Xem Nhiều 12/2021 # Cấp Lại Chứng Chỉ Hành Nghề Khám Chữa Bệnh Đối Với Người Việt Nam Định Cư Ở Nước Ngoài Do Bị Mất, Bị Hư Hỏng; Bị Thu Hồi Do Có Nội Dung Trái Pháp Luật; Được Cấp Không Đúng Thẩm Quyền # Top Trend

Xem 792

Cập nhật thông tin chi tiết về Cấp Lại Chứng Chỉ Hành Nghề Khám Chữa Bệnh Đối Với Người Việt Nam Định Cư Ở Nước Ngoài Do Bị Mất, Bị Hư Hỏng; Bị Thu Hồi Do Có Nội Dung Trái Pháp Luật; Được Cấp Không Đúng Thẩm Quyền mới nhất ngày 07/12/2021 trên website Vincapitalfoundation.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 792 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Xin Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Khám, Chữa Bệnh Thế Nào?
 • Công Ty Luật Tư Vấn Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Khám Chữa Bệnh
 • Thông Tư 41 ” Hướng Dẫn Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Đối Với Người Hành Nghề Và Cấp Giấy Phép Hoạt Động Đối Với Cơ Sở Khám Bệnh, Chữa Bệnh”
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Khám Chữa Bệnh
 • Sửa Đổi Luật Khám Bệnh, Chữa Bệnh: Sẽ Không Còn Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Vô Thời Hạn?
 • Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài do bị mất, bị hư hỏng; bị thu hồi do có nội dung trái pháp luật; được cấp không đúng thẩm quyền – Vĩnh Long

  Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài do bị mất, bị hư hỏng; bị thu hồi do có nội dung trái pháp luật; được cấp không đúng thẩm quyền – Vĩnh Long

  Trình tự thực hiện

  Bước 1:

  Chuẩn bị hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật.

  Bước 2:

  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Y tế (Số 47, đường Lê Văn Tám, phường 1, thành phố Vĩnh Long).

  + Công chức tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì ra phiếu tiếp nhận, hẹn ngày trả kết kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp; nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn để người nộp bổ sung hồ sơ theo quy định.

  + Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa phù hợp theo quy định, Sở Y tế sẽ có văn bản thông báo cho người nộp hồ sơ, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, người nộp hồ sơ phải bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về Sở Y tế. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

  Bước 3:

  Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Y tế (Số 47, đường Lê Văn Tám, phường 1, thành phố Vĩnh Long), theo các bước sau:

  + Khi đến nhận kết quả, người nhận phải nộp lại phiếu tiếp nhận hồ sơ cho công chức trả kết quả.

  + Công chức kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành và giao cho người nhận.

  + Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả tại: Từ 07 giờ đến 11, từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

  Điều kiện thực hiện

  Nội dung Văn bản quy định

  Điều 19. Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

  1. Có đủ điều kiện quy định tại Điều 18 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

  2. Đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 23 của Luật này.

  3. Có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận.

  4. Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp theo quy định của pháp luật về lao động.

  Điều 20. Điều kiện cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề

  1. Có đủ điều kiện quy định tại Điều 18 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam hoặc Điều 19 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, trừ điều kiện về văn bản xác nhận quá trình thực hành.

  2. Có giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục

  Điều 23. Sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

  1. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam phải biết tiếng Việt thành thạo; trường hợp không biết tiếng Việt thành thạo thì phải đăng ký ngôn ngữ sử dụng và có người phiên dịch.

  2. Việc chỉ định điều trị, kê đơn thuốc phải ghi bằng tiếng Việt; trường hợp người hành nghề không biết tiếng Việt thành thạo thì việc chỉ định điều trị, kê đơn thuốc phải ghi bằng ngôn ngữ mà người hành nghề đã đăng ký sử dụng và người phiên dịch phải dịch sang tiếng Việt.

  3. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam được xác định là biết tiếng Việt thành thạo và người được xác định là đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh khi được cơ sở đào tạo chuyên ngành y do Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định kiểm tra và công nhận.

  Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về tiêu chí để công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh.

  4. Người phiên dịch phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh.

  Điều 29. Thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề

  1. Chứng chỉ hành nghề bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

  a) Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;

  b) Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật;

  Chưa có văn bản!

  Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài do bị mất, bị hư hỏng; bị thu hồi do có nội dung trái pháp luật; được cấp không đúng thẩm quyền – Vĩnh Long

  Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề (theo mẫu)

  Hai ảnh 04 x 06 cm nền trắng được chụp trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn

  Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài do bị mất, bị hư hỏng; bị thu hồi do có nội dung trái pháp luật; được cấp không đúng thẩm quyền – Vĩnh Long

  Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài do bị mất, bị hư hỏng; bị thu hồi do có nội dung trái pháp luật; được cấp không đúng thẩm quyền – Vĩnh Long

  Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài do bị mất, bị hư hỏng; bị thu hồi do có nội dung trái pháp luật; được cấp không đúng thẩm quyền – Vĩnh Long

  1. Cấp giấy phép cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới – Vĩnh Long

  2. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức – Vĩnh Long

  3. Cấp giấy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài – Vĩnh Long

  4. Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam do bị thu hồi theo quy định tại các Điểm c, d, đ, e, g, Khoản 1, Điều 29, Luật Khám bệnh, chữa bệnh – Vĩnh Long

  5. Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài do bị thu hồi theo quy định tại các Điểm c, d, đ, e, g, Khoản 1, Điều 29, Luật Khám bệnh, chữa bệnh – Vĩnh Long

  Lược đồ Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài do bị mất, bị hư hỏng; bị thu hồi do có nội dung trái pháp luật; được cấp không đúng thẩm quyền – Vĩnh Long

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấp Lại Chứng Chỉ Hành Nghề Khám Chữa Bệnh Đối Với Người Việt Nam Định Cư Ở Nước Ngoài Do Bị Thu Hồi Theo Quy Định Tại Các Điểm C, D, Đ, E, G, Khoản 1, Điều 29, Luật Khám Bệnh, Chữa Bệnh
 • Danh Sách Bệnh Viện, Phòng Khám Làm Thủ Tục Khám Sức Khỏe Cho Người Nước Ngoài Xin Giấy Phép Lao Động
 • Cấp Và Gia Hạn Giấy Phép Cho Người Nước Ngoài Khám Chữa Bệnh Bằng Y Học Cổ Truyền Tại Việt Nam
 • Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Khám, Chữa Bệnh Cho Người Nước Ngoài
 • Tư Vấn Về Việc Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Khám Chữa Bệnh Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam
 • Bạn đang xem bài viết Cấp Lại Chứng Chỉ Hành Nghề Khám Chữa Bệnh Đối Với Người Việt Nam Định Cư Ở Nước Ngoài Do Bị Mất, Bị Hư Hỏng; Bị Thu Hồi Do Có Nội Dung Trái Pháp Luật; Được Cấp Không Đúng Thẩm Quyền trên website Vincapitalfoundation.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100