến

  Bài nói chuyện của GS TS Hoàng Chí Bảo về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Tập 1

  Xem lại tất cả bài viết

  Xem lại tất cả bài viết

  Tháng Năm 2021

  H

  B

  T

  N

  S

  B

  C

   123

  45678910

  11121314151617

  18192021222324

  25262728293031

  « Th4

   

  Th6 »

  Hình ảnh hoạt động

  Album hình ảnh hoạt động

  Số lượt truy cập

  Visit Today : 300

  Total Visit : 178645

  Hits Today : 1474

  Total Hits : 744307

  Who’s Online : 6

  Your IP Address: 139.180.221.9

  Server Time: 21-08-29

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hội Nghị Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6B/nq
 • Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6B/nq
 • Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa X: Ra Nghị Quyết Và Kết Luận Về Một Số Vấn Đề Quan Trọng
 • Ngành Y Tế Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân
 • Báo Cáo Kết Quả 3 Năm Thực Hiện Thí Điểm Xử Lý Nợ Xấu Của Các Tổ Chức Tín Dụng
 • Một Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 35/nq

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết 35 Của Chính Phủ Về Thu Hút Đầu Tư Giáo Dục Còn Nhiều Nơi Thờ Ơ
 • Nghị Quyết 351/2017/ubtvqh14 Thể Thức Trình Bày Văn Bản Qppl Của Quốc Hội, Chủ Tịch Nước
 • Nghị Quyết 351/2017/ubtvqh14 Quy Định Thể Thức Và Kỹ Thuật Trình Bày Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Video: Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết 35 Và Chỉ Thị 32 Của Bộ Chính Trị
 • Cổng Điện Tử Huyện Thanh Hà
 • Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, coi doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế, lấy tinh thần phục vụ doanh nghiệp làm phương châm hoạt động của chính quyền các cấp.

  Nghị quyết 35/NQ-CP đã giao nhiệm vụ cho 18 Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và VCCI triển khai thực hiện; trong đó một số nhiệm vụ triển khai trong năm 2021, phần lớn các nhiệm vụ được giao sẽ triển khai trong giai đoạn 2021-2020.

  Trong thời gian gần một năm thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao kết quả các nhóm giải pháp đã đặt được như: Nhóm giải pháp cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; Nhóm giải pháp tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Nhóm giải pháp bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; Nhóm giải pháp giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

  Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sau một năm tích cực triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP, bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng được hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá cao và ghi nhận. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn thực hiện còn tồn tại khá nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong việc tổ chức triển khai Nghị quyết 35. Do đó, để hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh tích cực hơn nữa các nhóm giải pháp đã đề ra. Ngoài ra, cần bổ sung thêm một số giải pháp quan trọng sau: Giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Mở rộng thị trường và cơ hội đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp; Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; Tổ chức thực hiện./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tăng Cường Kỹ Năng Đấu Tranh Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Trên Mạng Xã Hội Ở Các Trường Trong Quân Đội Hiện Nay
 • Quảng Trị Tích Cực Triển Khai Nghị Quyết 35
 • Tăng Cường Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng, Đấu Tranh Phản Bác Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch Trong Tình Hình Mới
 • Tăng Cường Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Trong Tình Hình Mới
 • Những Chuyển Biến Tích Cực Từ Việc Triển Khai Nghị Quyết 35/nq
 • Đồng Văn Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 35/2016/nq

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết 35 Của Hđnd Tỉnh Tạo Đà Phát Triển Du Lịch Ở Đồng Văn
 • Thực Hiện Nghị Quyết Số 209 Và Nghị Quyết Số 86 Của Hđnd Tỉnh, Những Kết Quả Ở Mèo Vạc
 • Hội Nghị Thủ Tướng Chính Phủ Với Doanh Nghiệp: Tăng Cường Hiệu Quả Thực Thi Nghị Quyết 35
 • Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng: Một Số Giải Pháp Căn Bản Trước Mắt
 • 7 Nhiệm Vụ Của Nghị Quyết 35
 • Để phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có của địa phương và phấn đấu xây dựng huyện Đồng Văn trở thành điểm đến thu hút du khách khi đến Hà Giang, sau khi Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (Nghị quyết 35) về các chính sách khuyến khích phát triển du lịch có hiệu lực, huyện Đồng Văn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm đến toàn thể nhân dân. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào phát triển kinh tế, phát triển du lịch, dịch vụ, phát huy nội lực, ưu tiên nhiều nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn; quy hoạch, gìn giữ, bảo tồn, khai thác có hiệu quả các điểm du lịch, khôi phục và quảng bá các lễ hội, ẩm thực của đồng bào các dân tộc trên các phương tiện thông tin đại chúng; khuyến khích các nhà hàng, khách sản, nhà nghỉ, homestay phát triển để đáp ứng với nhu cầu của khách du lịch, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Thu hút nhiều doanh nghiệp trong ngoài huyện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ lưu trú.

  Theo ông Nguyễn Trung Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn cho biết: Nhằm tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với Đồng Văn, huyện đã thực hiện trồng cây cảnh quan, hoa Tam giác mạch theo mùa dọc theo các trục đường chính và các điểm thăm quan; xây dựng thương hiệu cho những sản phẩm đặc trưng của địa phương như bánh, kẹo, rượu từ hoa Tam giác mạch, mật ong Bạc Hà – Đồng Văn. Đi cùng với việc thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện Đồng Văn còn đặc biệt quan tâm tới công tác đào tạo nguồn nhân lực, mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, tập huấn lễ tân, đầu bếp cho các nhà hàng, cơ sở lưu trú có đủ khả năng nấu các món ăn mang đậm bản sắc dân tộc như thắng cố, mèn mén, thịt hun khói, cháo ấu tẩu… phục vụ du khách. Quy hoạch, khôi phục các làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm, may mặc; khuyến khích người dân ở khu vực thị trấn Đồng Văn, tại các điểm du lịch tự tu sửa, cải tạo nhà mình để phục vụ khách du lịch ăn, nghỉ vào mùa lễ hội theo hướng xã hội hóa.. đã tạo nên sự chung sức đồng lòng của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân.

  Tuy nhiên, kết quả sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh, huyện Đồng Văn mới triển khai hỗ trợ được 1/6 nhóm chính sách khuyến khích phát triển du lịch theo Nghị quyết 35 là hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng (cụ thể là hỗ trợ mua sắm trang thiết bị và xây dựng công trình nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các nhà có phòng ở cho khách du lịch thuê) với tổng số 22 hộ làm hồ sơ để nghị hỗ trợ. Huyện đã tiến hành thẩm định 17 hồ sơ, còn 03 hồ sơ đang chờ thẩm định. Trong 17 hồ sơ có 16 hồ sơ đủ điều kiện được hỗ trợ. Đến nay đã có 09 hộ được giải ngân với số tiền là 540 triệu đồng. Hiện nay có 7 hộ đã thẩm định xong nhưng chưa được hỗ trợ do chờ tỉnh cấp bổ sung kinh phí (mức hỗ trợ chung bằng 60 triệu đồng/hộ).

  Bên cạnh đó, theo phản ánh của lãnh đạo huyện Đồng Văn và các ngành chuyên môn cho biết: Nghị quyết 35 quy định 06 nhóm chính sách đầu tư phát triển du lịch được khuyến khích hỗ trợ gồm: Chính sách ưu đãi và hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú du lịch và khu nghỉ dưỡng phục vụ du lịch; hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà hàng đạt chuẩn phục vụ du lịch; hỗ trợ xử lý chất thải rắn và xây dựng nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng; hỗ trợ đầu tư khai thác du lịch hang động nhưng trên địa bàn chỉ có 1 lĩnh vực thuộc nhóm chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng là có hiệu quả. Các nhóm khác chưa thu hút được các tổ chức, cá nhân đầu tư hoặc đã triển khai có hồ sơ đề nghị các cơ quan chuyên môn của tỉnh tổ chức thẩm định nhưng không đủ điều kiện được hỗ trợ như: Hỗ trợ xây dựng khách sạn, nhà hàng đạt chuẩn theo điều kiện quy định.

  Trong quá trình triển khai thực hiện nhóm chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng còn phát sinh những khó khăn, vướng mắc như: Những hộ gia đình làm dịch vụ phòng nghỉ cho khách thuê nhưng không thuộc làng văn hóa du lịch cộng đồng hoặc khu bảo tồn Phố cổ Đồng Văn thì không được hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết. Trong khi dịch vụ này khá phát triển ở những khu vực khác thuộc huyện. Đối với chính sách hỗ trợ sản xuất sản phẩm thủ công truyền thống phục vụ du lịch do điều kiện chỉ hỗ trợ các sản phẩm thuộc các làng nghề đã được UBND tỉnh công nhận hoặc đã có dự án đầu tư phát triển làng nghề được UBND cấp huyện phê duyệt thuộc quy hoạch phát triển làng nghề của tỉnh do đó một số hộ có nghề thủ công truyền thống nhưng không thuộc làng nghề hoặc chỉ có một nhóm hộ chưa đủ điều kiện được công nhận là làng nghề nên không được hỗ trợ theo Nghị quyết.

  Giải quyết những khó khăn, tồn tại trên, qua giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Đồng Văn đề nghị UBND tỉnh tổ chức sơ kết trên phạm vi toàn tỉnh để đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại, bàn và đưa ra giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới, để sửa đổi, bổ sung chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và sớm cấp kinh phí bổ sung cho huyện Đồng Văn để hỗ trợ cho các hộ kinh doanh Homestay đã thẩm định xong được hưởng hỗ trợ. Song song với đó, huyện cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các chính sách để kêu gọi, thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển du lịch. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả của chính sách, kịp thời báo cáo tỉnh tháo gỡ khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, chính quyền cấp xã đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ cho các hộ đề nghị hỗ trợ và chi trả kinh phí hỗ trợ kịp thời. Làm tốt công tác quản lý các cơ sở du lịch phục vụ khách thăm quan, gắn với bảo vệ vùng lõi của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn; quản lý tốt việc cấp phép xây dựng nhà ở và các công trình công cộng theo đúng quy định của nhà nước, phục vụ phát triển du lịch bền vững. Xây dựng các giải pháp cụ thể phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các làng nghề đã được công nhận; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm để phục vụ khách du lịch./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vị Xuyên Sau Hơn 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 209/2015/nq
 • Học Tập, Quán Triệt Nội Dung Hội Nghị Trung Ương 10 Khóa Xii
 • Nghị Quyết Số 209 Và 86 Của Hđnd Tỉnh
 • Thực Hiện Nghị Quyết Số 209 Của Hđnd Tỉnh
 • Xã Cao Mã Pờ Thực Hiện Tốt Nghị Quyết 209 Của Hđnd Tỉnh
 • Chỉ Thị Mới Về Thực Hiện Nghị Quyết 35/nq

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Số 35 Về Hôn Nhân Gia Đình
 • Thực Tiễn Giải Quyết Vụ Việc Hôn Nhân Và Gia Đình: Có Áp Dụng Nghị Quyết 35/2000/nq
 • Triển Vọng Phát Triển Du Lịch Ở Mèo Vạc Từ Nghị Quyết 35/nq
 • Nghị Quyết 04 Hđnd Tỉnh Bắc Giang 2021
 • Nghị Quyết 04/2018 Của Hđnd Tỉnh Bắc Giang
 • Sau gần 2 năm đi vào cuộc sống, Nghị quyết số 35 đã phát huy được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh đã được các cấp, các ngành quan tâm hơn, nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp và đạt được kết quả tốt.

  Môi trường đầu tư đã có những chuyển biến

  Nói đến Nghị quyết 35 là nói tới sự tham gia triển khai của tất cả các Bộ, ngành, địa phương… tạo nên một sức mạnh tổng thể. Còn nhớ, cùng với sự vào cuộc của các Bộ, ngành, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, VCCI với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cộng đồng doanh nghiệp đã tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết, tổng hợp các kiến nghị, khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp chuyển tới các cơ quan nhà nước để xử lý, giải quyết; định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, VCCI còn tổ chức điều tra, thống kê, tổng hợp các chi phí chính thức, không chính thức đối với doanh nghiệp, so sánh với các doanh nghiệp trong khu vực, quốc tế và đề xuất giải pháp giảm chi phí cho doanh nghiệp…

  Với những nỗ lực của Chính phủ, các Bộ, ngành… các tổ chức quốc tế đều đánh giá tốt môi trường đầu tư của Việt Nam. WB đánh giá bảng xếp hạng của Việt Nam năm 2021 là ở vị trí thứ 68, cải thiện 14 bậc so với vị trí thứ 82 trong năm 2021.

  Đại diện Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) cũng cho biết, có đến gần 67% doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam. Con số cao hơn hẳn so với đánh giá mà giới kinh doanh Nhật Bản dành cho các nền kinh tế như Philippines, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và kể cả Trung Quốc.

  Vẫn còn những “khoảng trống”

  Nhưng sau gần hai năm đi vào cuộc sống, cũng phải thẳng thắn rằng Nghị quyết đã bắt đầu bộc lộ những tồn tại, hạn chế trong triển khai. Ngay cả các Bộ, ngành được cho là “đầu tầu” của các lĩnh vực cũng còn tình trạng “án binh” trong cải cách thủ tục.

  Bộ GTVT cũng chưa đề xuất cắt giảm gì đối với hàng trăm mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành do Bộ mình quản lý…

  Với những tồn tại đó, Thủ tướng Chỉ thị Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng, trình các dự án Luật sửa đổi các Luật về thuế, tháo gỡ ngay những vướng mắc cho doanh nghiệp về thuế; tiếp tục quản lý chặt chẽ, thu thuế đúng, đủ, cơ bản thực hiện hóa đơn điện tử trong năm 2021…. Công khai danh sách xếp hạng chi tiết 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam…

  UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương thành lập, công khai đường dây nóng. Các bộ, ngành, địa phương công khai kết quả theo dõi, giám sát quá trình xử lý sau đối thoại với doanh nghiệp. VCCI đẩy mạnh phát động phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” và vận động các doanh nghiệp nói không với tiêu cực…

  TS Huỳnh Thế Du – Chuyên gia kinh tế: Lựa chọn đúng đối tượng

  Việt Nam sẽ có bước chuyển tốt hơn Hàn Quốc những năm 1960. Đó là việc doanh nghiệp tìm kiếm lợi nhuận bằng cách tạo ra giá trị xã hội lớn hơn cho cộng đồng. Vì vậy, “phải rất cẩn trọng nếu chỉ tập trung cho các doanh nghiệp lớn, tập đoàn lớn”. Bởi lịch sử đã chứng minh vẫn có những nền kinh tế đi lên nhờ sức mạnh của các doanh nghiệp nhỏ. Nhà nước phải “giao cho người thổi sáo hay nhất cây sáo tốt nhất”, thay vì những ‘người thổi sáo hay” thì chưa được tạo điều kiện phù hợp còn những nơi “chậm tiến” thì lại được “bao cấp” trường kỳ. Ông Nguyễn Thu Phong – Chủ tịch HĐQT Công ty Nhà Vui: Tăng cường đối thoại chính sách

  Các cơ quan quản lý cần tổ chức đối thoại, phản biện nghiêm túc, tạo nên sự song hành giữa chính quyền với doanh nghiệp trong cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời, tổ chức các chương trình đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, và tạo điều kiện cho doanh nghiệp trẻ. Để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thì trước nhất cần kiên quyết loại trừ những doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh kém hiệu quả. Nếu Chính phủ không quyết liệt, các doanh nghiệp này sẽ tiếp tục ôm mảng kinh doanh của họ, gây cản trở cho doanh nghiệp khác. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp tư nhân khó có thể lớn mạnh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Muốn Huy Động Sức Dân Làm Giáo Dục, Phải Hiểu Dân Và Tin Tưởng Nơi Dân
 • Hiệu Quả Của Nghị Quyết Số 35 Về Phát Triển Doanh Nghiệp
 • Ngành Công Thương Góp Phần Thực Hiện Nghị Quyết 35 Về Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp
 • Tín Hiệu Vui Từ Nghị Quyết 35 Về Hỗ Trợ Và Phát Triển Doanh Nghiệp
 • Cộng Đồng Doanh Nghiệp Kỳ Vọng Vào Nghị Quyết 35
 • Bidv Kiến Nghị Nhiều Giải Pháp Thực Hiện Nghị Quyết 35/nq

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Thiết Thực, Hiệu Quả Góp Phần Đưa Nghị Quyết Của Đảng Vào Cuộc Sống
 • Mẫu Bài Thu Hoạch Chính Trị Hè 2021
 • Trường Hợp Nào Được Công Nhận Hôn Nhân Thực Tế?
 • Nghị Quyết 35 Về Hỗ Trợ Doanh Nghiệp: Liệu Có Bình Mới Rượu Cũ?
 • Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Theo Nghị Quyết 35 Của Chính Phủ Mới Chỉ Đạt 50% Mục Tiêu
 • Bốn thách thức đó là: Hạn chế về công nghệ và khả năng cạnh tranh trong khi áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong bối cảnh hội nhập; Khó khăn và chưa thực sự bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực (vốn, công nghệ, lao động), đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Bất cập về trình độ quản lý và chất lượng nguồn lao động; Tinh thần tự tôn dân tộc và tính gắn kết của doanh nghiệp Việt Nam chưa cao.

  Trên cơ sở nghiên cứu các điểm cơ bản, đột phá của Nghị quyết 35/NQ-CP hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, nhằm góp phần để các giải pháp của Chính phủ đi vào thực tế và được triển khai một cách có hiệu quả, Trung tâm Nghiên cứu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (TTNC BIDV) đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP.

  Về cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

  TTNC BIDV đề xuất tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện cải cách hành chính và tăng cường giám sát từ các cơ quan thanh tra giám sát, Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển DN, VCCI, các DN, tăng tính lan tỏa, hiệu quả cải cách hành chính; Các Bộ ngành xây dựng đề án/phương án định lượng về cải cách hành chính như giảm tiếp bao nhiêu % số thủ tục hành chính, số ngày giờ; Bộ tư pháp phối hợp với các Bộ ngành thường xuyên tổ chức các hội thảo, tổng kết đánh giá về cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính; Đề xuất đổi mới quy trình ban hành văn bản dưới Luật theo hướng cụ thể hơn và hạn chế tối đa sự chồng chéo.

  Về mô hình tách bạch giữa chức năng quản lý/giám sát và chức năng sở hữu

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất phát huy vai trò của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) trong việc đại diện chủ sở hữu, thực hiện chức năng sở hữu tại các DNNN đồng thời sớm trở thành một tổ chức đầu tư tài chính chuyên nghiệp của Chính phủ.

  Về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ DN khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đảm bảo quyền bình đẳng tiếp cận các nguồn lực, cơ hội kinh doanh của DN

  TTNC BIDV đề xuất hỗ trợ DN khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cụ thể: VCCI, Hiệp hội DN Việt Nam phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) kết nối với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ (NGOs), Hội nghị khởi nghiệp toàn cầu (GEC) trong việc tư vấn, hỗ trợ thành lập, tổ chức, vận hành hệ sinh thái khởi nghiệp và kết nối mạng lưới khởi nghiệp quốc gia với mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu; VCCI phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Trường Đại học tăng cường các hình thức tuyên truyền về mô hình “Thanh niên khởi nghiệp”, đặc biệt là thanh niên nông thôn; tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp thường niên (học tập kinh nghiệm của Đài Loan, Isarel…); Bộ KHCN phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp công tư (PPP) trong đầu tư phát triển KHCN như: mua kết quả nghiên cứu; chuyển giao/mua công nghệ; thuê các chuyên gia, với mức lương thưởng thỏa đáng; hỗ trợ vốn đối ứng các dự án quốc tế về KHCN…

  Khơi thông dòng vốn tín dụng cho DN và nền kinh tế

  NHNN cần sớm triển khai các giải pháp đồng bộ để hỗ trợ các TCTD trong việc giảm lãi suất: Điều chỉnh giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc về mức 1%; điều chỉnh giảm tỷ lệ dữ trữ thanh khoản (theo Thông tư 36) từ mức ≤ 10% về mức ≤ 8%, nhờ đó, ước tính có thể tăng tín dụng cho nền kinh tế thêm khoảng 100.000 tỷ đồng; Đẩy nhanh cơ chế, thủ tục tái cấp vốn/cấp bù lãi suất bao gồm cả cho vay cầm cố trái phiếu VAMC nhằm tăng hiệu quả quay vòng vốn; Sớm hoàn thiện và ban hành Nghị định và cơ chế vận hành thị trường mua bán nợ, cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài có thể tham gia mua bán nợ; Sớm ban hành các quy định mới, phù hợp với sự vận động của thị trường như: Thông tư thay thế QĐ1627/2001/QĐ-NHNN về Quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng; Thông tư quy định về hoạt động cho vay tiêu dùng; Thông tư về TTCK phái sinh, sản phẩm phái sinh…; NHNN sớm phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khảo sát tính hiệu quả của các mô hình TCVM ở địa phương, nhân rộng các điển hình các mô hình TCVM giúp xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho phụ nữ nghèo như: Tổ chức TCVM Tình Thương (TYM), Tổ chức TCVM Mê Kông (MOM); Quỹ khuyến khích phụ nữ phát triển ở Quảng Ninh.

  Về phát triển thị trường vốn, giảm sự lệ thuộc vào vốn vay ngân hàng: Bộ Tài chính sớm hoàn thiện về pháp lý cho thành lập tổ chức định mức tín nhiệm, tổ chức xếp hạng trong nước; quy chế thành lập và hoạt động trung tâm thông tin DN nhằm khuyến khích các DN phát hành trái phiếu chủ động; NHNN phối hợp với Bộ tài chính sớm vận hành TTCK phái sinh trong năm 2021 nhằm tạo công cụ, môi trường cho các ĐCTC, DN quản lý rủi ro tỷ giá, lãi suất. Phấn đấu đến năm 2021, tỷ lệ vốn hóa của TTCK (bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu) tương đương 80-100% GDP.

  Về đẩy mạnh các hoạt động khuyến công: Xây dựng quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp (dệt may, sản xuất giày dép), phát triển các lĩnh vực phụ trợ để đảm bảo có thể đáp ứng các điều kiện, yêu cầu của FTA; Bộ Tài chính đầu mối xây dựng đề án phát hành trái phiếu Chính phủ hàng hóa năm 2021 và thí điểm phát hành trái phiếu hàng hóa để hỗ trợ các hộ sản xuất và kinh tế nông thôn tại các địa bàn khó khăn (chẳng hạn kỳ hạn 3-5 năm, đối tượng là các DN xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng, giá hàng hóa thực hiện theo giá bán buôn với tỷ lệ chiết khấu 10-20%, lãi suất sẽ được trả thông qua khấu trừ nghĩa vụ tài chính DN phải nộp NSNN)

  Ngoài ra, TTNC BIDV cũng đưa ra một số đề xuất đối với DN: Để tạo thành sức mạnh hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo, bên cạnh sự hỗ trợ của các Bộ, ngành, địa phương, VCCI, các DN lớn, mạnh, có tiềm lực tài chính cần có sự chủ động tham gia tích cực tư vấn, hỗ trợ tài chính đối với các chương trình hỗ trợ DN khởi nghiệp, DN đổi mới sáng tạo và DN vừa và nhỏ.

  Các DN thuộc mọi thành phần kinh tế tiếp tục hoàn thiện tái cơ cấu, nhất là năng lực tài chính, quản trị, đổi mới công nghệ và phát triển nguồn nhân lực; hoạt động minh bạch (có kiểm toán) tiếp cận các thông lệ quốc tế; chủ động tăng liên kết, hợp tác giữa các DN trong nước với nhau và với DN FDI nhằm tận dụng cơ hội chuyển giao công nghệ, đào tạo lao động bậc cao, thu hút chuyên gia nước ngoài, đa dạng hóa phương thức kinh doanh (nhượng quyền thương mại, thương mại điện tử); tăng cường vai trò của các Hiệp hội nông dân, hiệp hội kinh doanh, hiệp hội ngành hàng và các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới trong việc hỗ trợ DN tiếp cận vốn và thị trường tiêu thụ sản phẩm…

  Các DN đại chúng cần chủ động hơn nữa trong minh bạch hóa các thông tin tài chính, hoạt động, tăng tỷ lệ cổ phần Nhà nước bán ra cao hơn mức 5-10% hiện tại nhằm tạo sự hấp dẫn với nhà đầu tư chiến lược và tăng thành công của các đợt phát hành, tăng thanh khoản của cổ phiếu; Các công ty lớn có thể phối hợp với SGDCK tổ chức các chương trình quảng bá quốc tế với sự tham dự của các tổ chức uy tín quốc tế trong đợt IPO, phát hành trái phiếu nhằm tăng hiệu quả của IPO, phát hành trái phiếu.

  Theo BIDV

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết 04/2018 Của Hđnd Tỉnh Bắc Giang
 • Nghị Quyết 04 Hđnd Tỉnh Bắc Giang 2021
 • Triển Vọng Phát Triển Du Lịch Ở Mèo Vạc Từ Nghị Quyết 35/nq
 • Thực Tiễn Giải Quyết Vụ Việc Hôn Nhân Và Gia Đình: Có Áp Dụng Nghị Quyết 35/2000/nq
 • Nghị Quyết Số 35 Về Hôn Nhân Gia Đình
 • Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36A

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết 36A: Xây Dựng Chính Phủ Điện Tử Tại Việt Nam Dần Đi Vào Thực Chất
 • Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36A Của Tỉnh Bình Phước
 • Nghị Quyết Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh
 • Nghị Quyết Của Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Trường Thpt Lê Quý Đôn Năm Học 2021
 • Nghị Quyết Của Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Trường Thpt Lê Hồng Phong
 • Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 54, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 35, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 01, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 120, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 18 19, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 99, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá 12, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định 130, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định 61, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định 43/2006, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định 130/2013, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Luật Dân Quân Tự Vệ, Thuyết Trình Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của Bộ Quốc Phòng Lai, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định Số 82/2012/nĐ-cp Ngày 09 Tháng 10 Năm 2012, Thuyết Trình Về Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng Về Vẫn Đề Giáo Dục Năm 2021 – 2021, Tình Hình Thực Hiện Chính Phủ Không Giấy Tại Tỉnh Bình Phước, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Đề án 89, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 10, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Dự án Đầu Tư, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 40, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 05, Phụ Lục 4a Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Vay, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 16, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Bảo Hiểm Y Tế, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 1737, Tình Hình Thực Phẩm Bẩn Hiện Nay, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Quy Định 76, Báo Cáo Tình Hình Và Kết Quả Thực Hiện Thu Hồi Đất Bồi Thường Hỗ Trợ Tái, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Hương ước Quy ước, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Luật Lưu Trữ, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Công Tác Bầu Cử, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Công Tác Lao Đông, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Thỏa ước LĐtt, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Quy Định Về Chế Độ Đảng Phí, Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cơ Sở, Mẫu Báo Cáo Tình Hình Triển Khai Thực Hiện Đề án 30, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Việc Dạy Và Học Ngoại Ngữ Năm 2021, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Việc Dạy Và Học Ngoại Ngữ Năm 2021, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Luật Lưu Trữ Từ Năm 2012 Đến Năm 2021, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện 08 Năm Pháp Lệnh Xử Lý Vi Phạm, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Luật Quản Lý Thuế, Báo Cáo Tình Hình Kết Quả Thực Hiện Các Quy Định Về An Ninh Trật Tự Trong Cơ , Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Luật Lưu Trữ Từ Năm 2012 Đến Năm 2021, Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Chính Phủ Điện Tử Năm 2021, Bản Tự Phê Bình Tình Hình Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Đảng Viên, Đề Cương Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Việc Dạy Và Học Ngoại Ngữ Năm 2021, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế, ý Nghĩa Thực Tiễn Quân Đội Trong Tình Hình Hiện Nay, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Chính Sách Tiền Lương, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Bản Tự Phê Bình Tình Hình Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Đảng Viên Tháng 4 Năm, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Nhà Nước, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương Năm 2021, Tình Hình Nghiên Cứu Truyện Ngắn Hiện Thực Việt Nam 1932-1945, Báo Cáo Tổng Kết Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Chính Sách Tiền Lương, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Vay Trả Nợ Nước Ngoài Ngắn Hạn Không Được Chín, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Dân Số Trong Tình Hình Mới, Quyet Dinh 07 Cua Tinh Uy Dong Nai Ve Thuc Hien Van Hoa Trong Dang, Nghi Quyet 28 Ve Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2021, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Nhận Định Nào Sau Đây Thể Hiện Tính Xác Định Chặt Chẽ Về Mặt Hình Thức C, 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 01, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Tw 4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 49, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo 01 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, . Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Số 19-nq/tw, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 09/cp, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 70/nq-cp, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo Sơ Kết 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Thực Hiện Nghị Quyết 25, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03,

  Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a Của Tỉnh Bình Phước, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 54, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 35, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 01, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 120, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 18 19, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 99, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá 12, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định 130, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định 61, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định 43/2006, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định 130/2013, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Luật Dân Quân Tự Vệ, Thuyết Trình Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của Bộ Quốc Phòng Lai, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Định Số 82/2012/nĐ-cp Ngày 09 Tháng 10 Năm 2012, Thuyết Trình Về Thực Hiện Nghị Quyết Của Tỉnh ủy Cao Bằng Về Vẫn Đề Giáo Dục Năm 2021 – 2021, Tình Hình Thực Hiện Chính Phủ Không Giấy Tại Tỉnh Bình Phước, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Đề án 89, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 10, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Dự án Đầu Tư, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 40, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 05, Phụ Lục 4a Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Vay, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 16, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Bảo Hiểm Y Tế, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Chỉ Thị 1737, Tình Hình Thực Phẩm Bẩn Hiện Nay, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Quy Định 76, Báo Cáo Tình Hình Và Kết Quả Thực Hiện Thu Hồi Đất Bồi Thường Hỗ Trợ Tái, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Hương ước Quy ước, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Luật Lưu Trữ, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Công Tác Bầu Cử, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Công Tác Lao Đông, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Thỏa ước LĐtt, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Quy Định Về Chế Độ Đảng Phí, Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cơ Sở, Mẫu Báo Cáo Tình Hình Triển Khai Thực Hiện Đề án 30, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Việc Dạy Và Học Ngoại Ngữ Năm 2021, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Việc Dạy Và Học Ngoại Ngữ Năm 2021, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Luật Lưu Trữ Từ Năm 2012 Đến Năm 2021, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện 08 Năm Pháp Lệnh Xử Lý Vi Phạm,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hà Giang: Kết Quả Sau 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 30A Của Chính Phủ
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30A/2008/nq
 • Dự Thảo Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì
 • Nghị Quyết Tiếng Anh Là Gì
 • Nghị Quyết Chi Bộ Về Xd Trt]Ờng Học An Toàn Về Antt
 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50